PARRHESIA 
Deel 1 Documentatie tentoonstelling

(english text below)

Parrhesia de moed tot waarheid de transparante samenleving


Deel 1 Documentatie tentoonstelling
19 september t/m 11 november 2015

Kunstenaars: Woodstone Kugelblitz, Yuri Veerman, Katja Verheul, DesignArbeid, Roel Roscam Abbing, Sulsolsal, Gijs de Heij, Eleni Kamma.

De praktijk SulSolSal van Hannes Bernard & Guido Giglio gebruikt vaak voedsel als een medium voor onderzoek en design. Hun werk gaat uit van de problematiek van het huidige globale ontwikkelingsmodel gerelateerd aan economie, wereld agricultuur, samenlevingen, macht en centrale marktwerkingen in relatie tot ontwikkelingsgebieden (op het Zuidelijk halfrond).
Omvattend wordt door SulSolSal de kwestie van ontwikkeling door investering , zoals het nu geldt in de neo-liberale economie, ter discussie gesteld, zeker gezien vanuit de positie van het Zuidelijk halfrond. Het betreft oa. intellectueel copyright, de controle van de wereldvoedselmarkt door het Westen, de vraag over veiligheid, identiteit en eigendom van voedsel.
www.sulsolsal.com, http://www.hannesbernard.com

Hannes Bernard (1985 – ) B.A. VIsual Communication Design 2008 Stellenbosch University, South Africa.
M.DES – Masters of Design 2013 Sandberg Instituut, Amsterdam, Netherlands
Guido Giglio (1983 – ) B.A. Architecture & Urbanism 2007 Universidade de S‹o Paulo, Brazil.
M.DES – Masters of Design 2012 Sandberg Instituut, Amsterdam, Netherlands.

Roel Roscam Abbing (1990, NL) is een kunstenaar en onderzoeker met sterke interesse voor kwesties en culturen in de omgeving van computationele netwerken. Vaak in samenwerking heeft hij gewerkt aan projecten over de internet infrastructuur, DIY technieken en draadloze community netwerken. Het zijn allen recente projecten die ofwel met communicatie te maken hebben ofwel met de (mogelijke) invloed van internet cultuur op onze samenleving.
http://roelof.info/about/
Hij heeft zijn diploma MA Networked Media van Piet Zwart Instituut in Rotterdam en een Fine Arts BA (cum laude) van Willem De Kooning Academie. Tegenwoordig geeft hij les aan
Digital Craft Department van de Willem de Kooning Academie en hij is betrokken bij een langdurig project waar gekeken wordt naar de communicatie mogelijkheden na de dood van WWW.

Yuri Veerman
Zijn werkwijze laat zich samenvatten als een zoektocht naar beladen woorden, beelden of symbolen, om deze te reconstrueren en vervolgens weer aan de wereld terug te geven. Je zou het kunnen zien als een doorlopende oefening om grip te krijgen op ongrijpbare ideeën (vrede, vrijheid, volk), door te werken met hun tastbare verschijning (vlag, volkslied, taal). De uitdaging bij dit herscheppen is om uit het materiaal dat hij gebruikt een nieuw verhaal te destilleren door middel van een minimale ingreep. Het Wilhelmus in het Arabisch, een Stardust Machine die euromunten tot stof vermaalt, of een Islamitische hoofddoek die zich aan de muur gespijkerd openbaart als hedendaagse Malevich: een zwart vierkant als antwoord op een hysterische politiek. Met deze herschepping breekt hij vooral een lans voor dualisme, voor wel én niet zijn tegelijk. Het tonen van een complexe werkelijkheid met meerdere waarheden.
Na zijn opleiding aan de HKU studeerde Yuri Veerman (1982) verder op het Sandberg Instituut, Master of Graphic Design. Hij is medeoprichter van en werkt bij Platform Beeldende Kunst, lift de wereld rond met collega Joost Stokhof onder de naam SDL en werkt als zelfstandig grafisch ontwerper. Daarnaast geeft hij les aan de HKU. Utrecht www.yuriveerman.nl

Katja Verheul werkt met archiefmateriaal mediabeelden en zelf geschoten beelden. Met haar werk reageert zij op bestaande zichtbare en onzichtbare problemen en conflicten binnen en buiten onze samenleving. Met deze beeldtaal wil zij de kijker confronteren.
Zij confronteert de kijker met deze beeldtaal en wil laten zien wat geshowd wordt maar nog niet gezien. Wat echt is en wat gecreëerd is om ons bepaalde dingen te doen geloven.
We leven in een tijd waarin veel informatie publiekelijk toegankelijk is maar de veelheid aan informatie en beelden maakt het geheel niet meer begrijpbaar.

