OUDE MANNEN VOOR WIJZE RAAD Bureau Zeezicht

OUDE MANNEN VOOR WIJZE RAAD

Bureau Zeezicht
(Maartje Peeters, 1975 & Irene Kromhout 1973)

In Sign krijgt het publiek op zaterdag 12 juni van 15 tot 17 uur de gelegenheid raad en advies te vragen aan twaalf oude wijze mannen. Deze mannen zijn door Bureau Zeezicht geselecteerd op levenservaring, wijsheid en kennis en willen dit graag uitdragen tijdens dit project.

zondag 13 juni 14 – 17 uur – sporen en verslaglegging van de vorige dag.

Bureau Zeezicht biedt iedereen de kans advies te vragen aan een ‘raad’ van twaalf oude wijze mannen. De mannen willen ieder op hun eigen manier hun wijsheid en levenservaring ter beschikking stellen aan de jongere generaties. Op 12 juni mogen bezoekers van Sign bij een man naar keuze aan tafel aanschuiven en hem hun vragen voorleggen
Bureau Zeezicht is bij zo’n 20 mannen van 70 jaar en ouder op bezoek geweest. Tijdens bijzondere en openhartige gesprekken bleek dat wijsheid vele gedaanten kent: de één is rijk aan kennis van zaken, bij de ander zijn inzicht, mensenkennis en intuïtie het belangrijkst. er is uiteindelijk een diverse groep van 12 mannen samengesteld. Met zoveel kennis en ervaring bij elkaar moet iedereen goede raad kunnen krijgen.
Iedereen heeft altijd wel vragen en twijfels, of is bezig ergens een beslissing over te nemen. het kan prettig zijn daar eens met iemand over van gedachten te wisselen en advies te vragen aan iemand die het allemaal al heeft meegemaakt. zo kunnen jonge mensen baat hebben bij de levenservaring van ouderen. de mannen waren jong in een wereld die hemelsbreed verschilde met nu, en die ze enorm hebben zien veranderen. ze vormen een bijzondere generatie die veel heeft meegemaakt en de laatste die WO II bewust heeft ervaren. Maar ook al is er de afgelopen 50 jaar veel veranderd; thema’s als relatie, gezin, werk, maatschappij en de zin van het leven, zijn universeel en blijven altijd gelden.
Oude en jonge mensen komen zelden met elkaar in aanraking, tenzij in familieverband. Helaas maakt onbekend vaak onbemind. Bureau Zeezicht wil de verschillende groepen met elkaar in contact brengen en hen samen een positieve ervaring bezorgen.
Van 15.00 tot 17.00 uur is iedereen welkom in Sign. De twaalf mannen zijn dan aanwezig. Iedere man zit aan een eigen tafeltje waaraan plek is voor één of twee bezoekers, zodat er een gesprek gevoerd kan worden zonder dat anderen meeluisteren. Bureau Zeezicht raad iedere bezoeker aan van tevoren te bedenken waar hij of zij advies over wil hebben. iedere serieuze vraag wordt beantwoord.
Tijdens de gesprekken is in de achterste ruimte een video-compilatie te zien van de mannen die verhalen uit hun leven vertellen. Op zondag 13 juni zijn de mannen niet aanwezig, maar is, aan de hand van foto’s en video- en geluidsopnamen, te zien en te horen wat er zich de vorige dag heeft afgespeeld.
Bureau Zeezicht

Dit project is mede tot stand gekomen door Stichting Sluyterman van Loo