HISTORTION Maarten Vanden Eynde, Michael Anhalt, Meike Eggers

HISTORTION  

Maarten Vanden Eynde, Michael Anhalt, Meike Eggers

1 tot en met 29 maart 2009
Hoe neemt men informatie tot zich en hoe wordt het verwerkt? Hoe kunnen beelden geschiedenis beïnvloeden en in hoeverre dienen ze als bewijs?

Maarten Vanden Eynde: ‘Archaeology of Genetology’
Ruimte voor:
Speciaal voor deze tentoonstelling wordt het eerste katern “Archaeology of Genetology” gepresenteerd, onderdeel van een groot boekwerk over Genetologie door Maarten Vanden Eynde.
Katern “Archaeology of Genetology” is gratis mee te nemen.
(tekst: Hans Teys, design: rafvancampenhoudt.be, editor: Willem Vanden Eynde)
Kelder: Homo Stupidus Stupidus, 2008 A.D.

Michael Anhalt
Ruimte midden/vide: ‘The protagonist’ video

Meike Eggers
Ruimte achter: ‘Pyjamocracy – a glimmer of you’ projecties

Maarten Vanden Eynde (1977 Leuven BE/NL) houdt zich bezig met de mysteries van ons toekomstig verleden en onderzoekt de levensvatbaarheid van Genetologie, een zelf uitgevonden ‘wetenschap der eerste dingen’.
In Sign zal voor het eerst een volledig deel van Vanden Eynde’s Genetologisch onderzoek te zien zijn: de categorie Archeologie. Welke puzzelstukken zijn nodig om het heden in de toekomst te herscheppen? Hoe beschrijf of herschrijf je geschiedenis? (www.genetology.net)
Tevens wordt speciaal voor de tentoonstelling “Archaeology of Genetology” gepresenteerd het eerste katern van een groot boekwerk over Genetologie. (vormgever: Raf Vancampenhoudt).
-Maarten Vanden Eynde studeert thans aan postacademie HISK Gent BE

“The Protoganist” van Michael Anhalt (1976 Weimar Dld.) refereert naar de politieke situatie in de DDR en zijn “panoptische” systeem van macht, toezicht en controle. “The Protoganist” stelt vragen bij fotografie en haar gebruik als middel voor bewijsvoering en herinnering in relatie tot de maker. Het toont het persoonlijke conflict tussen het bestaan als bewoner en als bewaker. Het werk combineert voormalig geheime opnamen gemaakt door de STASI, persoonlijke en cinematografische ‘ found footage’ en een persoonlijk familie-fotoarchief uit de DDR. (www.weyong.com).
-Michael Anhalt is in 2008 afgestudeerd aan Post St. Joost forografie Breda NL

Meike Eggers (1973 Flensburg, Dld.): “Pyjamocracy – a glimmer of you “, focust op amateur footage, en toont de sporen en gevolgen van helden, heersers, iconen en idealen. De installatie combineert een verzameling van historische en hedendaagse amateurfilms en -video’s geprojecteerd in één ruimte. Pyjamocracy beschrijft niet alleen de huidige democratisering van beelden en media maar ook het einde van de voormalig eendimensionale en schijnbare betekenisvolle realiteit. (www.meikeeggers.eu)
-Meike Eggers is in 2008 afgestudeerd aan Post St. Joost fotografie Breda NL

(english)

HISTORTION
Maarten Vanden Eynde ‘Archaeology of Genetology’
Meike Eggers ‘Pyjamocracy – a glimmer of you’
Michael Anhalt ‘The protagonist’
The exhibition deals with the way one gets information and the way this is processed, how the images can influence history and how far they can serve as proof?
Opening Sunday 1th of March 14.30 hours

Especially for this occasion Vanden Eynde presents “Archaeology of Genetology” the first quire of a larger publication about Genetology. (design: Raf Vancampenhoudt)

Maarten Vanden Eynde (1977, BE/NL) devoted his life to discover the mysteries of our future past and investigate the viability of Genetology, a self invented ‘science of first things’. Sign will host the first exhibition of a section of Vanden Eynde’s Genetologic Research: the category Archaeology. Which pieces of the puzzle are necessary to recreate the present in the future? How do you write or re-write history? (www.genetology.net).
Especially for this occasion Vanden Eynde presents “Archaeology of Genetology” the first quire of a larger publication about Genetology. (design: Raf Vancampenhoudt).

Meike Eggers (1973 Dld.): “Pyjamocracy – a glimmer of you”, focuses on amateur footage depicting the traces and effects of heroes, rulers, ideals and icons. The installation combines a collection of historical and contemporary amateur films and videos projected on the walls of a room. Pyjamacracy describes not only the current democratisation of images and media, but also the end of a former one-dimensional and apparently meaningful reality. (www.meikeeggers.eu)

“The Protagonist” from Michael Anhalt (1976, Dld.) refers to the political situation in the German Democratic Republic and its panoptical system of power, surveillance and control. The work questions photographs and its usage as evidence and remembrance in relation to the author. It displays a persons’ conflict being the inmate and warder. The work combines former secret images made by the STASI, personal and cinematic found footage, off the record, and a personal family photographic archive from the from the GDR. (www.weyong.com)
Meer uitgebreide informatie kunstenaars:

