Michiel Westbeek – UITBRAAK! Een quarantaine-klucht

Michiel Westbeek

UITBRAAK!  Een quarantaine-klucht

(SIGN in samenwerking met Gronings Vuur.)
vanaf  juni 2020 voorbereidingen en repetities. Uitvoering september 2020

zie ook https://groningsvuur.nl/programma/reis-in-de-tijd/westerwolde/kunstenaar-in-sellingen/

SIGN werkt samen met Gronings Vuur en brengt voor Westerwolde kunstenaar Michiel Westbeek. Deelname aan Gronings Vuur (GV) biedt een gelegenheid om beeldende kunst in een andere, bredere context te zetten, in dit geval een meer rurale context. Het beleidsgegeven van interventies in publieke ruimte en interacties met de bevolking breidt zich zo uit. Het Gronings Vuur project geeft de mogelijkheid in contact te treden met een specifieke plek in de provincie; in het bijzonder met de bevolking aldaar, die weet heeft van Gronings Vuur en de culturele context daarvan.
De gemeente waarin hij Michiel Westbeek zijn project gaat ontwikkelen is Westerwolde met name het dorp Sellingen. Intermediair, curator, samensteller van het Gronings Vuur programma aldaar is Karin Noeken, theatermaakster. Binnen deze context vindt is Westbeeks werk zeer geschikt vanwege zijn interactieve performatieve, licht kritische aanpak, gebruik van tekst en de participatie met de bevolking daarbij. Kortom zijn project manifesteert zich op een op zichzelf staand werk dat zijn plek vindt in de GV gedachte.
De presentaties, met de verwerkte resultaten van zijn werk, zullen vanaf eind juni 2020 plaatsvinden binnen de Gronings Vuur context en, afhankelijk van de vorm, later bij SIGN.
Zijn werk kan de vorm aannemen van een voordracht/ performance, een verhaal, als onderdeel van een verhalencyclus of van een opname/ uitzending bv. van een hoorspel.

Over Groningse Vuur.
Het project Gronings Vuur reist van september 2019 tot en met december 2020 door de provincie Groningen met een cultureel programma. Met muziek, fotografie, film, gedichten, gesprekken en kunst brengt men naar voren wat er zich afspeelt in de provincie in een aantal landelijke gebieden en dorpen. Gronings Vuur is een idee van Gea Smidt. Het doel is om kunst (in breedste zin) te verspreiden, waarbij interactie is met bewoners.
Gronings Vuur beslaat de regio’s: Het Hogeland , Westerkwartier , Midden-Groningen, Oldambt, Westerwolde , Pekela, Stadskanaal, Veendam, toekomstig Eemsdelta.
Algemeen doel:
De Gronings Vuur kunstenaar reist door de gemeente op zoek naar beelden, indrukken, reacties en krijgt de opdracht om een kunstwerk en/of een installatie te maken met de mensen uit de streek, het dorp of de buurt in de gemeente waar Gronings Vuur een aantal weken neerstrijkt. Dat kan in de vorm van een zogeheten ‘interventie’: een doelbewuste ingreep die tot doel heeft om van betekenis te zijn voor de deelnemers.
De kunstenaar ontdekt de plek en de inwoners en stelt zichzelf én de bewoners van het gebied (toekomst)vragen. Dit alles resulteert in een bijdrage aan de eindpresentatie per gemeente die onder regie van een intermediair/curator/ samensteller met alles wat is opgehaald, wordt ontwikkeld. Een en ander ter afsluiting van de periode in de betreffende gemeente.
SIGN is gevraagd om met kunstenaar Michiel Westbeek een bijdrage te leveren voor de activiteit en presentatie van Gronings Vuur in Westerwolde, in het dorp Sellingen.

Over Michiel Westbeek


Michiel Westbeek (1989) is schrijver en kunstenaar. Hij heeft een achtergrond in Nederlandse literatuur, en studeerde beeldende kunst aan de HKU en het Frank Mohr Institute te Groningen. In zijn werk, waaraan vaak een uitgebreid onderzoek voorafgaat, vormt het schrijven de motor; de teksten die op deze manier ontstaan, worden vertaald in andere media; performance, film, audio, waardoor Westbeeks praktijk de grenzen tussen beeldende kunst, theater, film en performance overstijgt. Westbeek exposeerde eerder in Nieuwe Vide, Museum Bergen, Sign en in Duitsland bij Galerie Westwerk. Daarnaast schreef en schrijft hij in opdracht van De Tekstsmederij, Toneelschuur Producties en ASKO-Schönberg.

Aanpak Michiel Westbeek in Sellingen, Westerwolde voor zijn nieuwe werk.
Naar aanleiding van verhalen, teksten, interviews, gesprekken die hij zal optekenen met de bewoners van Sellingen zal Westbeek zijn eigen verhaal ontwikkelen. De contacten met de bewoners zijn een op een of in kleine groepjes en kunnen later belangrijk zijn in de verdere ontwikkeling van het werk. Ze keren dan terug in een nieuwe rol, gezien vanuit het perspectief dat Michiel nastreeft.
Na deze research vormen dit soort teksten het uitgangspunt en creëert hij een eigen verhaal met een eigen kritische kijk, vaak gerelateerd aan (machts)politiek, sociale verhoudingen en met gebruik van literaire en historische referenties.

Een voorbeeld waar hij in Sellingen op voort wil borduren is zijn afstudeerperformance van het Frank Mohr Instituut: ‘De Zwarte Hond En Andere Gedichten’.
In deze performance verbond hij de opkomst van extreem-rechts in het licht van de vluchtelingencrisis met de opkomst van extreem-rechts in de jaren dertig via het werk van Bertolt Brecht en het artikel Het Nationaal-Socialisme Als Rancuneleer van Menno ter Braak. In reactie hierop schreef hij zijn eigen monoloog die hij vanaf zijn eigen barricade kon schreeuwen. Na afloop was er elke keer een discussie met het publiek over de thema’s van de performance. De tekst die hij geschreven en gebracht had was verwarrend genoeg om iedereen zich erin te laten herkennen. Zowel linkse, als rechtse, als (on- of halfbewust) extreem-rechtse mensen namen openhartig deel. Er werden soms verschrikkelijk racistische dingen gezegd, maar daar was ruimte voor, en er was ook ruimte om deze gelijk te corrigeren. Achteraf zijn voor hem de discussies belangrijker geweest dan zijn eigen schrijven, en dat is iets wat hij in Westerwolde weer hoop te bereiken.
Interessant is dat er discussies ontstaan n.a.v. voordracht of performances. Die reacties zijn er tijdens zijn proces al en hij verwerkt deze in zijn artistieke uitingen, die dus niet vaststaan meer verder ontwikkelen. Zoals gezegd kan dit ook allerlei vormen aan nemen; zeepkist voordracht of filmische optekening, radio, inclusief terugkoppeling naar de bevolking.

Presentatie mogelijkheden afhankelijk van vorm waar Westbeek voor kiest zijn
In ieder geval:
Presentatie tijdens de route in Sellingen (Westerwolde) juli 2020 van Karin Noeken.
De algehele eindpresentatie van Gronings Vuur in september 2020.
Zijn werk kan mogelijk de vorm aannemen van hoorspel, podcast, publicatie, performance ed.
En kunnen bij/ door Sign later nog presentatie gelegenheden gerealiseerd worden.