HOLLANDSE HELDEN Ruben Pater

HOLLANDSE HELDEN

Ruben Pater

Raamexpositie, affiches

23 juni t/m 11 augustus 2001

Hollandse Helden is een project over hedendaagse heraldiek in Nederland.

voor meer informatie zie www.hollandsehelden.nl

“Wat is een held? Wat maakt iemand een held? Het lijkt achterhaald om in deze tijd over heldendom en heldendaden te spreken. Alleen in stoffige geschiedenisboeken wordt nog gerefereerd aan helden en hun heldendaden. Dat soort verheerlijking en overdrijving van iemands daden wordt in ons nuchtere land als ongepast en overdreven ervaren. Toch accepteren we hetzelfde wel van de celebrities uit Hollywood. Daarom is nu bij uitstek het moment om het begrip ‘hollandse held’ opnieuw te introduceren.

Zoals het bij helden hoort, is deze introductie niet subtiel, maar groots en krachtig. Enorme posters met hun portretten en namen, gedrukt op fluorescerend oranje papier. De gestileerde gezichten en harde typografie staan in groot contrast tot wat we kennen in de hedendaagse reclame. In de vorm van grote plakmuren komen de helden het best tot uitdrukking. Ze hebben weinig uitleg nodig, want iedereen kent ze. Sommige zijn misschien minder bekend, maar we zouden ze wel moeten kennen. Tenslotte hebben ze een hoop voor ons land betekend.

Wat ze precies tot held gemaakt heeft is minder belangrijk, dat lezen we wel een keer na. We kiezen onze eigen helden toch wel. Het aantal helden staat niet vast maar blijft groeien als er behoefte aan is of als de tijd daarom vraagt.

Dit project is begonnen als het eindexamenproject van Ruben Pater, afgestudeerd als grafisch o9ntwerper in 2000 aan de kunstacademie St. Joost te Breda. Alle posters, stickers en de website worden in eigen beheer ontworpen en geproduceerd.”

Ruben Pater 06 – 05 – 2001

geb. 10 – 05 – 1977, Gouda