MEMORIE Margriet Stegmeyer + Miscellaneous

MEMORIE
Margriet Stegmeyer
ruimtelijk werk en schilderijen

+ Miscellaneous
klein werk van 14 kunstenaars

14 oktober t/m 11 november 2000

MEMORIE
Margriet Stegmeyer (1965)

Stegmeyers huidige werk is ontstaan vanuit de toegepaste kunst. zij maakte erotische tassen door gebruik te maken van bestaande voorwerpen. Om nog meer te kunnen vervreemden is zij gaan schilderen. “Ik streef naar een beeld met een grote tegenstelling maar de inhoud wordt niet direct prijsgegeven. Vaak gaat het werk over erotiek. De bestaande voorwerpen schilder ik nog steeds, maak gebruik van hun betekenissen en clichés, en vervreemd ze. Zo wordt de kijker op het goede of juist verkeerde been gezet.”
Vanuit het schilderen is zij opnieuw ruimtelijk gaan werken. Het werk is nu monumentaler geworden en daardoor meer fysiek te beleven. mensen worden bewust in haar werk betrokken. De expositie is een spel waar iedereen zijn gedachten kan laten prikkelen en misschien doen veranderen.
Margriet Stegmeyer is in 1993 afgestudeerd aan Academie Minerva te Groningen.

In de kelder is onder de titel “Miscellaneous” een tentoonstelling te zien met klein werk van 14 kunstenaars. de exposanten zijn: Jantien de Wilde, Irene Kromhout, Dineke Oosting, Patrick Tanghe, Eric Hercules, Marcel de Jong, Manja van der Storm, Tonni van Sommeren, Dette ten Doeschate, Suzanne van Wylick, Ron Ritzerfeld, Marloes Wagemaker, Pablo Hoving, Aimee Terburg.