IN PRAISE OF SHADOWS iiinitiative

31 maart t/m 23 april 2016
‘In Praise Of Shadows’ door iii
Presentaties in SIGN op locatie & openbare ruimte.

Met: Jonathan Reus, Jeroen Uyttendaele, Wen Chin Fu, Dieter Vandoren, Dewi de Vree, Patrizia Ruthensteiner, Mariska de Groot, Matteo Marangoni, Yolanda Uriz

iii (instrument inventors initiative collective) is een internationaal kunstenaars platform en maakt, presenteert en promoot radicaal interdisciplinair werk dat de grenzen van muziek, beeldende kunst, theater en mediaontwerp overschrijdt.
Met het ontwikkelen van nieuwe instrumenten en vernieuwende presentatievormen die de vier dimensies van beeld, geluid, ruimte en lichaam verbinden streeft iii naar unieke ervaringen waarbij het publiek vaak actief deelneemt.
Het werk van iii heeft een link met techniek, zowel analoog als nieuwe media, alsook een verbinding naar het eigen menselijke lichaam, waarbij vaak teruggegrepen wordt naar vroege elektronische technieken vertaald naar het heden.

“In Praise of Shadows” heeft als inspiratiebron het klassieke essay van Junichiro Tanizaki over Japanse esthetiek, en biedt een origineel vertrekpunt dat ons uitnodigt om de relatie tussen de nieuwe technologieën en de menselijke zintuigen te overwegen.

31 maart & 1 april: Radiesthetic workshop i.s.m. Academie Minerva door Dewi de Vree & Patrizia Ruthensteiner. Maken van antennekostuums, het ontwikkelen van performances met in- & outdoor tests.

2 april in De GYM: No Patent Pending #21, performance avond uit een reeks van nomadische performances. In de ruimte bovenin de GYM wordt getoond:
-Lampyridae van Matteo Marangoni & Dieter Vandoren; draagbare elektronische wezens communiceren met licht- en geluidssignalen.
Transistory Presences door Yolanda Uriz; ontmoeting tussen geur, geluid en silhouetten. De aromatische, dansende rook onthult de beweging van binnenkomend geluid.
Nibiru door Mariska de Groot; een analoge, mechanisch performatieve installatie die licht en geluidspatronen opwekt, geïnspireerd op het mogelijke bestaan van een 9e planeet.
Tijd & locatie: vanaf 20.00 uur, Oosterstraat 13, Groningen

3 t/m 23 april in SIGN: “In Praise of Shadows” een tentoonstelling met performances, installaties, kostuums, video’s en boeken.
Met Telco Remains of the Pianist’s Touch van Jonathan Reus, nieuwe antennekostuums uit de reeks Magnetoceptia van Dewi de Vree & Patrizia Ruthensteiner, City Sondols GroningenFire Ships van Matteo Marangoni, een locatie specifieke video van een zeer recente akoestische Groningse interventie.
4 video’s: Ground,(Dewi de Vree & Jeroen Uyttendaele), OHHO (Wen Chin Fu), Shadow Puppet? (Mariska de Groot & Dieter Vandoren) en Quiet before the storm (Matteo Marangoni).

Opening 3 april om 16.00 uur: openingsperformance Telco Remains of the Pianist’s Touch met de 2 dansers Jasmine Ellis & Evandro Pedroni op nieuw ‘conductive furniture’ van Jonathan Reus.
Dank Random Collision & Edan Gorlicki !
Performance Magnoceptica van Dewi de Vree & Patrizia Ruthensteiner.
Plus kleine Sondols door publiek o.l.v. Matteo Marangoni en presentatie resultaten Radiesthetic workshop.

SIGN, Winschoterkade 10 9711EA Groningen,
050 3132651 signnl@gmail.com www.sign2.nl
Open: di. t/m za: 12.00-17.00 & zo: 14.00-17.00 uur & op afspraak

english

March 31st till 23rd April 2016
‘In Praise Of Shadows’ by iii
Presentations in SIGN, on location & public space.

