Kristjan Lodmfjord, Marius van der Pol, Kevin de Winter, Meiya Lin

Kristjan Lodmfjord, Marius van der Pol, Kevin de Winter, Meiya Lin

4 t/m 25 februari 2007

De ijdele poging van de mens om invloed te hebben op zijn lot, om zijn bestaan te veraangenamen en het wat waarde te geven, is de gemeenschappelijke noemer van de werken op deze expositie. Onvermogen, schijn ophouden, wrangheid, verlorenheid, lachwekkende triestheid en zelfs mededogen zijn aspecten die bij alle werken een rol spelen. 
De kijker kan zijn eigen bestaan eraan reflecteren.

Kristjan Lodmfjord (1977 Arhus DK)

toont onder het label ‘One time for the people’: “Enschede Stories”.
Enschede Stories is uitgekomen op 30 juni 2006. Het bestaat uit 4 onafhankelijke muziek-video’s geregiseerd en gecomponeerd door Kristjan Lodmfjord. In zijn combinatie van video en muziek dient de video als een “vocaal instrument” zonder dat de narratieve functie verloren gaat.
De 4 video’s vertellen 4 verschillende verhalen maar delen wel hetzelfde thema: het tonen van de banaliteit van het dagelijkse leven en de kwetsbare menselijke aspecten waaraan het publiek zichzelf kan spiegelen

Jesús Gudmundsson: korte film/muziek video, 5.31 min.
De jonge kunstenaar Stephan Feelgood leeft in een verlaten kraakpand in het bos buiten Enschede. Hij heeft te kampen met de transformatie van het zijn van een dronken kunststudent tot een dronkaard zonder de steun van het studentenbestaan. Het systeem heeft hem achtergelaten met een gecompliceerde geest een sixpack bier
Self Pity Waltz: korte film/muziek video, 3.38 min.
Een gescheiden vrouw van middelbare leeftijd, wonend de Patmoswijk van Enschede zit voor een spiegel en ziet haar jeugd verdwijnen. Ze maakt zichzelf op hoewel ze weet dat het niet voorkomt dat haar tanden uitvallen terwijl ze oud en gerimpeld wordt.
The Frank Family: Korte film/muziek video, 5.47 min.
Frank de Bont is een slachtoffer van de vuurwerkramp in Enschede van 2000. Hij leeft nog steeds in dezelfde buurt waar de explosie plaats vond, terwijl hij zijn uitkering wegdrinkt en met de buren feestviert. Hij is bezig met kunstproject met transseksuele Rhona. Er zijn echter wat persoonlijke knelpunten die het bereiken van een uiteindelijke resultaat in de weg staan.
Last days on TV: Re-edited found footage, 6.04 min.
Wat komt er terecht van de oude generatie politiemannen die ooit de voorbeeldrol vervulde in onze kinderjaren? De criminaliteit in de wereld heeft zich verplaatst van de straat naar het internet. Het is tijd voor Stephan Derrick en Harry Klein om met pensioen te gaan. Ter nagedachtenis aan de Duitse TV serie “DERRICK” 1974-1998

Kevin de Winter

Als kunstenaar neemt Kevin de Winter zijn eigen gedachten en instincten als uitgangspunt, terwijl hij als ontwerper een groter draagvlak kiest, en zelfs een maatschappelijk belang probeer te dienen. Dit belang hoeft niet altijd harmonie uit te dragen maar kan bij de Winter ook een mix zijn van aantrekking en afstoting..
Het samenrapen van prikkels, inzichten en feiten uit de wetenschap is een bron van experiment waarbij menselijke gedragingen centraal staan.
In Sign toont hij zijn ontwerp ‘Melissa’, een seksuele knuffel die het uiterlijk heeft van een gereduceerde mensvorm. In de grote foto’s wordt het dagelijks gebruik daarvan belicht.

Meiya Lin (1979 Xiamen China).

Meiya Lin is een observator, ze registreert sociaal gedrag in de stad en is zich bewust van de pogingen van mensen tot het geloven in een beter leven.
Onze wereld is ver van wonderland verwijderd maar een “wonder’ kan dichter bij gebracht worden door de kunstenaar. Zelfs als het nep sprookjes betreft en ongegronde aspecten van de realiteit.
In haar video-installatie ‘The Karaokei Goddess’ lijken de zingende meisje vrolijk en onderhoudend, de set is vol kleurige decoratie. Echter bij nader beschouwing is dit schijn; het lijken ijdele decoratieve pogingen om het lot te beinvloeden.

Marius van der Pol (1982, Gorinchem NL)

Marius van der Pol geeft vorm aan een denkwereld tussen verleiding en afstoting, die zowel in 2d, 3d als ook in performances gestalte krijgt. In zoete tinten weet hij een fascinerend spanningsveld te creëren met een
visueel onderzoek naar de spelonken van de menselijke geest, waarbij de duiding van dader, slachtoffer en getuige een belangrijke rol speelt.
Omdat de vraagstelling in het werk steeds belangrijker blijft dan het antwoord, is de beschouwer steeds vertwijfelt over zijn eigen al dan niet positieve rol in het geheel.
De diversiteit is hierbij essentieel en het geheel toont ons meer dan de-som-der-delen en wellicht ook meer dan ons lief is. De video-installatie ‘Made in heaven’ laat een eenzame verjaardagsfuif zien. De frustratie heeft zijn weerslag op de taart.