JACKY LOK, OERI VAN WOEZIK, GUIDO R. VAN TROOST

JACKY LOK, OERI VAN WOEZIK, GUIDO REINIER VAN TROOST
schilderijen, installaties, video

10 februari t/m 10 maart 2001

Jacky Lok (Heerenveen 1975)
“De beelden die ik produceer zijn in sterke mate bepaald door de beeldcultuur waarin ik opgegroeid ben en waarmee ik vertrouwd ben geraakt. Nu deze beeldenstroom mijn nostalgie is ontstegen tracht ik ze in te zetten in mijn schilderkunst. er ontstaat een esthetische spanning, een haat/liefde verhouding tussen hoogcultuur en laagcultuur. Als een toren van Babel komen bepaalde facetten lijnrecht tegenover elkaar te staan: kunst versus kitsch, waarheid vs. leugen, concept vs. anekdote, rede vs. cliché.
Enkele sleutelwoorden binnen mijn oeuvre zijn: kitsch, cliché, romantiek, theater, anekdotes, aforismen, spreukentegeltjes, verlangen, paradijs.
Zo weegt het gewicht van het cliché zwaar op mijn gemoed, wat kan ik als kunstenaar doen om de lading van kitsch en clichés om te buigen of te veranderen? de beelden waar ik een liefde voor koester maar waarvan ik geleerd heb ze te verachten? Door hoge- en lage beeldcultuur te laten versmelten, door herkenbare elementen te verwijderen of door ze juist op te blazen tot groteske monsters, door clichés in een nieuwe context te plaatsen of ze in vol ornaat te presenteren. Door andere mediavormen te hanteren of nieuwe materialen te gebruiken tracht ik mijn palet op beeldend en geestelijk niveau te verrijken.Ik wil de huidige mechanismen in waardebepaling blootleggen, dat er achter het gladde en ideale beeld een leugen kan schuilen, zo dat ook de toeschouwer wankelt als een Toren van Babel.”
Jacky Lok, januari 2001
afgestudeerd 1999 Academie Minerva, 2001 Frank Mohr instituut, Groningen

Oeri van Woezik (Wijchen 1972)
Na een aantal jaren te hebben gewerkt aan voornamelijk 2-dimensionaal werk en veel in opdracvht te hebben geschilderd heeft Oeri van Woezik besloten om te studeren aan de Academie St. Joost te Breda. Hij heeft zich daar voornamelijk gericht op 3-dimensionaal werk. tijdens deze studie heeft hij een voorkeur ontwikkeld voor het conceptuele werken en richt hij zich voornamelijk op thema’s als identiteit en individualiteit.
Door gebruik te maken van verschillende technieken en materialen probeert hij telkens een nieuwe manier te vinden om bovenstaande uitgangspunten te verbeelden. Soms is er in het werk een duidelijk persoonlijk oordeel aanwezig, vaak wil hij alleen het onderwerp met haar vragen oproepen om de aanschouwer zelf een oordeel te laten vormen.
Tijdens de zoektocht binnen de genoemde thema’s en de verbeelding ervan worden deze vaak toegespitst op b.v. gedragspatronen, omgangsvormen, invloeden van leefomgeving, opvoeding en religie. Ook de moderne wetenschap is vaak terug te vinden in zijn werk wat voor confronterende effecten kan zorgen.
Het werk bij Sign is een object wat schommelt tussen monumentaliteit en sculpturaal werk. het beeld bestaat uit een aantal soortgelijke objecten onder de verzamelnaam ABio-Genestor met de daarbij behorende verpakkingen en toonkast. Deze objecten, samen met de verpakking en presentatie, staan voor de commercialisering van het lichamelijke en uiterlijk vertoon.

In het werk van Guido Rainier van Troost (Amstelveen, 1977) heeft de technologie, als , meestal zelfgebouwde, met de hand te bedienen machines een dubbelrol. Ten eerste als middel om de natuurlijke orde der dingen te kunnen ontstijgen of trotseren, vervolgens om deze orde in de vorm van controleverlies, zelfgecreëerde overmacht, vallen en falen van de telkens opnieuw proberende kunstenaar in ere te herstellen.
De kunstenaar heeft hier de rol van een kruising tussen wetenschapper en slapstickacteur. De vruchteloze poging, de esthetiek van vergane heroïek, het niet slagen als vooropgezet plan, zoeken en proberen lijken zo het belangrijkst.

Voorbereidingen tot luisteren
videodriesluik
-een relatie tussen overzichten en overalls-
Via een takelmachine, hijst de kunstenaar zichzelf in de broek aan welke hij zichzelf omhoog en terug naar beneden takelt aan een lantaarnpaal. Bij terugkomst op de grond wordt ook de broek weer uit getakeld.
-een poging het hoofd los te koppelen-
Via een fietsconstructie met bevestigd bureaublad wordt deze keer de tocht tegen de zwaartekracht ondernomen. Op het hoofd van de kunstenaar zit een helm die middels een elastiek nog aan de grond onder hem zit bevestigd. Op bepaalde hoogte wordt hierdoor de neerwaartse druk op zijn hoofd dermate groot dat deze met een knal op het bureaublad terechtkomt en het hele zaakje noodgedwongen weer naar beneden valt.
-opwaartse val-
De kunstenaar zit op een fietsconstructie onder een snelwegbrug met in zijn handen een evenwichtsbalk. In het openstaande luik in de brug boven hem wordt door het fietsen een karretje met 100 kg. zand naar en tenslotte over de rand getrokken. Dit neerstortende tegengewicht zorgt voor het katapulteren van de kunstenaar aan de door de kracht bezwijkende balk.

Lieve Buster Keaton,
Alhier het strijdplan, zegt Albert Einstein, maar dat god is verongelukt tijdens zaterdagavondlingo met Frans Bakker en wij de dobbelstenen zijn in een genetisch ontslotenheid van antwoorden. Vraag Nietsche of hij Francis Fukuyama dood wil verklaren en Darwin Descartes uit te schelden voor aap met te grote hersenen (of god met te kleine hersenen). Hohere Wesen befahlen: zelfontwerp, zet een clownsneus op en probeer te luisteren.
Ondertussen zet ik hier de zoektocht naar de juiste vragen wel voort in een ode aan alles dat zichzelf niet kan beschrijven. Teneinde ons aller zoeken als een affiche tegen de hemel te projecteren.
P.S.: passie is hetzelfde als concentratie voor hen die niet geloven in controle…

Guido Rainier van Troost
afgestudeerd 2000, Rietveld Academie, Amsterdam