OUT OF THE FLESH Daniel Valemtim, Steven Jouwersma, 
Reinier Kranendonk

OUT OF THE FLESH
1 december t/m 30 december 2007
Daniel Valemtim: ZionDeep


Steven Jouwersma: Fartcaster de Luxe


Reinier Kranendonk: MMM (Mean Meat Machine )

De ‘Fartcaster de Luxe’ van Steven Jouwersma gebruikt het auditieve aspect van flatilentie om zoveel mogelijk geluiden te produceren. Via een knoppenpaneel, bestuurt door de software kan men de meest fantastische geluiden maken.
In de installatie ‘Mean Meat Machine’ van Reinier Kranendonk wordt, door machinale upcycling, vlees nieuw leven ingeblazen. In Sign maakt hij een bewegende machine met onderdelen van varkenspoten, snuiten e.d. met verwijzingen naar de geschiedenis van plek, dier, mens, gentechnologie.
Daniel Valentim houdt zich bezig met hedendaagse communicatie waarbij zijn fysieke aanwezigheid via technogische middelen aan het virtuele bestaan wordt gekoppeld.
Op de opening VRIJDAG 30 November om 20.30 uur presenteert Daniel Valentim zich als ZionDeep, in een performance die live uitgezonden wordt op het sexchat kanaal www.jasmin.com (kijk voor ZionDeep sectie Boys Big Size).
ZionDeep gaat een sensuele virtuele interactie aan tussen realtime opnames en internet en het publiek in Sign zelf.

Behalve op de opening is ZionDeep ook te beleven tijdens de expositie op:
zondag 9 december 16.30 uur
zaterdag 15 december 16.30 uur
zondag 16 december 16.30 uur. 
U bent van harte welkom. Kom en chat mee!

Informatie kunstenaars

Daniel Machado Valentim

Daniel Valentim (Rio de Janeiro, 1976) houdt zich bezig met hedendaagse communicatie waarbij zijn fysieke aanwezigheid via technogische middelen aan het virtuele bestaan wordt gekoppeld.
Daniel Valentim onderzoekt body performances als intermediair in de publieke ruimte speciaal in de cybersex omgeving , met een onzichtbaar, op afstand aanwezig, interactief publiek. Gebruikmakend van een webcam voor live uitzending van zijn body performance naar videosex chatrooms op internet, kan hij zijn lichaam en een verlangen verspreiden.
Online biedt hij de verschijning van zijn lichaam aan en daarmee multipliceert hij zichzelf via de verbonden computer schermen voor de ogen en in de hoofden van mensen over de gehele wereld. Eén druk op de knop en de show begint; elk gewenst moment instant liefde. Zowel intiem als massaal.
Hoe gedragen de online bezoekers zich? Hoe reageren ze op hem en op elkaar?
In Sign is zowel zijn live performance te zien en tevens via projecties de directe beelden en de reacties van de sexchat site. Ook u kunt online uw reacties toevoegen.
Daniel M. Valentim is in 2007 afgestudeerd aan Frank Mohr Instituut Master in Fine Arts- Interactive Media and Environments.
Groningen ,NL.
1994-1998 Federal University of Rio de Janeiro Baccalaureate in Social Communications. Rio de Janeiro, Brazil.
Exposities o.a.Wildbeaming ,Sign 2006: Desire on wheels
www.danielvalentim.com

Reinier Kranendonk

Het werk van Reinier Kranendonk (1980 Spijkenisse) bestaat bijna altijd uit gevonden materiaal dat een nieuw leven ingeblazen wordt of op een totaal andere manier ingezet wordt. Het materiaal wordt niet gerecycled maar ‘ge-upcycled’. Oud ijzer en gebruikte motoren vinden een nieuwe bestaansvorm in Reinier’s werk en komen tot leven.
De nostalgische kracht van het materiaal wordt zo weer op een nieuwe manier gebruikt en samen met andere ingrediënten maakt het een nieuwe verbintenis of een nieuw verhaal. De afgedankte materialen uit onze consumptiemaatschappij worden door hem als een hedendaagse Leonardo da Vinci getransformeerd naar een ‘kunstenaarsuitvinders universum’. Zijn werk vertoont een sterke technische uitstraling, maar heeft tegelijkertijd ook wortels in de natuur. Zijn passie voor de kwaliteit van het vakmanschap van vroeger, het gebruik van duurzame materialen en een oog voor het detail, is waarneembaar in zijn eigen werk. Als verkenner van het universele vraagt hij de toeschouwer een eigen interpretatie te geven aan het werk.

