NO PATENT PENDING iiinitiative

NO PATENT PENDING

performance avond door iii
in de GYM
2 april 2016

onderdeel van het project ‘In Praise of Shadows’

30 maart t/m 23 april 2016

SIGN heeft het internationale kunstenaarscollectief iii (instrument inventors initiative, http://iiinitiative.org uitgenodigd om het interdisciplinaire project In Praise of Shadows te realiseren bij SIGN.
iii is een internationaal kunstenaarsplatform voor onderzoek, productie, presentatie en verspreiding van interdisciplinaire kunstvormen gevestigd in Den Haag. De vereniging is opgericht door een groep alumni van de ArtScience Interfaculteit, KABK Den Haag
Iii is een platform gericht op het ondersteunen van idiosyncratische ontwikkelingen die de geijkte disciplines en distributiekanalen doorkruisen. Iii maakt, presenteert en promoot radicaal interdisciplinair werk dat de grenzen van muziek, beeldende kunst, theater and mediaontwerp overschrijdt.
Met het ontwikkelen van nieuwe instrumenten en presentatie-vormen die de vier dimensies van beeld, geluid, ruimte en lichaam verbinden, streeft iii ernaar unieke ervaringen te creëren voor een breed en gevarieerd publiek dat vaak ook actief deelneemt en zo onderdeel wordt van het werk. Kenmerkend is dat dit alles gecombineerd wordt met een onderzoekende DIY houding.
Het grijpt vaak terug naar vroege elektronische technieken vertaald naar het heden. Bepaalde gebruikte technologieën kunnen in een historische kader gezet worden.
Binnen een lab-setting, event of residentievorm met optredens vindt uitwisseling plaats van kennis en ervaring, wat tot nieuwe werken, vormen, inzichten, interacties en samenwerkingen leidt.
Iii bestaat o.a. uit Mariska de Groot, Dieter Vandoren, Matteo Marangoni, Jonathan Reus, Patrizia Ruthensteiner, Dewi de Vree, Jolanda Uriz, Jeroen Uyttendaele.

Gehele Programma.
1. 2 daagse Lab/workshop “Radiesthetic”, door Dewi de Vree & Patrizia Ruthensteiner
De workshops is i.s.m. Frank Mohr, Mad-tech, Minor digital arts/ performances Academie Minerva.
Locatie: Academie Minerva, Zuiderdiep 158 Groningen. Aantal deelnemers ca. 15.
Data: 31 maart – 1 april (do, vr) 2016
2. City Sondols Groningen Interventie openbare ruimte
Nieuwe locatie specifieke video “City Sondols / Sondols Groningen” door Matteo Marangoni , waarbij de akoestiek van de stedelijke ruimte wordt onderzocht. Plus kleine Sondols door publiek. Data: tussen 30 maart – 2 april (wo t/m za ) 2016
.3 “NO PATENT PENDING”
No Patent Pending is een reeks nomadische performances waarbij iedere performance op andere wijze focust op het integreren van beeld, geluid, ruimte en het lichaam.
Tijdens de avond van NPP #21 in Groningen presenteert iii Nibiru van Mariska de Groot, Transistory Presences van Yolanda Uriz en Lampyridea van Matteo Marangoni en Dieter Vandoren. 
Locatie: De Gym, Oosterstraat 13, Groningen. za. 2 april ‘s avonds.
4. Expositie “In Praise of Shadows”
-Magnetoceptia + resultaten workshop “radiesthetic”, Dewi de Vree & Patrizia Ruthensteiner
-Satellite Skin I A fantasy where matter and energy meet. Nieuw werk Jonathan Reus (conductive furniture)
-Video City Sondols van Matteo Marangoni + kleine Sondols van publiek.
-4 documentatie video’s van de performatieve werken Ground (Dewi de Vree & Jeroen Uyttendaele) OHHO (Wen Chin Fu) en Shadow Puppet? (Mariska de Groot & Dieter Vandoren) en Quiet before the storm (Matteo Marangoni)
-Boekpresentatie: No Patent Pending, self-made performative & Minikit Ground
Opening met o.a. performance door dansers (Evandro Pedroni & Jasmine Ellis) bij het werk A fantasy where matter and energy meet van Jonathan Reus 
Locatie: SIGN, Winschoterkade 10, 9711 EA Groningen
Data: 1 – 23 april 2016, Opening 3 april
NO PATENT PENDING
No Patent Pending is een reeks nomadische performances waarbij iedere performance op andere wijze focust op het integreren van beeld, geluid, ruimte en het lichaam.
Tijdens NPP #21 in Groningen presenteert iii: Nibiru van Mariska de Groot, Transistory Presences van Yolanda Uriz en Lampyridea van Matteo Marangoni en Dieter Vandoren.
Locatie: De Gym, Oosterstraat 13, Groningen. Datum: za. 2 april.