Maarten Vanden Eynde (BE/NL, 1977) is een kunstenaar die zich bezig houdt met de mysteries van ons toekomstig verleden. Hij onderzoekt de levensvatbaarheid van Genetologie, een zelf uitgevonden ‘wetenschap der eerste dingen’, in tegenstelling tot de eschatologie.
Het belangrijkste onderzoeksterrein van de Genetologie is de fascinatie met tijd en zijn gevolgen: hoe zullen we in de toekomst terugkijken naar ons verleden? Wat zal er overblijven van het heden?
Dit brengt hem zowel dicht bij wetenschap als bij kunst zoals ‘The origin of Life Remake’ van Stanley Miller en Harold Urey in 1953, waar zij met dezelfde basisingrediënten zoals deze aanwezig waren
3,5 miljard jaar geleden, of de ontdekking van de ‘Interplanetary Super Highway’ fluctuerende energiebanen, gedurende de recente Genesis- missie welke het mogelijk maakte sneller door de ruimte te reizen zonder extra brandstof en externe impuls. De kosmologische stiefmoeder van de zwarte gaten. Het schaap op formaldehyde van Damien Hirst(‘Away from the Flock’), de moderne archeologie van Mark Dion (‘New England Digs’), de gepelde bomen van Guiseppe Penone (‘Tree Door’) of ‘I Like America And America Likes Me’, een performance van Joseph Beuys in 1974 waar hij voor 5 dagen in een kooi leefde met een coyote in de Rene Black Gallery in New York.
Een op een werken waarin de tijdpuls en de balans tussen het tijdelijke en het tijdsloze merkbaar is.
Sinds 2003 houdt Vanden Eynde een online schetsboek bij met waarop hij zijn eigen werk plaatst in de context van andere kunstwerken, historische gebeurtenissen, wetenschappelijke ontdekkingen, intellectueel discours en filosofische onderzoek.
In Sign zal de eerste tentoonstelling te zien zijn van een deel van Vanden Eynde’s Genetologisch onderzoek, namelijk de categorie Archeologie. Welke puzzelstukken zijn nodig om het heden in de toekomst te herscheppen? Hoe beschrijf of herschrijf je geschiedenis? Zie ook www.genetology.net

“The Protoganist” van Michael Anhalt (Weimar, Dld. 1976) refereert naar de politieke situatie in de DDR en zijn “panoptische” systeem van macht, toezicht, observatie, controle. “The protoganist” stelt vragen bij fotografie en haar gebruik als middel voor bewijs en herinnering in relatie tot de maker. Het toont het persoonlijk conflict tussen het bestaan als bewoner en als bewaker, toe te schrijven aan de dunne lijn tussen wat je denkt en wat je zegt in een onderdrukkend en totalitair regime. Het werk combineert officieuze persoonlijke en cinematografische ‘ found footage’, en een officieel fotoarchief van hemzelf en zijn familie van de DDR.
In 2007 kreeg MA toegang tot een dossier, samengesteld door de Stasi van de voormalige DDR vanwege een mislukte ontsnappingspoging door zijn ouders voorbereid in 1982-1983. Zijn doel was te achterhalen wat over hem was geregistreerd als 7-jarig kind. Het dossier bevatte visuele beelden van hun voormalige appartement opgenomen in een documentaire esthetische vorm zoekend naar bewijs. Het alziende oog, met zijn intieme blik in het privé leven van een familie, identificeerde en individualiseerde zo zijn politieke vijand. ((www.weyong.com).

Meike Eggers (Flensburg, Dld. 1973)’ “Pyjamocracy – a glimmer of you ”,
is gefocust op amateur footage, tonend de sporen en gevolgen van helden, heersers, iconen en idealen. De installatie combineert een verzameling van historische en hedendaagse amateurfilms en -video’s geprojecteerd in een ruimte. Bijvoorbeeld footage van communistisch China, You Tube films van imitaties van Michael Jackson of Lara Croft, naast Moskou tijdens de Koude Oorlog, voormalig Oost- Duitsland en Amerikaanse soldaten die met hun mobieltjes het dagelijks leven vastlegden in Irak.
Vandaag de dag is onze realiteit een mix van informatie tegelijkertijd gecreëerd en
ge-edit door mogendheden en door privépersonen. Vaak is het moeilijk geworden om de originele bron te onderscheiden: aan de ene kant gebruiken machtsinstanties de visualisaties, de mediakanalen en amateurfilmpjes voor hun eigen doeleinden; aan de andere kant worden gewone mensen steeds meer bedreven in het uitkiezen en publiceren van visuele informatie. De alomtegenwoordigheid van amateurfootage veranderd en verward niet alleen onze perceptie maar ook het medialandschap en de functie van beelden als zodanig. Onze realiteit ziet er minder logisch uit door de ogen van de amateur. Soms wordt het zelfs absurd in het bijzonder als we al het materiaal tegelijkertijd zien wat typerend het huidige media gebeuren. Degene die beelden en informatie controleert heef de macht. Maar wat gebeurt er met onze werkelijkheid als de meerderheid van de beeldmakers niet een voorgeprogrammeerd coherent doel volgen? Wat gebeurt er als de bron, de editor of de auteur van de beelden niet meer herkenbaar is? Pyjamocracy beschrijft niet alleen de huidige democratisering van beelden en media maar ook het einde van de voormalig eendimensionale en schijnbare betekenisvolle realiteit. (www.meikeeggers.eu)