Maps and Models: Marieke Opgelder


11 maart t/m 1 april 2017
MARIEKE OPGELDER
“Maps and Models”

Werkperiode: 21-2 t/m 10-3
Tentoonstellingperiode: 11-3 t/m 1- 4-2017
OPENING: zaterdag 11 maart 17.00 uur

Gewoonlijk maakt de mens modellen van de wereld om de complexiteit van het bestaan in kaart te brengen. Van plattegronden tot vogelfluitjes en versierde cocktailprikkers, modellen zijn alomtegenwoordig. Maar hoe en waarvan zijn ze gemaakt en in hoeverre geven ze inzicht in de werkelijkheid? Het ontstaan en bestaan van de modellen doorgronden, ligt ten grondslag aan de werken van Marieke Opgelder. Door materiaal en techniek bloot te leggen en te transformeren, laat zij ons met een nieuwe blik naar de modellen kijken, die ons dagelijks omgeven. Helderen ze de wereld voor ons op of creëren ze een geabstraheerde realiteit, die meer schijn dan zijn is?
Dit is een afstudeertentoonstelling van Frank Mohr Instituut Mad tech Groningen

English
Marieke Opgelder: ” Maps and Models”

OPENING Saturday 11th of March 17.00 hrs.
As a rule man makes models of the world to find out about complexity of existence. From maps to bird whistles and decorated cocktail picks, models are omnipresent. But how and what are they made of and in to what extent do they provide an understanding of reality? To comprehend the origin and existence of models is fundamental for the works of Marieke Opgelder. By exposing and transforming material and technique, she provides a new way of observing models that surround us daily. Do they clarify the world for us or do they create an abstract reality that is more appearance than being.
Marieke Opgelder also hopes to graduate with this exhibition at the masters education of the Frank Mohr Institute, Mad Tech, Groningen.