MARS 050: Posters

Mars 050 : Posters
26 juni – eind augustus 2009
Norman Beierle & Hester Keijser
locatie: NoorderstationruimteSKpN en omringende wijken

een vervolg op het Project Mars 050 dat plaatsvond van 12 september t/m 28 september 2008
i.s.m. SKpN

POSTERS:
Omdat het project Mars 050 zo geslaagd was heeft RO/EZ (Irma Zijlstra) besloten om een publicatie in de vorm van A1 posters te financieren. Na afloop werd besloten alle foto’s op zes verschillende affiches vast te leggen. Die werden in de loop van 2009 gemaakt in een oplage van 250 per stuk, totaal 1500. De kunstenaars Norman Beierle & Hester Keijser hebben dit uitgevoerd.
Op de posters zijn alle foto’s te zien met uitspraken van mensen die zich hebben laten portretteren. Verspreiding van de posters werd door Sign gedaan: iedere geportretteerde kreeg uiteraard ook enkele posters in zijn/haar bezit. Aan hen werd gevraag of zij de posters ook weer wilden verspreiden ( b.v. op het raam hangen in de wijk) Verder werden de posters opgehangen in scholen, buurthuizen, in het restaurant, op plakzuilen e.d. En via de andere kanalen: Sign, SKpN instellingen als OCSW, NS, Huismeesters, Provincie Groningen…
De posters schiepen een band met de wijk en anderen die in de omgeving kwamen en deelnamen aan Mars 050.