With: Jonathan Reus, Jeroen Uyttendaele, Wen Chin Fu, Dieter Vandoren, Dewi de Vree, Patrizia Ruthensteiner, Mariska de Groot, Matteo Marangoni, Yolanda Uriz

iii (instrument inventors initiative collective) is an international platform of artists that makes, presents and promotes radical interdisciplinary work that crosses the boundaries of music, visual arts, theatre and media design.
With developing new instruments and innovative ways of presentation that bind the four dimensions of image, sound, space and body iii strives for unique experiences in which the audience participates actively.
The works by iii share a link with technique both analogue and new media and a connection with the own human body as well in which often has reverted to early electronic techniques transformed to the present.

“In Praise of Shadows” has been inspired by the classic essay by Junichrio Tanizaki on Japanese aesthetics and provides an original staring point that invites us to consider the relation between new technologies and the human senses.

March 31st & April 1st : Radiesthetic workshop in collaboration with Academie Minerva by Dewi de Vree & Patrizia Ruthensteiner. Making ODF antenna costumes, developing of performances with in- & outdoor tests.

April 2nd in De GYM: No Patent Pending #21, performance evening with a series of nomadic performances. In the space above De GYM will be shown:
Lampyridae by Matteo Marangoni & Dieter Vandoren; [portable electronic creatures communicating with light- and sound-signals.
Transistory Presences by Yolanda Uriz; encounter between scent, sound and silhouettes. The aromatic, dancing smoke reveals the movement of incoming sound.
Nibiru by Mariska de Groot; an analogue, mechanical performative installation that generates patterns of sound and light, inspired by the possible existence of a 9th planet.
Time & location: from 20.00 hrs., Oosterstraat 13, Groningen

April 3rd until 23rd in SIGN: “In Praise of Shadows” an exhibition with performances, installations, costumes, videos and books.
With Telco Remains of the Pianist’s Touch by Jonathan Reus, new antenna costumes from the series Magnetoceptia by Dewi de Vree & Patrizia Ruthensteiner, City Sondols Groningen – Fire Ships by Matteo Marangoni, a location specific video with a very recent intervention in Groningen acoustics.
4 videos: Ground,(Dewi de Vree & Jeroen Uyttendaele), OHHO (Wen Chin Fu), Shadow Puppet? (Mariska de Groot & Dieter Vandoren) and Quiet before the storm (Matteo Marangoni).

Opening April 3rd in SIGN at 16.00 hrs.: opening performance Telco Remains of the Pianist’s Touch with the dancers Jasmine Ellis & Evandro Pedroni on new ‘conductive furniture‘ by Jonathan Reus.
Thanks Random Collision & Edan Gorlicki!
Performance Magnoceptica by Dewi de Vree & Patrizia Ruthensteiner.
Plus small Sondols by audience lead by Matteo Marangoni, and presentation results Radiesthetic workshop.

SIGN, Winschoterkade 10 9711EA Groningen,
050 3132651 signnl@gmail.com www.sign2.nl
Open: Tue. Thru Sat.: 12.00-17.00 & Sun.: 14.00-17.00 hrs. & by appointment

 

Uitgebreide tekst

‘In Praise Of Shadows’ door iii in SIGN

30 maart t/m 23 april 2016

SIGN heeft het internationale kunstenaarscollectief iii (instrument inventors initiative, http://iiinitiative.org uitgenodigd om het interdisciplinaire project In Praise of Shadows te realiseren bij SIGN.

iii is een internationaal kunstenaarsplatform voor onderzoek, productie, presentatie en verspreiding van interdisciplinaire kunstvormen gevestigd in Den Haag. De vereniging is opgericht door een groep alumni van de ArtScience Interfaculteit, KABK Den Haag.
Iii is een platform gericht op het ondersteunen van idiosyncratische ontwikkelingen die de geijkte disciplines en distributiekanalen doorkruisen. Iii maakt, presenteert en promoot radicaal interdisciplinair werk dat de grenzen van muziek, beeldende kunst, theater and mediaontwerp overschrijdt.
Met het ontwikkelen van nieuwe instrumenten en presentatie-vormen die de vier dimensies van beeld, geluid, ruimte en lichaam verbinden, streeft iii ernaar unieke ervaringen te creëren voor een breed en gevarieerd publiek dat vaak ook actief deelneemt en zo onderdeel wordt van het werk. Kenmerkend is dat dit alles gecombineerd wordt met een onderzoekende DIY houding.
Het grijpt vaak terug naar vroege elektronische technieken vertaald naar het heden. Bepaalde gebruikte technologieën kunnen in een historische kader gezet worden.
Binnen een lab-setting, event of residentievorm met optredens vindt uitwisseling plaats van kennis en ervaring, wat tot nieuwe werken, vormen, inzichten, interacties en samenwerkingen leidt.
Iii bestaat o.a. uit Mariska de Groot, Dieter Vandoren, Matteo Marangoni, Jonathan Reus, Patrizia Ruthensteiner, Dewi de Vree, Jolanda Uriz, Jeroen Uyttendaele.

