MISCELLANEOUS LINES Ben Kruisdijk, Conny Kuilboer, Sibylle Eimermacher, Henrik Kröner, Sjoerd Westbroek

Expositie van 12 april t/m 10 mei 2015

MISCELLANEOUS LINES
Kunstenaars:
Ben Kruisdijk, Conny Kuilboer, Sibylle Eimermacher, Henrik Kröner, Sjoerd Westbroek

Opening: zondag 12 april 17.00 uur

Gevoed door de waardering voor elkaars werk en gedeelde interesses willen de kunstenaars met MISCELLANEOUS LINES een expositie creëren waarin sprake is van een spannende wisselwerking tussen elkaars werken en de ruimte van SIGN. Daarbij gaat het niet zozeer om een overkoepelend thema, maar om het in kaart brengen van inhoudelijke lijnen tussen individuele werken.
Het doel is om een netwerk van ideeën bloot te leggen en een open speelveld te scheppen waarbinnen concepten en materialen nieuwe relaties met elkaar aan kunnen gaan. Betekenis ontstaat door de wisselwerking tussen de werken onderling en de ruimte.
De uiteindelijke vorm is afhankelijk van dit proces en de keuzes die daarbij gemaakt worden. Het resultaat is in die zin niet eenduidig, een onbeslist iets maakt dus altijd deel uit van dit proces.
De kunstenaars zijn geïnteresseerd in hoe deze onbeslistheid uitgebuit kan worden, geconcretiseerd kan worden in de presentatie, door te zoeken naar een moment van verveling of aarzeling, door een verlangen naar het cultiveren van haast terloopse, ongerichte vormen van alledaagse creativiteit.
In een welhaast tastbaar proces zullen bestaande werken al of niet gemodificeerd, in een nieuwe constellatie, in een andere context getoond worden. Nieuwe werken en nieuwe verbanden zullen ontstaan, waarbij de kunstenaars verschillende disciplines hanteren. Schilderkunst, verschillende installatie vormen, assemblages, ruimtelijke ingrepen en werk met een sociale factor zullen zich moeten verhouden tot de ruimte van SIGN en tot elkaar.

English:
MISCELLANEOUS LINES
Exhibition: 12th of April till 10th of May
Artists: Ben Kruisdijk, Conny Kuilboer, Sibylle Eimermacher, Henrik Kröner, Sjoerd Westbroek
Opening Sunday 12th of April 17.00 hrs.

MISCELLANEOUS LINES reveals a network of ideas and creates an open playing-field in which the connections between the individual works of art are exposed as far as the content is concerned. Concepts and materials relate to each other in a new way, content emerges by the interaction between the works and the space. The result is not clear-cut and will be determined by the possibilities of choice which an undecided something is part of. The artists are interested in the way this undecided can be exploited and realised. From this almost tactile process an other constellation comes into existence in which new and (modified) existing works have to relate to each other in various disciplines like painting, installations, assemblies, spatial interventions and works with social operandi.