N/OM ‘Impressions of the invisible that ties us together’ Koos Buist & Anna Kirsten

(English below)

N/OM: ‘Impressions of the invisible that ties us together’
Koos Buist & Anna Kirsten
2 september t/m 30 september 2017
een interdisciplinair beeldend kunstproject waarbij verbinding tussen Zuid Afrika en Groningen wordt gemaakt met een combinatie van natuurlijke en culturele wereld.

Aanleiding is de film “N/OM”, door Koos Buist en Anna Kirsten in 2016 in Zuid Afrika gemaakt , die in premiere gaat in SIGN! De titel N/OM komt uit de taal van de San Bushmen (bosjesmannen). Vrij vertaald slaat het woord op een bovennatuurlijke kracht die in alle dieren huist, dus ook de mens.
De subtitel “Impressions of the invisible that ties us together” is het uitgangspunt voor hun gezamenlijke project. Daarin komt hun fascinatie voor de natuurlijke en culturele wereld samen met het ‘mysterie van existentie’. Door middel van verzamelde beelden, materialen, ervaringen, impressies uit Zuid Afrika en Nederland worden bij hun samenwerking verrassende verbindingen gelegd, resulterend in een dynamische presentatie, zowel in Sign als daarbuiten.
Er worden parallellen tussen Zuid Afrika en de stadse omgeving van Groningen gemaakt, relaties wordt gelegd tussen de grote open vlaktes van Zuid Afrika en de uitgestrekte micro wildernis op de Groningse stoep.
Aan de orde komen filmversies, projecties, micro safari’s, labsetting en onderzoek, een bezoekerscentrum met participatie van publiek, plattegrond, mapping van waarnemingen en routes, installaties, muurschilderingen, aanleggen verzamelingen voorwerpen en schetsen.

Microsafari’s
Onderdeel van het project is de microsafari, waar men zich voor kan opgeven. Deze is geïnspireerd op safari’s zoals deze plaatsvinden in de Z-Afrikaanse bush. De route is gezien vanuit menselijk perspectief verrassend, spannend en niet altijd praktisch. Voor de hand liggende paden worden grotendeels genegeerd en de route zal kunnen lopen via ongebruikelijke plekken als tuinen, gebouwen, braakliggende terreinen, onder bruggen etc. Er worden sporen van allerlei dieren gevolgd, bv. eend, rat of kat. Mensen worden uitgenodigd om door de knieën te gaan voor dingen waar ze dagelijks overheen stappen om deze in een nieuw licht waar te nemen.
Micro en macro milieus lopen in elkaar over, de scheiding tussen natuur en cultuur vervaagd. Gevonden natuurlijke en culturele artefacten kunnen onderdeel worden van de expositie, van het lab/ bezoekerscentrum, al of niet bewerkt tot kleine sculpturen, totempalen etc.

Microsafari’s op:
Zondag   10-9: Nacht microsafari van 00:30-01.30 uur (nacht van za. op zo.)
Zaterdag 16-9: Vroege-vogel-microsafari van 06.30-07.30 uur (daarna ontbijt)
Zaterdag  30-9: Microsafari van 12.30-13.30 uur tijdens kunstroute expOOST!
U kunt zich opgeven via signnl@gmail.com 0623631796
Groepen van 10 tot 15 personen, duur 60 – 90 minuten.

ENGLISH:

N/OM: ‘Impressions of the invisible that ties us together’
 by Koos Buist & Anna Kirsten

Exhibition 
2 until 30 September 2017 with  OPENING Saturday 2 September at 17.00 hrs.

With N/OM Koos Buist & Anna Kirsten signal parallels between the plains of South-Africa and the micro-wilderness of the city of Groningen.
Centre is the film N/OM that will have its premiere screening in SIGN. N/OM, a San Bushmen concept, refers to the supernatural force that is embodied by all animals, human beings included.
Their project that will take shape during a residency in SIGN, combines the natural and cultural world with ‘the mystery of existence’.
They make this apparent by: film (a Groningen NO/M version included), projections, lab, research, installations, sculptures, sketches, wall-paintings…..
There will be a growing map as well; a mapping of observations and tracks, and a collection will be put together of both natural and cultural artefacts, both with audience input.
SIGN will be the visitors centre from where, guided by the artists, also surprising and exciting Micro-safaris will take place. You’ll be invited to go down on your knees and observe the tiny world you step over on a daily basis, in a different light.

Micro-safaris on: 


Sunday 10 September: Night micro-safari from 00:30-01.30 hrs. (night from Sat. on Sun.)
Saturday 16 September: Early-bird-micro-safari from 06.30-07.30 hrs. (afterwards breakfast)
Saturday 30 September: Micro-safari from 12.30-13.30 hrs. during art-track expOOST!
You can sign-up through signnl@gmail.com or 0623631796