PROGRAMMA.

1. 2 daagse Lab/workshop “Radiesthetic”, door Dewi de Vree & Patrizia Ruthensteiner over hun project “Magnetoceptia”
De workshop is i.s.m. Frank Mohr, Mad-tech, Minor digital arts/ performances Academie Minerva.
Locatie: Academie Minerva, Zuiderdiep 158 Groningen. Aantal deelnemers ca. 15.
Data: 31 maart – 1 april (do, vr) 2016
2. City Sondols Groningen Interventie openbare ruimte.
Nieuwe locatie specifieke video “City Sondols / Sondols Groningen” door Matteo Marangoni
met medewerking van andere performers waarbij de akoestiek van de stedelijke ruimte wordt onderzocht. Plus kleine Sondols door publiek.
Locatie: Publieke ruimte, start vanuit SIGN
Data: tussen 30 maart – 2 april (wo t/m za ) 2016
3 “No Patent Pending”
No Patent Pending is een reeks nomadische performances waarbij iedere performance op andere wijze focust op het integreren van beeld, geluid, ruimte en het lichaam.
Tijdens de avond van NPP  in Groningen presenteert iii de uitkomsten van de workshop Radiestetic van Dewi de Vree en Patrizia Ruthensteiner, Nibiru van Mariska de Groot, Transistory Presences van Yolanda Uriz en Lampyridea van Matteo Marangoni en Dieter Vandoren, presentaties performatieve instrumenten (o.a. tekenmachine) & boekpresentatie.
Locatie: De Gym, Oosterstraat 13, Groningen. za. 2 april ‘s avonds.
4. Expositie “In Praise of Shadows”
-Magnetoceptia + residu lab/ workshop “Radiesthetic”, Dewi de Vree & Patrizia Ruthensteiner
-Satellite Skin I A fantasy where matter and energy meet. Nieuw werk Jonathan Reus (conductive furniture)
-Video City Sondols van Matteo Marangoni + kleine Sondols van publiek.
-4 documentatie video’s van de performatieve werken Ground (Dewi de Vree & Jeroen Uyttendaele) OHHO (Wen Chin Fu) en Shadow Puppet? (Mariska de Groot & Dieter Vandoren) en Quiet before the storm (Matteo Marangoni)
-Boekpresentatie: No Patent Pending, self-made performative & Minikit Ground
Opening met o.a. performance door dansers bij het werk A fantasy where matter and energy meet van Jonathan Reus 
Locatie: SIGN, Winschoterkade 10, 9711 EA Groningen
Data: 1 – 23 april 2016, Opening 3 april

PROGRAMMA ONDERDELEN:

1. Radiestetic  door Dewi de Vree & Patrizia Ruthensteiner
De Radiestetic workshop zal bestaan uit uit het maken van draagbare elektronische instrumenten en het ontwikkelen van een live performance. En is gebaseerd op Magnetoceptia (zie expositie). Tijdens de workshop zal aandacht zijn voor elektronica, geluid, choreografie en performance.
Na een korte introductie over elektromagnetisme zal een elektromagnetische ontvanger gemaakt worden, bestaande uit een eenvoudig circuit en antenne. Met de ontvanger kunnen elektromagnetische velden afkomstig van verschillende ‘bronnen’ hoorbaar gemaakt worden in electronisch geluid. Als bronnen zullen verscheidene elektronische apparaten gebruikt worden. Het circuit van de ontvanger zal bestaan uit een aantal componenten die gesoldeerd zullen worden op een print board. De antenne zal worden gemaakt uit loops van koperdraad en kan door de deelnemers zelf bedacht en ontworpen worden zodat ieder een unieke ontvanger maakt. Er zal worden geëxperimenteerd met verschillende elektromagnetische bronnen voor het maken van verschillende geluiden.
Na het vervaardigen van de instrumenten worden draagbare antenne-kostuum gemaakt. Word het gedragen op het hoofd? Of als kraag? Kan je ermee lopen of moet je ervoor stilstaan, of kruipen? Als alle instrumenten af zijn, zal gewerkt worden aan het performatieve element. Welke bewegingen horen bij de kostuums? Wat zijn de verschillende karakters? Hoe kunnen we ze combineren in de ruimte of rangschikken in tijd zodat een interessant verhaal ontstaat?
De uitkomst van de workshop zal samenkomen in een spel van geluid/muziek, licht en performance tijdens een presentatie.

