Joost Bakker – Esther Kempf – Gerco Lindeboom

30 oktober t/m 20 november 2004

Joost Bakker – Esther Kempf – Gerco Lindeboom

De genodigde kunstenaars bedienen zich van camera, monitoren, beamers, projecties maar het resultaat is meer dan het laten zien van een film. Overeenkomst tussen het werk van de kunstenaars is dat ieder de eigenschappen van de camera en monitor gebruikt en deze combineert met andere disciplines: zoals tekenen, animaties (Joost Bakker), objecten (Esther Kempf), installatie (allen).

Joost Bakker maakt een installatie van TV’s waarbij hij ze groepeert tot meubels. Het beeldscherm fungeert ook als zitting. Op de monitor TV is een animatie-loop te zien. Karakteristiek voor de animaties zijn de metamorfoses die ontstaan vanuit het tekenen. Het einde is tevens het begin. Het meubel zelf, als tekening, figureert ook in het filmpje. Van tekening, naar animatie, naar object, van installatie terug naar tekening. De metamorfoses strekken zich op een heldere manier ook uit m.b.t. disciplines , verschijningsvormen en de daaraan verbonden karaktertrekken (van statische tekening naar bewegende animatie van platte afbeelding naar ruimtelijk object). Zo heeft Bakker ook het testbeeld van de TV vertaald in een glas in lood gebrandschilderd raam; hij speelt daarmee met het licht van de monitor en het daglicht. (klassiek en modern)
Joost Bakker is in 2004 afgestudeerd aan de Hogeschool voor Kunsten te Arnhem en is onlangs gaan studeren aan het Sandberg Instituut (2e fase) te Amsterdam

Esther Kempf gebruikt de camera en de monitor om een overgang te creeren tussen werkelijkheid en illusie. Ze maakt een compacte opstelling van restjes hout, kleine triviale voorwerpen en afval, een camera die onbeweeglijk daarboven hangt en een monitor daarvoor. Het beeld van de voorwerpen op de monitor is dusdanig dat het een andere werkelijkheid lijkt b.v. een interieur van een slaapkamer. Het is met moeite te herkennen dat dit opgebouwd is uit de genoemde kleine voorwerpen. Door het gebruik van camera gaat het begrip van grootte verloren. Het vergelijk met de naaste omgeving valt weg. De vervreemding onstaat doordat zowel de gecreerde werkelijkheid op de monitor als de opstelling van de voorwerpen waar deze uit voortkomt te zien zijn. Visueel ervaar je beide beelden verschillend terwijl je verstandelijk weet dat het dezelfde voorwerpen zijn. Je ervaart de essentie van wat een opname is en wat de werkelijkheid is.Het kader lijkt een beperking omdat men de naaste omgeving niet ziet en het beeld in feite geisoleerd wordt, maar in het geval van Esther Kempf is dit wezenlijk voor haar installatie. Esther Kempf studeert (eindexamenjaar) aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam.

Gerco LIndeboom registreert m.b.v. camera een door hem gecreeerde beeldende gebeurtenis waarbij objecten de rollen vervullen. Iets wat van buiten het blikveld komt verstoort het karakter van het beeld, waardoor de betekenis of de waarde van de objecten verandert. Geluid en kadrering versterken het schokeffect. De filmpjes vormen een onderdeel van een installatie. Een projectie van een hoofd wordt via een beamer d.m.v. spiegelende glasplaat in tweeen gespleten en fungeert in duplo als toeschouwer(s) van de film/installatie maar is tevens een onderdeel ervan.
Gerco Lindeboom is afgestudeerd in 2004 aan de Kunstacademie van Kampen en is onlangs gaan studeren aan het Dutch Art Institute (2e fase) te Enschede