Voor Parrhesia heeft zij een leeshoek waar verschillende publicatie gerelateerd aan het onderwerp getoond worden inclusief teksten van theoretici en kunstenaars maar ook boeken die om wat voor reden dan ook ergens verboden zijn nu of vroeger. Kijkend naar nu is het belangrijk om ook te kijken naar bloggers schrijvers die zich verzetten of reportages maken vanuit oorlogsgebieden. Wellicht behoort het opzetten van een online platform, een website die bloggers verbindt en de kijker een overzicht hiervan geeft tot de mogelijkheden. Een parallel met H.N. Werkman
Katja Verheul studeert thans aan Goldsmith University Londen UK
Www.katjaverheul.com
Katja Verheul afgestudeerd aan BFA, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 2012
& thans aan MFA, Goldsmiths, London 2016 (part time)

Eleni Kamma (°1973 Athene) haalt haar inspiratie en informatie uit hiaten en tegenstellingen van bestaande structuren verhalen/vertellingen uit allerlei culturen. Dit betreft kwesties over bv. herinneringen, authenticiteit en identiteit. In haar artistieke reflectie hierop krijgen haar reconstructies en herzieningen vaak de vorm van reeële objecten of vertellingen, die hun plek vinden doordat de actuele geschiedenis verzuimt die te geven.
Zij onderzoekt de relatie tussen het cliché, het banale en het stereotype en de constructie van geschiedenis en betekenis, door het herbekijken van classificatiesystemen en strategieën.
Met haar meest recente project Yar bana bir eğlence (Oh, for some Amusement!) reflecteert ze over de kracht van ‘parrhesia’ (vrijheid van meningsuiting, vrijheid van speech maar ook de waarheid te spreken voor het algemeen welzijn, zelfs met eigen risico.
Het veellagige project overspant de werkdomeinen film, beeldende kunst, performance, theater en politiek activisme.
Eleni Kamma studeerde aan het Chelsea College of Art and Design in Londen en de Jan Van Eyck Academie in Maastricht. Www.elenikamma.com
Gijs de Heij is zelfstandig grafisch ontwerper / programmeur en actief als onderdeel van het collectief Open Source Publishing in Brussel. Door enkel open-source software te gebruiken kan hij de werking van zijn computer volledig onderzoeken, maar vooral ook beïnvloeden. Daarnaast maakt hij zijn eigen software, die hij inzet voor ontwerp, maar ook als hulpmiddelen om processen op grotere schaal te kunnen onderzoeken en bevragen.
Bv. bij Change heeft hij een ontwerp en lettertype gemaakt van het handschrift en handtekening van Barack Obama die in principe rechtsgeldig is. M.b.v. zelfgeschreven open source software en 2 penplotters gaat Obama een discussie met zichzelf aan (en spreekt zichzelf vaak tegen).
Gijs de Heij is afgestudeerd grafisch ontwerp in 2013 aan Artez Arhem.
http://www.de-heij.com/

Woodstone Kugelblitz
Teun de Graaf maakt bijna al zijn werk, samen met zijn partner Charlotte Martin, onder de naam Woodstone Kugelblitz.
Zij zien hun zoektocht als een veldtocht zoekend naar een vorm die zich verbindt met het dagelijks leven. Hun levenswijze en handelswijze is het werk zelf; ze maken hun werken mee ipv. iets tastbaars te creëeren. In dit proces spelen factoren als toeval, geluk en tegenslag een rol en vervaagt de notie van eigendom.
Deze speelsheid zorgt voor een vluchtigheid, haaks op de waarden van de consumptie maatschappij, een spanningsveld omtrent de waarde en de werkelijkheid die op een natuurlijke manier met het werk ontstaat.
Voor Parrhesia definiëren zij datgene wat zij zoeken als Charme. Charme is een ondergewaardeerd element in onze (spektakel) maatschappij. Ver van de in onze maatschappij elementaire rechten als vrijheid, geluk, zo veel mogelijk comfort en een maximum aan veiligheid past Charme niet binnen het kader van deze normen.
Charme ontstaat door interactie, door ervaring. Door de manier waarop Teun de Graaf en Charlotte Martin reizen, wekken zij dit op en worden daar ontvankelijk voor. Zij reizen in zelfgebouwde of gerepareerde vervoersmiddelen (genaamd Rossinante). Zij ontwikkelen een manier van werken waarin zij a.h.w. het oeuvre meemaken. Momenteel bereiden zij hun 3e reis voor waarbij ze met paard en wagen door hun thuislanden NL en Frankrijk trekken. Ze willen een cartografie van Charme optekenen en doen verslag hiervan in hun krant l’Intolerant. Daarnaast zetten en drukken zij hun aankondigings posters al sinds jaar en dag op ambachtelijke wijze, wat een leuke bijkomstigheid is in het werkmanjaar.
Teun de Graaf en Charlotte Martin is in 2010 afgestudeerd aan Willem de Kooning Academie Rotterdam.
www.woodstonekugelblitz.org