2. Sondols Groningen; Matteo Marangoni.
Dit voorstel is een nieuwe ontwikkeling in een onderzoekstraject dat zich bezighoudt met geluid, architectuur en openbare ruimte zoals eerder tot uitvoering gebracht in een serie van interventies in de openbare ruimte onder de titel City Sondols. In deze interventies staan performers centraal die zijn uitgerust met zelfgemaakte, mobiele muziekinstrumenten die een publiek leiden tijdens een wandeling door de stad terwijl zij de omgeving aftasten met geluid.
Gebruikmakend van echo-locatie technieken en feedback worden auditieve impressies van plekken gegenereerd en overgebracht. Door esthetische overdenking, fysieke ontmoeting en stedelijke guerrilla tactieken toe te passen, creëert City Sondols een actieve gewaarwording die tijdelijk de nabije omgeving verandert.
Het project komt voort uit vragen als: hoe beïnvloedt luisteren onze waarneming van gebouwen. Hoe zouden gebouwen er uitzien als ze door blinden waren ontworpen? Kan het cultiveren van ons luistervermogen een hulpmiddel zijn in de ontwikkeling hiervan? Tot op heden heeft dit onderzoekstraject zijn weg gevonden door een serie van performances die werden gepresenteerd op Blikopener Festival (Delft, NL, 2012), Re-new (Copenhagen, DK, 2012), and Deep Wireless festival (Toronto, CA, 2013), De Brakke Grond (Amsterdam, NL, 2014), NCCA (Nizhny Novgorod, RU, 2015).
Bij City Sondols in Groningen wordt gezocht naar locaties die representatief zijn voor modernistische en postmodernistische architectuur en ruimtelijke ordening. Gebaseerd op de gekozen locaties, wordt een techniek gekozen om deze ruimtes akoestisch te activeren. De techniek wordt op locatie getest en gebaseerd op de weerklank wordt een kort storyboard uitgewerkt voor een video die ter plekke zal worden opgenomen. Om de ruimtelijkheid van de locatie over te brengen zal de audio binauraal (stereo) worden opgenomen. De uiteindelijke video van ca. 8 min.wordt gepresenteerd met de audio via koptelefoons.

3. No Patent Pending
No Patent Pending is een reeks nomadische performances waarbij iedere performance op andere wijze focust op het integreren van beeld, geluid, ruimte en het lichaam.
Tijdens NPP in Groningen presenteert iii de uitkomsten van de workshop Radiestetic van Dewi de Vree en Patrizia Ruthensteiner, Nibiru van Mariska de Groot, Transistory Presences van Yolanda Uriz en Lampyridea van Matteo Marangoni en Dieter Vandoren.
Locatie: De Gym, Oosterstraat 13, Groningen.
Datum: za. 2 april.

3a. Radiestetic van Dewi de Vree en Patrizia Ruthensteiner
Resultaten van de workshop (beschrijving zie boven bij 1.)

3b Nibiru van Mariska de Groot
Nibiru door Mariska de Groot; een analoge, mechanisch performatieve installatie die licht en geluidspatronen opwekt, geïnspireerd op het mogelijke bestaan van een 9e planeet.