Nibiru van Mariska de Groot
 Een analoge, mechanisch performatieve installatie die licht en geluidspatronen opwekt, geïnspireerd op het mogelijke bestaan van een 9e planeet.
(over sonografs, een eerder verwant werk: Als het waar zou zijn dat een eenvoudige, onstabiel handgemaakt apparaat gebouwd uit nieuwsgierigheid en scratch materialen de kosmos zou verklaren, dan zou de organisatie van de ruimte een gevolg moeten zijn van dronken goden die sterren en planeten rondstrooien als of confetti is. ‘Sonografs’ is een analoge en mechanische performatieve installatie waarin eenvoudige ritmische bewegingen van het lichaam een piepende pendulum tekeningmachine activeert, die op zijn beurt vanuit het niets complexe wiskundige oplichtende lijntekeningen begint te tekenen. De cirkelvormige bewegingen van de elementen en het lichaam groeien tijdens de performance uit tot een ritueel. Geluiden van weerstand worden versterkt en de geluidspatronen worden gecreëerd door swingende luidsprekers die de geprojecteerde veranderende geometrische lijntekening scannen. De ontstane patronen van licht en geluid worden vaak verwezen naar de posities van de planeten en leiden tot een verlangen naar kosmische begrip van de organisatie van de ruimte.)

Lampyridea van Matteo Marangoni en Dieter Vandoren.
De elektronische apparaten die wij dagelijks gebruiken communiceren onderling zonder dat wij ons daarvan bewust zijn. Telefoon- en computer-apps kunnen op elk moment ononderbroken data over de wereld sturen.De Lampyridae, de naam is ontleend aan de wetenschappelijk benaming van de familie van de vuurvliegen, zijn kunstmatige wezens die uitsluitend communiceren binnen een lokaal gebied door signalen uit te wisselen die geheel zijn te plaatsen binnen het bereik van de menselijke waarneming. De Lampyridae zijn kleine draagbare apparaten die onderling communiceren door het ontvangen en zenden van licht- en geluidssignalen. De Lampyridae zijn ook parasieten. Omdat ze de middelen tot voortbewegen missen zijn ze afhankelijk van mensen om zich te verplaatsen en hun soortgenoten te vinden. Het werk wordt gepresenteerd als een audiovisuele performance waarbij de apparaten worden uitgereikt aan het publiek. Mensen uit het publiek dienen als dragers van de autonome objecten en dragen daarmee bij aan het ontstaan van zwermachtig gedrag terwijl de apparaten met elkaar communiceren in de ruimte. http://iiinitiative.org/work/lampyridae/

Transistory Presences, Jolanda Uriz
Transistory Presences is een serie performances en installaties die een ervaring genereren waarin de zintuigen voor kijken, luisteren en ruiken onderling worden verbonden en geïntegreerd.
Het representeert een ontmoeting tussen geur, geluid en efemere silhouetten, waar aromatische, dansende rook de vibrerende beweging van binnenkomend geluid onthult. Beweeglijke spiralen en semi-onregelmatige vormen worden gebeeldhouwd in de verlichte dampen van wierook, stil en in beweging gezet door een trillend luidsprekermembraan met tussenpozen verlicht door licht dat reageert op de dynamiek van het binnenkomende geluid.
Dit project zet Uriz’ werktraject voort om multi-zintuiglijke esthetische ervaringen te creëren veroorzaakt door fysieke stimuli teneinde een nauwer contact te bewerkstelligen met de zintuiglijkheid van onze lichamen.