JORDAN ARTISAN & DAVID O’KANE

JORDAN ARTISAN & DAVID O’KANE

26 februati t/m 19 maart 2006

Jordan Artisan ‘One Star Car Garage” (installatie)

Jordan Artisan identificeert zich met de informatie die hij vergaart in de virtuele wereld, die van het internet en ziet dit als scheppend moment in zijn kunst. Hij legt dit uit als een afbrokkeling van zijn eigen identiteit. ,,De waan van internet, ‘space of flows’, weerspiegelt de angst voor identiteitsverlies” Omdat hij het existentiële niet kent oftewel de plaats en de mens achter de virtuele informatie nooit heeft ontmoet, ontwerpt hij een ‘space of place’, een plek die een reactie is op het virtuele netwerk. De architectuur van de plaatsgebonden ruimte bepaalt in deze de identiteit van zijn installatie, getiteld ‘One Star Car Garage’. Een autogarage waar het marginaal nostalgische verlangen van kunst zich afzet tegen het abstracte van een virtuele wereld. Een ruimte die zich als filmset openbaart voor het publiek. (i.s.m. tekenkunstenaar Ko de Kok) Jordan maakt gebruik van zijn ‘Garage’ in de periode 26.02.’06-19.03.’06 Opening performance ‘Jordan Shooting a Scène’ 26 februari ca. 16.00 uur. Jordan Artisan is afgestudeerd in 2005 aan de St. Joost Academie, Breda.

David O’Kane ‘Camera Lucida’ (foto, film)

David O’Kane peelt met identiteit en geschiedenis van zichzelf en van o.a. Lewis Carroll, (schrijver van Alice in Wonderland) en vervlecht deze met elkaar. 
David O’Kane plaatst zichzelf, terug in de tijd, in het personage van Lewis Caroll. Hij verkleedt zich als zodanig, fotografeert zichzelf in dezelfde houding. Ook verzamelt hij allerlei historisch materiaal zoals b.v. foto’s van kinderen gemaakt door Carroll zelf en maakt daarvan een eigen fantasievolle historische interpretatie. (hij suggereert bijvoorbeeld dat Lewis Carrol pedofiele neigingen had) 
Voor David O’Kane is geschiedenis geen vast onveranderlijk gegeven. In zijn werk plaatst hij zichzelf vaak in een historische context b.v. als 17e eeuws soldaat of in een Dante-achtige setting. 
David O’Kane is student National College of Art & Design, Dublin Ierland en studeert dit jaar af.

DAVID O’KANE: “CAMERA LUCIDA”

(english)

David O’Kane appropriates images from early photography by Charles Lutwidge Dodgson in order to explore the polarization of photographic images from their original context and meaning. Dodgson is the author of Alice’s Adventures in Wonderland under the pseudonym of Lewis Carroll. He also experimented in photography when the medium was in its infancy. He had a unique fascination with children, especially young girls. O’Kane has identified an interesting parallel between the portraits of children, which Carroll created, and the peculiar medium of photography. Photography suggests that the history of a moment is fixed and yet photographs present a perspective of the world that is altogether unique and unsetting in its mutating diversity. The meaning of a concrete image such as a photograph is in a constant state of flux. The subsequent manipulation that O’Kane performs on these images create a secondary layer of visual thought where the images are abstracted from their original environment into a distorted contemporary reality. O’Kane uses Dodgson’s photographs to explore obsession as it relates to the process of artistic creation. All of the images imply death in an abstract way, as outlined by Roland Barthes in Camera Lucida. The photograph presents itself as an impossibility fas distanced from the truth of the moment.

O’Kane work often involves a response to multifarious influences from history. The artist himself is placed within a historical setting, which is drawn from both fiction and reality. Canto I-XII was a response to Dante’s Inferno but it also addresses the history inherent in the artists home in the Northwest of Ireland with the artist portraying a host of 17th century English redcoat soldiers.

David O’Kane (Lifford, 1985, republic of Ireland) studied at the National College of Art & Design in Dublin, Ireland.

JORDAN ARTISAN: ONE STAR CAR GARAGE

Jordan identifies himself with the information he gathers in the virtual world, the one of the internet and regards this as a moment of creation in his art. He explains this as a crumbling of his personal identity.

“The delusion of internet, ‘space of flows’, reflects his fear for loss of identity” – Jordan Artisan

Because he doesn’t know the existential, or in other words he doesn’t know the place and the human being behind the virtual information, he designs a ‘space of place’, a place which is a reaction to the virtual network. The architecture of this site specific space determines in this the identity of his installation which is titled ‘One Star Car Garage’. A garage for a car in which the marginal desire of art opposes to the abstract of a virtual world. A space which reveals itself as a filmset to the audience. (In collaboration with the drawing artist Ko de Kok)

Opening performance ‘Jordan Shooting a Scene’, 26th of February.