(over sonografs, een eerder verwant werk: Als het waar zou zijn dat een eenvoudige, onstabiel handgemaakt apparaat gebouwd uit nieuwsgierigheid en scratch materialen de kosmos zou verklaren, dan zou de organisatie van de ruimte een gevolg moeten zijn van dronken goden die sterren en planeten rondstrooien als of confetti is. ‘Sonografs’ is een analoge en mechanische performatieve installatie waarin eenvoudige ritmische bewegingen van het lichaam een piepende pendulum tekeningmachine activeert, die op zijn beurt vanuit het niets complexe wiskundige oplichtende lijntekeningen begint te tekenen. De cirkelvormige bewegingen van de elementen en het lichaam groeien tijdens de performance uit tot een ritueel. Geluiden van weerstand worden versterkt en de geluidspatronen worden gecreëerd door swingende luidsprekers die de geprojecteerde veranderende geometrische lijntekening scannen. De ontstane patronen van licht en geluid worden vaak verwezen naar de posities van de planeten en leiden tot een verlangen naar kosmische begrip van de organisatie van de ruimte.)

3c Lampyridae van Matteo Marangoni en Dieter Vandoren.
De elektronische apparaten die wij dagelijks gebruiken communiceren onderling zonder dat wij ons daarvan bewust zijn. Telefoon- en computer-apps kunnen op elk moment ononderbroken data over de wereld sturen.De Lampyridae, de naam is ontleend aan de wetenschappelijk benaming van de familie van de vuurvliegen, zijn kunstmatige wezens die uitsluitend communiceren binnen een lokaal gebied door signalen uit te wisselen die geheel zijn te plaatsen binnen het bereik van de menselijke waarneming. De Lampyridae zijn kleine draagbare apparaten die onderling communiceren door het ontvangen en zenden van licht- en geluidssignalen. De Lampyridae zijn ook parasieten. Omdat ze de middelen tot voortbewegen missen zijn ze afhankelijk van mensen om zich te verplaatsen en hun soortgenoten te vinden. Het werk wordt gepresenteerd als een audiovisuele performance waarbij de apparaten worden uitgereikt aan het publiek. Mensen uit het publiek dienen als dragers van de autonome objecten en dragen daarmee bij aan het ontstaan van zwermachtig gedrag terwijl de apparaten met elkaar communiceren in de ruimte. http://iiinitiative.org/work/lampyridae/

3d Transistory Presences Jolanda Uriz
Transistory Presences is een serie performances en installaties die een ervaring genereren waarin de zintuigen voor kijken, luisteren en ruiken onderling worden verbonden en geïntegreerd.
Het representeert een ontmoeting tussen geur, geluid en efemere silhouetten, waar aromatische, dansende rook de vibrerende beweging van binnenkomend geluid onthult. Beweeglijke spiralen en semi-onregelmatige vormen worden gebeeldhouwd in de verlichte dampen van wierook, stil en in beweging gezet door een trillend luidsprekermembraan met tussenpozen verlicht door licht dat reageert op de dynamiek van het binnenkomende geluid.
Dit project zet Uriz’ werktraject voort om multi-zintuiglijke esthetische ervaringen te creëren veroorzaakt door fysieke stimuli teneinde een nauwer contact te bewerkstelligen met de zintuiglijkheid van onze lichamen.

4. In Praise of Shadows de expositie in SIGN

Locatie: SIGN, Winschoterkade 10, 9711 EA Groningen
Data: 1 – 23 april 2016
In Praise of Shadows is een groepstentoonstelling samengesteld door het internationale kunstenaarscollectief iii. De samenstelling is steeds anders en in uniek voor elke gelegenheid . De tentoonstelling toont werken van de aangesloten kunstenaars in de vorm van installaties, video’s en interactieve objecten waarmee de bezoeker kan experimenteren. Het tentoonstellingsconcept, met als inspiratiebron een klassieke essay over Japanse esthetiek, biedt een origineel vertrekpunt dat ons uitnodigt om de relatie tussen de nieuwe technologieën en de menselijke zintuigen te overwegen, evenals de rol die wij als individuen hebben in het beïnvloeden van deze relatie. Het resultaat is een esthetisch meeslepende en intrigerende ervaring.

