OUT OF BOUNDS Jane Bendix, Gerard Fox (Noorderlicht)

OUT OF BOUNDS

25 september t/m 31 oktober 1999

Gerard Fox: ‘Suburbia’.
Jane Bendix: ‘The First Day’.

Sign presenteert tijdens Noorderlicht ’99 werk dat zich op de rand bevindt van fotografie en andere beeldende kunstvormen. Onder de title ‘Out of Bounds’ exposeren de beeldend kunstenaars Gerard Fox en Jane Bendix respectievelijk een bewerkte dia-show en dia-installatie. Beide zijn in 1998 afgestudeerd aan de vervolgopleiding van Academie St. Joost te Breda. Sign wil met deze presentatie de traditionele verschijningsvorm van de foto ter discussie stellen en relativeren om zodoende meer openheid t.o.v. dit medium te creëren.

GERARD FOX:
Onder de titel ‘Suburbia’ exposeert Gerard Fox een serie van 16 met computer bewerkte fotomontages digitaal afgedrukt op dia. De serie toont een dag uit het leven in een nieuwbouwwijk. De taferelen zijn herkenbaar doch fictief, verhalend en humoristisch.

JANE BENDIX:
Jane Bendix creëert een sprookjeswereld uit kleifiguurtjes die zij in steeds wisselende configuraties fotografeert. het hieruit ontstane beeldverhaal wordt als diaserie geprojecteerd, gecombineerd met geluid. Op een animatie-achtige wijze vloeien de dia’s in elkaar over.

Gerard Fox: Suburbia
We make our buildings, then our buildings make us.
The term Suburb refers to a residential area usually found on the periphery of a city. It is the meeting point between urban and rural. The literal meaning of this word is a geographic one. However, the term Suburbia refers to a social and cultural sphere within this format.

Global cultural homogenisation?
The influence of the post-war suburb on the contemporary western lifestyle is unquestionable. It has contributed to the fashioning of nearly every aspect of today’s generic “home”. The generic identity of Suburbia has been moulded by its representation through popular culture and the general mass media (TV programming, advertising…etc). It both feeds from and is fed by its own image. This image could be said to sit comfortably along side other forms of global cultural homogenisation.

From the commercial media through to children’s education, the Suburban tract house “home” is portrayed as an all-encompassing standard. Some of Suburbias more cynical critics cite this stereotyping of the home as akin to maral and social propaganda. ‘It is what you are born in, it is what you will live in, it is what you will die in.’

Having been born and raised in a prominent suburb of Dublin, it is obvious that I have a personal experience of this environment. In my project it is this personal experience that I have set against the more generic suburban format. What makes a house en home and a street a neighbourhood? This project is an attempt to evoke a mental image of social reality, by showing the inevitable personalisation of the anonymous. “It may just be a tract house, but its my tract house.”

Jane Bendix
“Mijn werk bestaat uit ensceneringen van figuren in een ruimtelijke context. Het zijn miniatuursettings, waarbij het vaakst voorkomende materiaal plasticine/ kinderklei is. Deze scenes worden fotografisch vastgelegd. Het uiteindelijke resultaat is een reeks van dia’s, tentoongesteld d.m.v. twee projectoren en een timer, begeleid door een geluidsspoor.
de werken bestaan gedeeltelijk uit narratieve elementen, voortkomende uit verschillende inspiratiebronnen. Referenties naar zowel persoonlijke als ook kunsthistorische, iconografische populairwetenschappelijke zaken zijn in het werk opgenomen.
Door het construeren van een metaforische werkelijkheid probeer ik een ruimte te creëren, waar de denkbeelden van verschillende tijden, contexten tegenover elkaar worden geplaatst.”

Jane Bendix creëert een sprookjeswereld uit kleifiguurtjes, die zij in steeds wisselende configuraties fotografeert. Het hieruit ontstane beeldverhaal wordt als diaserie geprojecteerd. In haar mysticopolitieke epische vertelling ontvangt Sint Franciscus tijdens een voetbalkampioenschap de stigmata, en bevalt de heilige Maagd van een pinguïn terwijl een aantal heren de oprichting van de Europese gemeenschap bediscussieert.