INSIGNIFIC (cultural daily) Alex Winters, Jan Bokma, Rolina Nell

Project2

INSIGNIFIC (cultural daily)
Alex Winters, Jan Bokma, Rolina Nell

27 december 2000 tot en met 6 januari 2001

Om haar podiumfunctie te benadrukken organiseert Sign sinds november korte, dynamische projecten waarbij het accent ligt op experiment, samenwerking van meerdere kunstenaars en her inspelen op de specifieke ruimte van de galerie. In het kader hiervan wordt nu Project 2 in Sign gepresenteerd en verzorgt door drie kunstacademie-studenten van Academie Minerva te Groningen.

Insignific (cultural daily)

Onder deze titel presenteren zich Alex Winter, Jan Bokma en Rolina Nell in Sign. Niets staat vast; de kunstruimte krijgt elke dag een andere betekenis.
Het project wordt op woensdag 27 december om 17.00 uur geopend met ‘Dansant hout couture’ (houten kleding) van Johnnie Kortlever en zijn danseressen.Muzikaal worden zij bijgestaan door Ingtmeyer en Scarbom.
Iedere dag van de dagen de volgen zal weer nieuw, anders en verrassend zijn. Een uitdaging voor de drie kunstenaars die niet (altijd) hetzelfde willen. Waarschijnlijk ook een uitdaging voor u, kom kijken en laat je verrassen!
Buxus: Het duo Jan Bokma en Alex Winters werkt zonder een vast omlijnd plan. Elke dag nemen ze een koffer met spullen mee en zien per dag wat ze doen. Ze werken met 2- en 3-dimensionale materialen en in verschillende disciplines: o.a. video, geluid, performances, ruimtelijk…
Rolina Nell daarentegen werkt met 2-dimensionale materialen zoals behang, papier,stof, acrylverf… Haar werk wordt ter plekke gemaakt. Zij benadert de ruimte op picturale wijze.
De drie kunstenaars zullen tot 7 januari 2001 de ruimte telkens herscheppen, waarbij het om het inspelen op elkaar zal gaan. Op 6 januari wordt het project beëindigd met een finissage. Een muzikale oormassage met medewerking van CYRK, reagerend op de presentatie van Alex Winters, Jan Bokma en Rolina Nell. De vraag is of er nog iets te presenteren is, of heeft het hoogtepunt al plaatsgevonden?