DesignArbeid
Een belangrijke doelstelling van stichting DesignArbeid is het nadenken over hoe we steden leefbaar houden, hoe we hier zelf invloed op kunnen (blijven) uitoefenen en welke bijdrage nieuwe media en technologie in dit verband kunnen leveren. Design Arbeid probeert ‘ontwerpdenken’ te stimuleren in wijken en buurten. Daarbij staat de leefbaarheid van de bewoners altijd centraal. DesignArbeid wordt gerund door Ruben Abels en Barbara Asselbergs.
Www.designarbeid.nl

Met het visueel manifest “Hobby als Staatsvorm, technologie werkt” geeft DesignAbeid richting aan het denken over de toekomst met vragen als:
Hoe willen dat onze maatschappij dan functioneert?
Welke kwaliteiten willen we behouden ?
Het is ontwikkeld om te bepalen hoe we ons als ontwerp/kunstenaars willen verhouden tot het werkveld en de buitenwereld. Het biedt een alternatieve kijk op technologische innovaties en radicale transparantie, democratie ontwikkelingen en de toekomst van het onderwijssysteem: Hobby als Staatsvorm. Mensen nemen hun directe leefomgeving in eigen hand waarbij technologische ontwikkelingen een constructieve rol spelen.
http://designarbeid.nl/projecten/hobbyisme-als-staatsvorm/

Ruben Abels is afgestudeerd aan de Constantijn Huijgens Academie Kampen (NU Artez Zwolle) & Sandberg Insitituut MF, Amsterdam.
Barbara Asselberg: studeerde Algemene Cultuurwetenschappen Amsterdam 2007-2010/ 2022-2003 Post St. Joost Breda /1998-2002 St Joost, Breda
(english)

Parrhèsia, or the Courage of the Truth in a Transparent Society
Part 1: Documentation exhibition
19 September to 1 November 2015

Artists: Woodstone Kugelblitz, Yuri Veerman, Katja Verheul, DesignArbeid, Roel Roscam Abbing, Sulsolsal, Gijs de Heij, Eleni Kamma.

SULSOLSAL
FOOD & DESIGN IN THE GLOBALIZED ECONOMY (NL)(BR)(ZA)
Hannes Bernard (ZA/NL) &Guido Giglio (BR/NL)

SulSolSal is a label for the multidisciplinary research & design collaboration of architect Guido Giglio (Brazil) and designer Hannes Bernard (South Africa) – based between Amsterdam, Cape Town & São Paulo. SulSolSal combines cultural, historic and economic research to create communal spaces, publications and food performance as a means of investigating the complex relationships between design, economy & society.

Taking inspiration from the DIY, decentralized and often informal design solutions found in the
developing economies of the Southern hemisphere, we approach urgent societal issues through design interventions that operate on a public level. We often collaborate and invest time in self-initiated

projects that question or realize alternatives to the current problematics of an ever-shrinking globalized economy, while creating new exchanges and trade routes between Europe, Africa and Latin America. Our practise – which is often experimental, speculative and performative – falls somewhere between the overlap of critical design, urban architecture, art installation and public food initiative.

Established in 2012, SulSolSal has produced publications, installations, products, films and performative events for clients in The Netherlands, Belgium, France, Brazil, Argentina, South Africa, China
& Palestine. In 2014 we received funding from the Stimuleringsfonds to realize Design in the Afterhours during the Cape Town World Design Capital.
Hannes Bernard (1985 – ) B.A. VIsual Communication Design 2008 Stellenbosch University, South Africa.
M.DES – Masters of Design 2013 Sandberg Instituut, Amsterdam, Netherlands
Guido Giglio (1983 – ) B.A. Architecture & Urbanism 2007 Universidade de S‹o Paulo, Brazil.
M.DES – Masters of Design 2012 Sandberg Instituut, Amsterdam, Netherlands.

