INTERVENTIONS: Document

Interventions: Document
15 november t/m 8 december 2012

zie ook
Interventions: Apprentices &
Interventions: Apprentices Eindpresentatie

Interventions: Document is een educatieve documentatie tentoonstelling over interventies in de openbare ruimte van de kunstenaars: Sil Krol, Jeroen Timmer, Hans Runge, Radio Mobi (Natasha Taylor, Marcel de Vries, Joachim Rümke), Bertin van Vliet, Marcel & Willie, Anneriek de Vries.
Ook zal er documentatie uit het rijke archief van SIGN te zien zijn van eerdere interventieprojecten.
Voor de leerlingen van het Praedinius Gymnasium zal er op 15 november een “meet & greet” zijn om kennis te maken met SIGN, de kunstenaars en het begrip interventie. Ron Ritzerfeld & Marie-Jeanne Ameln (directie SIGN) zullen dan op een aanschouwelijke manier vertellen over wat interventies zijn en wat de betekenis daarvan is.
Deze tentoonstelling is een opmaat voor Interventions: Apprentices Praedinius dat in februari, maart 2013 gaat plaatsvinden. Onder begeleiding van de kunstenaars doen de leerlingen van het Praedinius Gymnasium te Groningen dan daadwerkelijk interventies in de stad, geënt op ideeën van de betreffende kunstenaar. Documentatie en registraties hiervan zullen daarna in SIGN getoond worden in een door henzelf georganiseerde eindpresentatie.
Bij interventies wordt er op locatie gespeeld met functie, aard, betekenis, identiteit van een plek of een ruimte. Men kan bepaalde plekken verbijzonderen of persoonlijker maken zodat deze op een andere manier ervaren kunnen worden door de gebruikers. Dit kan aanleiding geven tot het ontwikkelen van andere ideeën of gezichtspunten over bepaalde elementen in de stad. Daarbij is de verhouding tot en communicatie met het publiek vaak van belang.
Het werk van de genodigde kunstenaars laat zien dat interventies zich op verschillende manieren kunnen voordoen: tijdelijke objecten en installaties in de openbare ruimte, sociaal geëngageerde acties, architectonische ingrepen, interacties met publiek, ingrepen met geluid of performances.

Interventions wordt gerealiseerd in samenwerking met Cultuur Educatie Stad en Praedinius Gymnasium

Aangepaste openingstijden: wo t/m za: 14.00-17.00 uur of op afspraak
Dit i.v.m. de aanwezigheid van SIGN op ‘INexactly THIS’, Festival of Independents te Amsterdam (Kunstvlaai)

introductie
CREW CAPE performances aftrap interventies project
Donderdag 11 oktober: Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen 12.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 12 oktober: Grand Theatre, Grote Markt 35 Groningen 12.00 tot 17.00 uur
De aftrap van de co-productie vindt plaats op 12 oktober as. door het Brussels collectief CREW met een immersieve (onderdompelende) CAPE performance in de semi-openbare ruimte met CAPE Horror of CAPE Brussel.
C.A.P.E. staat voor: Computer Automatisch Persoonlijke Omgeving ( Computer Automatic Personal Environment). Hoe werkt het? Bezoekers (immersants genoemd) worden uitgerust met video-ogen, koptelefoons en een draagbare computer. Het onderdompelende (immersive) apparaat stelt ze in staat een andere realiteit binnen te gaan. Dankzij de 360 graden filmbeelden in hun video-ogen en het rondom-aanwezig geluid, bevinden ze zich letterlijk in het brandpunt van het beeld. Ze kunnen niet alleen vrijelijk rondkijken in de gefilmde omgeving, ze zijn ook in staat rond te lopen in de virtuele ruimte. De ervaring wordt versterkt door audioterugkoppelingen en tactiele ingrepen.
Ook is er een rondleiding voor de leerlingen in SIGN bij de tentoonstelling van CREW immersieve media , inside the image” om kennis te maken met de technologie en de verschillende immersieve toepassingen.
(zie CREW inside the image & CREW C.A.P.E.)
Documentatie van “Interventies” uit de recente geschiedenis van Sign’s projecten op dit gebied.
o.a: “Segment XI” (tunnel door SIGN) Marjolijn Dijkman & Wouter Osterholt/ “Overgave” (koor) Cindy Moorman/“Sign to Eutopia”: Uitentuis & Osterholt (Sign als residentie met interventies openbare ruimte), “Mars 050”: Beierle & Keijzer/ “Club de Gootsteen”: Steven Jouwersma / “Not restricted yet” Philippe van Wolputte:/ Wildbeaming: Adger Stokvisch, Wouter Huis, Guy Bahir e.a.
Twee stagiaires opleiding docent Beeldende vormgeving ABK Minerva, zullen twee gastlessen geven tijdens de tekenles van docent Rolf Smit, waarbij de leerlingen worden begeleid in het bedenken en uitvoeren van opdrachten in de sfeer van het werk van de acht kunstenaars.
Korte theoretisch achtergrond:
Wat interventies in de publieke ruimte interessant maakt is dat het de manier onderzoekt waarop de mens gebruik maakt van de planologie en infrastructuur architectuur van de stad inclusief sociale samenhang. Vanuit dit onderzoek kunnen andere ideeën en gezichtspunten over (functionele) elementen in de stad ontwikkeld worden. Locaties in de stad kunnen veranderen in plekken met een andere betekenis. Met dergelijke ‘transformaties’ kan getracht worden een alertheid te realiseren bij omstanders t.a.v. de originele ruimtelijke betekenis en die van de vernieuwde betekenis. Door andere belevingservaringen aan te bieden wordt gestreefd naar bewustwording van de ‘gebruikers’ ten aanzien van de stedelijke inrichting. Zo kan men geconfronteerd worden met de manier waarop sociaal gedrag bepaald wordt door de inrichting van de ruimte. Men kan bepaalde plekken verbijzonderen of persoonlijker maken. Dit kan ook kleinschalig gebeuren. Bij interventies zit altijd een sociale factor: het is een ingreep op een omgeving van mensen die daar vervolgens op reageren.
Tot het programma van Sign behoort dan ook: Environmental ingrepen, interventies zowel in eigen ruimte als openbare ruimte of op een specifieke locatie, waarbij gespeeld wordt met functie, aard, betekenis en identiteit van een plek of een ruimte. Ook hier is de verhouding tot en communicatie met het publiek vaak van belang. Dat kon zich op verschillende manieren manifesteren: sociaal geëngageerd, wijkgericht, tijdelijke objecten in openbare ruimtes, (interactieve) projecties in het straatbeeld, performatieve acties, installaties audio/visueel, street art, architectonische ingrepen. etc.