JORAM ROUKES

Joram Roukes
een monumentale wandcollage
raamexpositie
7 tot 22 april 2007

Eenmaal per jaar organiseert Sign een Raamexpositie.
Veel kunstuitingen beperken zich niet tot de beslotenheid van een tentoonstellingsruimte en haken direct in op het bestaan in een geürbaniseerde omgeving. Het werk van Joram Roukes sluit hierbij aan.
Sign heeft hem dan ook uitgenodigd een monumentale wandcollage te maken voor de buitenkant van haar gevel. Dit werk zal alleen vanaf de straatkant continu, non stop te zien zijn. Sign functioneert hierbij als een billboard.
Uitsluitend tijdens de opening (7 april 17.00 uur) toont Joram Roukes nog enkele werken binnen in Sign. De rest van de periode zal de binnenzijde van Sign gesloten zijn.

Joram Roukes is geboren op 25 februari 1983 te Lelystad. Hij is in 2006 afgestudeerd aan de Academie Minerva in Groningen. Na zijn afstuderen is Roukes genomineerd voor een aantal kunstprijzen (o.a. nominatie ArtOlive/Kunstbeeld Award en Klaas Dijkstra Fonds) en heeft hij deelgenomen aan enkele exposities. Op dit moment is hij woon en werkzaam
in New York City.
In zijn werk komt duidelijk zijn fascinatie voor grote steden tot uitdrukking. Met name subculturele activiteit en diversiteit die kenmerkend zijn voor grote metropolen zijn sterk vertegenwoordigd in zijn schilderijen en collages. Deze dynamische werelden bouwt hij op met behulp van een mix van stijlen en technieken. Eenzelfde gelaagdheid als de dynamische stad zelf tentoonspreid wordt hierdoor zichtbaar in zijn werk. Complex, met een verscheidenheid aan invloeden en technieken en vaardigheden. Collage, graffiti, landschappen en zelfs traditioneel ogende zelfportretten blenden in een halfabstracte stedelijke setting vol ornamenten en onaffe, onnoembare gebieden. Deze gelaagdheid brengt telkens een soort onvoltooid, onvolkomen en onvolmaakt gevoel teweeg. Iets wat volgens Roukes ook in de stad het geval is. Door subculturele diversiteit is de stad nooit af en constant in beweging en aan verandering onderhevig.
De stad praat, en het is soms moeilijk te antwoorden. In een poging hiertoe beweegt Roukes zich in de publieke ruimte, laat er een spoor achter, zichtbaar of onzichtbaar, en vertaald zijn ervaringen vervolgens naar schilderijen waarin hij zelf vaak het middelpunt vormt. Een oneindig proces. Nemen van de straat, en op zijn beurt weer teruggeven..

(english)
Once a year Sign organizes a window-exhibition. Many art-forms don’t restrict to the private space of a gallery but directly hook into life in an urbanized environment.
The work of Joram Roukes adds to this. Therefore Sign has invited him to make a monumental wall collage for the outside front of the gallery. This work can be seen continuously from the street. Sign functions in this as a billboard.
Only during the opening ( 7 April, 17.00 hrs.) Joram Roukes will show some other pieces inside the gallery. The rest of the exhibition the gallery-space itself will be closed.

Joram Roukes was born on February 25th in 1983 in Lelystad in the Netherlands. He graduated from the academy of fine arts Minerva in Groningen in 2006. After he graduated he got nominated for several artistic awards and had more than a few exhibits and shows in the Netherlands and abroad. He now lives and works in New York City.
His work clearly shows his fascination for and interest in modern city life. Especially it’s subcultural diversity and variety which makes these cities the dynamic organisms that they are. A wide range of street art and graffiti-art related influences are displayed in his paintings. He arranges his semi-abstract cityscapes by combining various techniques and
styles, ranging from cartoon-like figurines, graffiti-art, collages, landscaping and even traditional-like portraits, giving the works their characteristic complex outlook built up out of several layers of paints and textures. Also leaving parts of these worlds unfinished and imperfect makes it referable to metropolitan inner cities and ghetto-like suburbs which, on themselves, are never finished in a way. The city’s never done, always changing and always moving with people visibly and invisibly adjusting and altering the way it appears to the people that live in it. It’s a constant process and a constant change. Its streets keep talking and it can be sometimes hard to answer. In an attempt to do so, Roukes works in the streets, in public space, leaving visible and invisible marks. He is, for that matter, involved in a never ending process, taking from the streets and giving back to the streets. Over and over..