Jonas, Femke, Lennart, Jouke

Jonas Wijtenburg, Femke Dekkers, Lennart Lahuis, Jouke Anema

Werkperiode: 18 t/m 28 oktober 2011
Tentoonstelling: 29 oktober t/m 3 december 2011

4 Recent afgestudeerde kunstenaars: Jonas Wijtenburg, Femke Dekkers, Lennart Lahuis, Jouke Anema, houden zich in deze groepstentoonstelling bezig met ad-hoc sculpturen en installatievormen waarbij een eigenzinnige benadering en een dubbelzinnig, niet voor de hand liggend gebruik van materialen opvalt. Tijdens een werkperiode van 2 weken reageren zij ieder vanuit verschillende disciplines en eigen visie op de ruimte van Sign en mogelijk op elkaar. Daarbij maken ze nieuw werk, modelleren bestaand werk naar de gegeven omstandigheden, en spelen met 2- en 3D gezichtspunten. Zo kunnen tot de mogelijkheden behoren: monumentale stapelingen/ terloops geënsceneerde sculpturen op locatie waarbij gespeeld wordt met plat en ruimtelijk/ tot sculptuur vervormde 2D/ verf als amorfe substantie in acties resulterend in installaties …

Lennart Lahuis ‘ensceneert” in zijn werk verschillende invalshoeken waarbij ruimtelijk vormen gemotiveerd worden vanuit het platte vlak. Daarbij komt, in verschillende media en technieken, elke keer een schilderkunstige referentie en dubbelzinnige relatie met de wand naar voren. Voor een aantal werken gebruikt hij bestaand (beeld)materiaal en tekstuele bronnen die hij in verband brengt met abstracte sculpturen. Het bestaande beeldmateriaal refereert daarbij elke keer dubbelzinnig naar onderwerpen die (een confrontatie met) het kijken zelf als onderwerp hebben.
Lahuis is afgestudeerd aan Artez, Zwolle 2011// studeert thans 2e fase De Ateliers, Amsterdam

Men kan Jouke Anema een schilder noemen, puur omdat hij verf gebruikt.
Daarbij is zijn enige regel verf en niet de schilderkunst, verf in de puurste zin als amorfe substantie.
Anema is op zoek naar de herwaardering van verf als materiaal, niet als medium maar als onderwerp zelf. Het gaat hem niet alleen maar om de verf, maar ook om wat er mee gebeurt. Actie en kracht, het gebaar spelen een belangrijke rol; hij presenteert zijn werk o.a. in installatie vorm of als performances die resulteren in installaties waaraan de actie afgelezen kan worden. Anema is afgestudeerd 2010 a/d Academie Minerva// studeert v.a. 2010: 2e fase Sandberg Instituut, Amsterdam

Jonas Wijtenburg heeft een onorthodoxe werkwijze en de attitude van een ervaren doe-het-zelver. Met een groot gebaar maakt hij bijna vanzelfsprekende installaties of beelden die de fragiliteit van het moment laten zien. Daarbij betrekt hij de ruimte waarin de beelden organisch groeien en het karakter van de ruimte accentueren. Gezien het feit dat zijn materiaal restanten vormen van vroegere installaties of niet volledig uitgewerkte ideeën, wordt iedere ruimte die Wijtenburg in beslag neemt een soort van atelier of opslag. Wijtenburg is afgestudeerd a/d HKU Urecht 2011/ winnaar Young Blood Award 2011 galerie Ron Mandos, Amsterdam

Femke Dekkers maakt tijdelijke installaties, al dan niet, door het oog van de camera. De opstelling van de camera, of de plaats van de tijdelijke opstelling, bepaalt het kader waarbinnen zij aan het werk gaat: zoeken, componeren, verzamelen, verplaatsen, toevoegen, weghalen. Haar werk bevindt zich op de rand van de plotse ontdekking en de overduidelijke enscenering. De sporen van deze zoektocht zijn zichtbaar, aangedikt of zelfs in scène gezet.
Dekkers zoekt naar het zekere binnen het onzekere, naar grip op het toevallige, naar behoud van vluchtige momenten. Hoe zet men achteloosheid in scène? Haar beelden weerspiegelen de paradox tussen verlangen naar controle en de liefde voor deze onmogelijkheid. Dekkers is afgestudeerd a/d St. Joost Den Bosch 2011/ studeert thans 2e fase Sandberg Instituut Amsterdam