iiinitiative zelf zegt hierover:
‘Het is algemeen bekend dat we leven in een cultuur die gedomineerd wordt door visuele beelden. Maar kunnen we een andere balans vinden tussen de zintuigen door het anders verbeelden van de technologieën die we gebruiken?
Het licht wordt gedimd en de scherpte van ons gezichtsvermogen vermindert. Onze verbeelding opent zich. De grenzen tussen het echte en het imaginaire vervagen. We herontdekken de gevoeligheid van het gehoor die wordt afgestemd op de geluiden van de omgeving. We luisteren naar de echo’s van onze voetstappen die van verre oppervlakten weerkaatsen. We voelen de textuur van materialen: de warmte van hout, de kilte van metaal, de leeftijd van de mensen om ons heen door de ruwheid van hun huid met onze vingers af te tasten…
Junichiro Tanizaki publiceerde “In Praise of Shadows”: een essay over de Japanse esthetiek, afgezet tegen de westerse, waarbij de schrijver zich concentreert op de schoonheid van het donker en de schaduw in de Japanse traditie. Het boek bevat overwegingen over architectuur, de inrichting van een huis, verlichting, papier, techniek, eten en de vrouwelijke schoonheid. Het beschrijft tevens zijn inspanningen om nieuwe technologieën te combineren met oude materialen en gewoontes. De werken in deze tentoonstelling volgen een soortgelijke aanpak. Een zorgvuldige selectie van materialen, eenvoudige vormen en persoonlijke combinaties van nieuwe en oude technologieën nodigen uit om zintuigen open te stellen, om ruimte te creëren met onze lichamen en actief de details te verkennen die zich in de diepte van onze perceptie bevinden’.

iii presenteert de expositie ‘In Praise of Shadows’ met een gloednieuw werk van Jonathan Reus voortvloeiende uit zijn ‘Satellite Skin’, nieuw ontwikkelde antenna kostuums in de Magnetoceptia reeks van Dewi de Vree en Patrizia Ruthensteiner, Matteo Marangoni’s Sondols met locatie specifieke video opgenomen in Groningen en 4 documentatie video’s van de performatieve werken Ground,(Dewi de Vree & Jeroen Uyttendaele), OHHO ( Wen Chin Fu) en Shadow Puppet? (Mariska de Groot & Dieter Vandoren) en installatie Quiet before the storm (Matteo Marangoni)

4a Satellite Skin II door Jonathan Reus.
A fantasy where matter and energy meet. An escape pod.
De werken trachten een constructie te vormen van volkswetenschap door het recyclen van het afval van verloren gegane media. In dit geval was het medialab van MIT (Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA) midden jaren negentig een florerende plek waar technologieën snel opdoken en verdwenen. Deze serie werken probeert een van deze uitvindingen te pakken te krijgen voordat het helemaal verloren is en de utopische geest daarvan voorgoed verdwenen. Intra-body signaaloverdrachten zijn werkelijk –het zijn fluctuaties in het kwantum miasma- waar mensen deel vanuit maken.
De Amerikaanse ‘Fancy’ stijl van de vroege 19de eeuw was Verlichtingsreactionair op z’n grondigst en deze werken zijn op deze stijl gebaseerd.
Jonathan Reus bouwt de eerste van een serie van fantasie (stroom)geleidende meubels (conductive furniture). Losjes geïnspireerd op de ideologie van de Amerikaanse ‘Fancy’ decoratieve kunstbeweging van de vroege 19de eeuw. Met het streven een ‘hypermeubel’ te ontwerpen dat de zintuigen en verbeelding laat schrikken en verlevendigen. Functioneel gezien zal het lijken op de platforms die Reus gebruikte in de Satellite Skin performance (zie docu), in zoverre dat het tevens is voorzien van geluid, grote lichaamselektrodes, elektrostatische velden en feedback loops voor twee of meer mensen die worden blootgesteld aan een installatieomgeving.
Het publiek kan daarmee zelf actief de installatie verkennen en daarmee spelen.
Eventueel zal tijdens de opening een performance met deze installatie worden uitgevoerd met dansers/performers.

