MICHAEL KARR 
Het Cm/Inch Concerto in C


Michael Karr


Het Cm/Inch Concerto in C


voor 9 schilderijen en 10 musici

21 november t/m 13 december 2009
Zaterdag 12 december
10.00- 13.30 uur  Generale repetitie

16.00-18.00 uur   Uitvoering première!!!

Michael Karr (Easley, South Carolina / 1985) berekent zijn werk volgens wiskundige formules die hij heeft afgeleid van de schildershandeling en de elementen waaruit schilderijen bestaan.
Met behoud van de handeling en wijziging van de materiele elementen, -dat wil zeggen musici in plaats van verf, toon in plaats van kleur, ritme in plaats van vlakverdeling-, heeft Karr een systeem ontwikkeld waarmee beeld op directe wijze vertaald kan worden in muziek. 
Negen schilderijen en een gecomputeriseerde dirigent worden ingezet om een ensemble van tien musici in de steeds wisselende maat te houden. Er wordt gedurende deze expositie 2,5 uur aan materiaal gerepeteerd, met afsluitend een première op 12 december vanaf 16.00 uur.
Tijdens de hele expositieperiode is uiteraard de schilderijenreeks te bezichtigen en op gezette tijden zijn er repetities waarbij het publiek ook van harte welkom is.
Voor data en tijden van deze repetities, zie bijlage!
Sign, Winschoterkade 10 9711 EA Groningen 050-3132651
 www.sign2.nl, signnl@gmail.com, www.michaelkarr.nl
 Open: di. t/m za: 12.00-17.00 uur & zo: 14.00-17.00 uur

*Met dank aan Grand Theatre/ Prime Concerten, FBKV

English:21st of November untill 13th of December 2009
Michael Karr


The Cm/Inch Concerto in C
  for 9 paintings & 10 musicians

Michael Karr (Easley, South Carolina / 1985) calculates his work by mathematical formulae which he has derived from the actions and elements that are pertinent to painting. By retaining the compositional method and replacing the material elements, that is to say musicians instead of paint, tone instead of color, time signatures instead of field divisions, Karr has developed a means by which to directly translate autonomous image into autonomous music.
A serie of nine paintings and a digital conductor will be implemented in keeping the ensemble of ten musicians in time with each other. During the exhibition, the musicians will be rehearsing 2.5 hours of material with a closing premiere on 12 December beginning at four o’clock PM..
During the exhibition period, the series of paintings is on display and the rehearsals will be open to the public as well. For exact dates and times, see attachement!
Sign, Winschoterkade 10 9711 EA Groningen 050-3132651
www.sign2.nl, signnl@gmail.com, www.michaelkarr.nl
Open: Tuesday till Saturday: 12.00-17.00 hrs. & Sunday: 14.00-17.00 hrs.
*Kindly supported by: Grand Theatre/ Prime Concerten, FBKV

Repetities / rehearsals

U kunt deze bijwonen in Sign, Winschoterkade 10, Groningen.
 Louise Nieuwman – Berendse – fluit, 
Melanie Waite – viool, 
Anne Groenewege – alt saxofoon,   
Frank Bos – Piccolo – trompet, 
Pablo Ruiz-Henao – bass trombone, 
Jelmer Tichelaar – pauk, 
Tsjisse de Jong – klokkenspe,l 
Roele Kok – piano, 
Sharon Baylis – alt viool
Woensdag 18 november 12.00-15.00 uur
Vrijdag 20 november 17.00-20.00 uur
Zondag 22 november  12.00-15.00 uur
Dinsdag 24 november 17.00-20.00 uur
Zaterdag 28 november 12.00-15.00 uur
Zondag 29 november  12.00-15.00 uur
Woensdag 2 december 12.00-15.00 uur
Zondag 6 december 15.00-18.00 uur
Woensdag 9 december 12.00-15.00 uur
Vrijdag 11 december 15.00-18.00 uur
Zaterdag 12 december
10.00- 13.30 uur  Generale repetitie

16.00-18.00 uur   Uitvoering première!!!