JORIS KUIPERS

Joris Kuipers

31 Mei t/m 21 Juni 2003

Waar de werelden van het fitnesscentrum en het ziekenhuis elkaar kruisen ontstaan lichamen, die beschouwd kunnen worden als tragikomisch. Heroïsche en maakbare lichamen vermengen zich met ontoereikende en kwetsbare gestaltes.
Het lichaam speelt een grote rol in het werk van Joris Kuipers. De kunstenaar experimenteert met de media schilderkunst, sculptuur en fotografie en met het tonen van de verschillende opvattingen over lichamelijkheid. Joris ziet het lichaam als een kristal met meerdere facetten: het is iets functioneels, een begrenzing van het fysieke kunnen, drager van de identiteit, maar ook vergankelijke materie. In zijn reeds gerealiseerde en in zijn toekomstige werken worden deze facetten op zich zelf staand en in het verband van de totale lichamelijkheid van de mens getoond.
Voor Sign toont Joris Kuipers werken met onder andere alledaagse, mythologische en onbestemde lichamen, uitgevoerd in verschillende media. De transformaties van het menselijk lichaam verschillen per werk en vormen in deze presentatie een beeld hoe de kunstenaar naar het menselijk lichaam kijkt.