4b Magnetoceptia van Dewi de Vree & Patrizia Ruthensteiner
“Magnetoceptie: het vermogen tot waarnemen van magnetische velden om richting, hoogte en locatie te bepalen.”
Magnetoceptia is een serie performances en installaties waarin zelfgemaakte antenne-kostuums elektromagnetische velden oppikken en hoorbaar maken door middel van electronisch geluid.
Constructies van bamboe stengels, gebogen takken en andere materialen worden doorweven met koperdraad windingen in verschillende patronen en gecombineerd met open elektronica. Het project is een onderzoek naar verschillende eigenschappen van natuurlijke en technologische materialen. Het geluid is plaatsgebonden en wordt bepaald door de elektromagnetische velden die zich bevinden op de specifieke locaties. Het wordt gemoduleerd door de positie en beweging van de performers ten opzichte van de locatie en van elkaar. Magnetoceptia roept de vraag op over de rol van de performer en het podium. De performers van Magnetoceptia lijken te worden geleid door de vorm en de functie van hun kostuums, of zijn ze deel van de kostuums zelf?
Deze nieuwe ‘homo superior’ (Friedrich Nietzsche) verkrijgt de mogelijkheid om boven haar menselijke beperking uit te groeien en een transformatie te bewerkstelligen, niet alleen met behulp van de fysieke uitbreiding van het lichaam, maar ook door het constant veranderen van haar ‘sound shape’ en het reflecteren van haar omgeving door middel van geluid.

4c Sondols Groningen Matteo Marangoni
zie boven: 2
City Sondols Groninger versie en korte sondols van het Groninger publiek worden getoond

4d Vier documentatie VIDEO’S van de performatieve werken Ground, OHHO en Shadow Puppet? en installatie Quiet before the storm.
1 De video Ground van Dewi de Vree & Jeroen Uyttendaele toont een audiovisuele performance waarbij grafiet tekeningen gebruikt worden als controle interface voor verschillende elektronische instrumenten. Grafiet is een geleider voor elektriciteit. Door het te gebruiken als een variabele weerstand (ipv. een knop,) kan de toonhoogte, de amplitude, geluidskleur van datgene wat het geluid genereert beïnvloed worden. Op deze manier biedt Ground een scala aan mogelijkheden waarbij auditieve en visuele elementen met elkaar verbonden zijn.Tekenend, gummend, aanrakend, langzaam of snel positioneren van de instrumenten op de tekening geeft een direct auditief resultaat. Live elektronische muziek wordt een expliciet tastbare en open ervaring.
2 OHHO van Wen Chin Fu is een instrument dat de fysieke bewegingen aftast en zoekt naar een intiem contact met geluid. Het menselijk lichaam wordt gebruikt als een intergraal deel van een snaarinstrument waarbij het lichaam van het instrument vervangen wordt door het lichaam van de performer. Snaren worden op de speler gespannen zodanig dat de mate van spierspanning in het lichaam direct effect heeft op de spanning van de snaren en het geluid. Door fysieke inspanning en delicate bewegingen kun je dit muzikaal verder ontwikkelen
3 Shadow Puppet? ( Mariska de Groot en Dieter Vandoren) presenteert een interactie van een fysieke performance en analoge machinerie die die een overweldigend spel van licht, schaduw en ruw optisch geluid opwerkt. Twee performers een achter de machines en een in de schijnwerper bespelen dit licht-naar-geluid instrument in een dynamiek van aantrekking en afstoting. Het wordt nooit duidelijk wie wie leidt. Vanuit hun specialiteiten (lichamelijk performances en analoge optical sound installaties) wordt in deze samenwerking licht en het geluid dat dit genereert vertaald in een performance.
4 Quiet before the storm – Matteo Marangoni.
2013 – 2015 De uitdrukking “een klap van de molen” wordt gebruikt om te zeggen dat iemand een beetje gek is. Deze titel Quiet Before the Storm verwijst naar de sensatie van spirituele verlichting zoals omschreven door Dostoyevsky’s Prince Myshkin in De idioot zoals voorafgaat aan een epileptische aanval en de notie van numineuze geluid (van goddelijke oorsprong) zoals opgetekend door de antropoloog Donald Tuzin tijdens zijn studies over de snorrebot cultuur van de Papua New Guinea.
In Quiet Before the Storm is verzameling roterende rubberen banden gespannen op houten kruizen die worden gebruikt om een rituele ervaring te creeen waarbij hoorbare frequenties en infra geluid door de ruimte verplaatsen en om de ontvanger in een ongewone psychologische staat te laten verkeren. Door prehistorische geluidstechnieken te gebruiken die voorafgaan aan een Pythagoreaans begrip van muziek en wiskunde, verwijst naar cognitieve processen die te maken hebben met perceptie en transcendentie die ontsnappen aan de grenzen van wat objectief gemeten genoteerd en opgenomen kan worden.

Presentatie uitgave: No Patent Pending, self-made performative.