Marcel de Vries & Matthias König

Marcel de Vries (1978, Groningen)

Het meeste werk van Marcel de Vries, vaak grootschalig van aard, gaat uit van kleine natuurlijke verschijnselen. Patronen of het ontbreken daarvan (ogenschijnlijk chaotisch gedrag) vormen onderdeel van zijn werk, recentelijk speelt geluid meer een rol. Bij het deconstrueren van deze verschijnselen wordt technologie gebruikt die op de ene plek data verzamelt en in een gecontroleerde omgeving elders de gegevens reconstrueert. In de afstudeerinstallatie Zucht²
die Marcel de Vries in Sign toont, onderzoekt hij de aspecten van wind en het type geluid en de patronen die worden gegenereerd. Onder een ‘bladerdak’ van 216 speakers krijgt de bezoeker een ervaring van een actuele/audio situatie buiten. Data als windsnelheid en richting komen van een anemometer en windvaan op het dak van het gebouw van SIGN.
Marcel de Vries studeert met deze tentoonstelling af aan de postacademie Frank Mohr International Masters, onderdeel van Academie Minerva te Groningen.Verder neemt hij deel aan het collectief Radio Mobi www.wijzijn.mobi en http://www.waanzinproducties.nl
*Laatste nieuws: afgelopen donderdag is het George Verbergstipendium 2012  toegekend aan Marcel de Vries. De gemeente Groningen wil hiermee de ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge, talentvolle kunstenaars versterken. De prijs behelst een bedrag van 10.000,- plus een werkreis door de Baltische staten.


Matthias König (1987, Friedrichshafen (Germany)
Mede dankzij zijn muzikale achtergrond is Matthias König vooral geïnteresseerd in het creëren van 3-dimensionaal werk dat zowel visueel als akoestisch ervaren kan worden. Doel is om een nieuwe manier van esthetische expressie te ontwikkelen die een onmiddellijke reactie van de beschouwer oproept bij de fysieke aanwezigheid van visuele en geluidselementen. Belangrijk is de pure ervaring van vorm, kleur, geluid, ruimte en atmosfeer en zijn transformatie als de beschouwer er op reageert. Zijn werk biedt meerdere toegangen tot verschillende dimensies en kan ervaren worden in zijn totale aanwezigheid.
Matthias König is in 2012 afgestudeerd aan Bachelor of Fine Arts, ArtEZ Enschede en heeft aan diverse performances/ tentoonstellingen deelgenomen en is tevens winnaar van de Youngblood Award Gogbot 2012.

— english version —

Marcel de Vries
In his mostly large scale works Marcel de Vries uses technology to deconstruct small natural occurances to gather data from one place and to reconstruct this information in a controlled environment somewhere else. In SIGN de Vries presents his graduation project (he graduate from FMI Masters). His research involves the aspects of wind and the type of sound/patterns/experience it generates. In the installation, underneath a ‘foliage’ of 216 speakers, visitors will get the experience of an actual/audial situation outside. The data like wind speed and direction comes from an anemometer and wind vane on the roof of the building of SIGN

Matthias König

Due to his musical background Matthias König has mainly been interested in creating three-dimensional work that can be experienced both visually and in a sonic way.
Aim is to develop a new way of aesthetic expression that triggers an immediate reaction of the spectator to the physical presence of visual and sonic elements. Important is the pure experience of form, colour, sound, space and atmosphere, delivered by the artwork, and its transformation, while the spectator is reacting to it. His work offers multiple accessibilities and different dimensions and can be experienced in its entire appearance.