Roel Roscam Abbing: Ransomnote.py
Since using PGP is automatically detected, flagged and stored by the NSA, one is required to hide PGP messages in a cypher that is not machine readable. ransomnote.py is a script that encrypts texts using the most common images on the internet, favicons. As such all emails encrypted with ransomnote.py will look like a list of URLs. Referring to techniques of James Bond films of the ’70s and news-paper collage ransom notes, it comes with no decryption function. Instead decoding is supposed to by done by the human recipient, pen and paper in hand. 
Made with Jasper van Loenen and Michaela Lakova during Dave Young’s Blending In workshop 
Here’s my pgp key encrypted with ransomnote.py:

Roel Roscam Abbing(1990, NL) is an artist and researcher with strong interest for the issues and cultures surrounding networked computation. In an often collaborative practice he has worked on projects about the internet’s infrastructure, DIY techniques and wireless community networks. 
He holds an MA Networked Media from the Piet Zwart Institute in Rotterdam and a Fine Arts BA (Hon) from the Willem De Kooning Academy. Currently he teaches at the Digital Craft department of the Willem de Kooning Academy and is involved in a year long project looking at the possibilities for communication after the death of the WWW.

Yuri Veerman:
‘Rood wit blauw’
I’ve always been fascinated by the function of symbols in keeping together nations and peoples. When I came across a document of the Dutch Norm Institute (Nederlandse Normalisatie Instituut) describing in full detail the exact colours of the Dutch flag, I ordered a batch on Marktplaats to take a look at the actual colours of an average Dutch flag. By rearranging the colours, these new flags show all the different nuances in size, material and colour. The result are post-nationalistic flags that show colour as colour, no longer supporting the idea of a nation, open to interpretation.

‘STAATTAAL’, hate beard, micro wave education and company poodle; only a few words used by (Dutch) politicians to emphasize their point of view in debating and in the media. Amsterdam based artist Yuri Veerman (32) created a “quartet” card game with it. Veerman hopes the audience will, playing the so called “Staattaal”- quartet, consider again why politicians make up these words. Politics have become a spectacular event. Because of the card game people might realise how dominant populistic terms have become in debating and media.
Yuri Veerman studied at HKU, Utrecht, The Netherlands
& Masters of Design Graphic Design Sandberg Instituut, Amsterdam, Netherlands.

Eleni Kamma
Video: ‘It takes courage and breath to speak up’. Video NL, 2014, 6 min. 5 sec. 
ΠΑΡΟΙΚΕΩ Issue 1— April 2015 / Prijs: € 5,-
In my books, drawings and videos, I investigate possibilities for a future architecture that rejects binary oppositional systems of thought and accepts rather than tolerates “other” positions. My interest lies in narrative representations of transformation.
My practice is informed by the inherent gaps and contradictions within existing cultural narratives and structures. These gaps or contradictions concern issues of memory, authenticity and identity. They often take the form of real objects or stories that are constituted as stereotypes through omission of their actual history. By revisiting systems of classification and strategies of description and taxonomy, I examine the relation of the cliché, the banal and the stereotype, to the formation of history and the production of meaning. Through my work, two things unfold at the same time; a direct exploration of the spatial in-between through reflection on space itself, but also the “appearance” of an object that suggests an in-between space. Through the continuous reconstitution of space and the constant re-construction of the object’s fragmented, edited, copied and pasted, repeated and replaced historical, etymological or representational descriptions and values, the formation, distribution and division of knowledge and experience are called into question. My recent body of work examines how can words and images co-exist and create meaning by disrupting it; make sense by seemingly letting meaning collapse.
Eleni Kamma studied at the Chelsea College of Art and Design in Londen & Jan Van Eyck Academy in Maastricht. Www.elenikamma.com

Katja Verheul
‘The American Diplomat Series’
Series of 27 books, 10,8×17,5 cm
On 28 November 2010 Wikileaks, an international non-profit media organization that publishes submissions of otherwise unavailable documents from anonymous sources and leaks, started to post documents of the American Government on their website. These documents give us a rare glimpse inside the U.S. diplomacy. All books listed above are based on one of these documents. Some parts of these documents have been adjusted. Biographies of the writers have been added, and on the backside of the book comments of 3 newspapers, (the Guardian, the New York Times and the Standard, newspapers who were able to view these documents before they were available online) are given. The books kept their original document title.
The series depicts global history, culture and entertainment through the eyes and writings of American Diplomats. These diplomats lived all over the world and met with some of the most eccentric people and cultures. In doing so they give us a rare and often controversial glimpse inside lives and worlds we would never dare to dream of. Stories that confront you with things you already knew, wanted to know and really don’t want to know. And maybe you wish you didn’t read at all.