AKI Artez, Enschede, richting beeldhouwen, 2002-2007
KABK, Den Haag, richting architectonische vormgeving, 1999-2000
Exposities 2007 o.a. Showroom Mama Rotterdam, Paraat #3
(HorseMoveProjectSpace), Amsterdam, Beautiful City, Munster,
Game of questions, De Singel, Antwerpen.
www.wieisreindier.nl

Steven Jouwersma

Steven Jouwersma (Franeker, 1982) hergebruikt oude apparaten in combinatie met nieuwe media. Bijvoorbeeld in de installatie DIA-EXIT worden 40.000 dia’s vernietigd die Steven Jouwersma in ruil voor zelfgebakken appeltaarten verzamelde. Met één druk op de rode knop is het beeld verleden tijd. Nadat een volgende dia zichtbaar wordt, valt de vorige in een versnipperaar. De dia’s zijn nog 1 keer te zien voordat ze veranderen
in gruis.
Bij ‘Fartcaster de Luxe’ heeft Jouwersma software ontworpen die het auditieve aspect van flatilentie gebruikt om zoveel mogelijk geluiden te produceren. Via een knoppenpaneel, bestuurt door de software kan men de meest fantastische geluiden maken denk aan een grot, vol kikkers met onweer op de achtergrond.
Jouwersma is in 2007 afgestudeerd aan 2e fase opleiding Frank Mohr
Institute, Interactive Media Environment.
Exposities o.a. V2 met ‘Dia Exit’ Rotterdam. In 2006: winnaar Hendrik de Vries Stipendium Groningen

>english<Sign presents from the 1th of December till the 30th of December 2007: “OUT OF THE FLESH”

 Daniel Valentim: Zion Deep
, Steven Jouwersma: Fartcaster de Luxe, 
Reinier Kranendonk: MMM (Mean Meat Machine )
Sign Winschoterkade 10 9711 EA Groningen 00(0)503132651
www.sign2.nl sign@xs4all.nl
Tue-Sat: 12.00-17.00 p.m & Sun: 14.00-17.00 p.m. closed at X-mas
On the Opening Friday 30th November 20.30 hour Daniel Valentim performs as ZionDeep, a performance that will be broadcasted live on the sex chat channel www.livejasmin.com (look for ZionDeep in the section Boys BigSize).
ZionDeep provides a sensual virtual interaction between real-time recordings and internet and the audience in Sign.
Save during the opening, is ZionDeep also to experience during the exhibition on:
Sunday 9th December 16.30 hours
Saturday 15th December 16.30 hours
Sunday 16th december 16.30 hours
You are very welcome. Come and chat along!

Daniel Valentim

I research body performance mediation in public spaces, specifficly in the cybersexenvironment, interacting with an invisible, tele-present audience. Using a web cam to broadcast my body performance to web videosex chat rooms on the Internet, I can expand my body and a desire. Offering online the vision of my own mediated body to the electronic networkwprls, I’ am multiplied via networked computer screens to the eyes and minds of people around the planet. One touch of the button and the show begins; at any time-instant love. Online the visitors behave like a crazy fanclub; I need them; the performance is like a pop-star pill.

Reinier Kranendonk

The work of Reinier Kranendonk consists almost always of found material which is given a new life or is applied in a totally new way. The material doesn’t get recycled but ‘upcycled”. E.g. Reinier Kranendonk his “Opblaaspop” (inflated doll) lies in a hospital like construction. Through a pump and a tube construction soap bubbles are made in a elongated bath tub. Although the bubbles are going their own way one can see a lying, moving human figure. The machine keeps the figure so to speak “alive”. In the installation ‘Mean Meat Machine’ of Reinier Kranendonk flesh will come to live again by mechanic ‘upcycling’. In Sign he makes a moving machine in which the parts are made of pig legs, snouts etc. with references to the history of he space, animal, human and gen technology.

Steven Jouwersma

Steven Jouwersma (Franeker, 1982) reuses old appliances in combination with new media. E.g. In DIA-EXIT 40.000 slides were destroyed. These slides were all collected by Jouwersma in exchange for self made apple pies. With one push on the button the image was past. After appearance of the next, the preceding slide fell down in the shredder. The slides could be seen for the last time before passing into grit.
For Sign Steven Jouwersma has developed software for his “Fartcaster de Luxe” which uses the auditive aspect of Flatulence to produce as much sounds as possible.
By means of a control panel, ruled by the software one can make a vast variety of fantastic sounds. Think of a cave, filled with frogs with thunder and lightning in the background.