Video: ‘Hostile Sides’
In London important sides and buildings are surrounded by nice looking benches and flower pots. Though these objects are not there only for the eye. These ‘hostile vehicle mitigations’ should protect buildings and sides of potential destructive terrorist attacks. The film focused on several hostile vehicle mitigations in London, their natural habitat and their influence on our daily lives.

Video: ‘US vs OSMAKAC’ reconstructs how the FBI is casting youngsters to act in a pre-
planned terrorism plots with the help of well-paid informants. Parts are based on a transcript from the FBI in which they planned the attack and filmed footage that was designed to use in court. Is the FBI creating the same problem they are fighting against?

The film reflects on how in today’s society, not only in America, govern- ments are dealing with potential terrorists. How fear became a commodity often used as tool to increase security measures. And how our reality is scripted by images and stories, what is real and what is created to look real?
Katja Verheul studied at BFA, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 2012
MFA, Goldsmiths, London 2016 (part time)

Gijs de Heij ‘Change’
During the design of a typeface for a penplotter I discovered that the White House uses a variant of the pen plotter (an auto pen) to sign acts, with a ‘recorded’ signature , when the president can’t be present. Through an amendment this mechanical signature has the same legality as the real ‘human’ signature by Obama. With my own software I can imitate this signature and thus pretend to be Obama and claim his ‘power’.
In the installation I’ve juxtaposed two pen plotters. One writes quotes as the ‘candidate’ Obama in gold, the other responds as the ‘president’ Obama in blue fountain pen. They alternately write a letter after it is signed, it’s flung away by the the machine. Over time these letter form a pile in-between the plotters in which Obama continually contradicts himself on i.e. PRISM, transparency and Guantanamo Bay.
Gijs de Heij graduated in 2013 with graphic design Artez Arhem. The Netherlands
Is a graphic designer / programer collective Open Source Publishing in Brussels (BE)

Woodstone Kugelblitz: “Het primaat van de imperfectie”
Teun de Graaf produces almost all of his work with his partner Charlotte Martin under the pseudonym Woodstone Kugelblitz. They regard their search as a field expedition looking for a form that converges with daily life. Their way of living and acting is the work itself; they undergo their works instead of creating something tactile. In this process factors like coincidence, luck and misfortune play a part and blurs the notion of ownership. This playfulness creates a perishableness opposite to the values of the consumer society, an area of tension concerning value and reality that emerges with the work in a natural way.
For Parrhesia they define what they search for as Charm. Charm is an under-estimated element in our (spectacular) society. Far away from the elementary rights of society such as freedom, happiness, as much as possible convenience and a maximum of security Charm doesn’t fit within the frame work of these values. Charm emerges by interaction, by experience. The way Teun de Graaf and Charlotte Marin travel, they instigate this and become sensitive for it. They travel in self-built or repaired means of transport (so-called Rossinante). They’ve developed a way of working in which they experience so to speak the body of work. Momentarily they prepare their third journey to travel with horse and wagon through their homelands Netherlands and France. They want to register a cartographic of Charm and report on this in their journal l’Intolerant. Besides that they use moveable type and print their announcement posters year in year out craftsmanship-like which is a nice fortuity in the Werkmanjaar.
Teun de Graaf & Charlotte Martin graduated in 2010 at Willem de Kooning Academie Rotterdam.
www.woodstonekugelblitz.org

DesignArbeid: Hobby as a state-structure
An important aim of foundation DesignArbeid (DesignLabour) is thinking about the way we can keep cities endurable, how we can keep (control) influencing that ourselves and which contribution new media and technology can deliver in this respect.. DesignArbeid tries to stimulate ‘design-thinking’ in districts and neighbourhoods. The quality of life of the inhabitants is always key in this. DesignArbeid is run by Ruben Abels and Barbara Assselbergs.
Www.designarbeid.nl

With the visual manifesto “Hobby as a state-structure, technology works” DesignArbeid initiates a direction of thinking about the future with questions like:
How do we want our society to function?
Which qualities we strive to maintain?
It has been developed to determine how we relate to the working area and the outside world as design/artists. It offers an alternative view on technological innovations and radical transparancy, democratic developments and the future of the educational system. Hobby as a state-structure; people take their immediate living environment in their own hands and technological developments play a positive part.
http://designarbeid.nl/projecten/hobbyisme-als-staatsvorm/

Ruben Abels: Constantijn Huijgens Kampen (NU Artez Zwolle) & Sandberg Insitituut MFA
Barbara Asselberg: Algemene cultuurwetenschappen Amsterdam 2007-2010/ 2022-2003 Post St. Joost Breda 1998-2002 St Joost Breda