HET VERTICALE LANDSCHAP Anastasia Kubrak & Adam Harvey, Leanne Wijnsma, Ingeborg Entrop

SIGN i.s.m. CBK Groningen presenteert:

Het verticale landschap

Geef je op voor de bustour! http://cbkgroningen.nl/product/het-verticale-landschap/

Boven het oppervlak: Anastasia Kubrak. (RU) & Adam Harvey
Onder het oppervlak: Leanne Wijnsma. (NL)
Op het oppervlak: Ingeborg Entrop. (NL)

Locatie: Stad & Provincie Groningen; Groningen, Dorkwerd, Bedum, Groningen.

zie voor filmimpressie: https://sign2.nl/category/video/

Dit project vindt plaats i.h.k.v. de manifestatie 100 Jaar De Ploeg, en is tevens opgenomen in hun programma.
3 Kunstenaars voeren rurale projecten in de provincie uit waarbij een hedendaagse kijk op het landschap wordt getoond. Onder de noemer “Het verticale landschap” zal elke kunstenaar een laag tot onderwerp nemen; boven, op en onder het oppervlak. Dit alles in de geest van De Ploeg en hun de drang naar vernieuwing, waarbij de beleving van het landschap voorop stond. Hoe is het landschap en de beleving ervan anno 2018 met alle hedendaagse ontwikkelingen? Reden voor het CBK Groningen en SIGN om kunstenaars te vragen vanuit een dynamische stellingname op zoek te gaan naar nieuwe inzichten en kritische observaties. Want wat is dat landschap eigenlijk? ‘Het verticale landschap’ biedt daarvoor een nieuwe benadering. De kunstenaars houden ons een spiegel voor over onze kijk op het landschap. Met hun werk kijken we naar onszelf terug, naar onze plaats in dat landschap en worden we ons bewust van wat voor hedendaagse & historische linken er kunnen zijn.

Er is een bustour langs alle 3 de presentaties van bovenstaande kunstenaars. De kunstenaars zijn afgelopen periode bezig geweest het Groninger landschap te verkennen een geschikte plek en context te vinden voor hun werken.
Anastasia Kubrak & Adam Harvey locatie: Zernike Complex (universitair wetenschappelijk complex met oa. datahotels) ten noorden van stad Groningen.
Leanne Wijnsma: locatie Dorkwerd, Aduard.
Ingeborg Entrop: audiowandeling startpunt Walfriduskerk, Bedum, eindpunt Martinikerk, Groningen.

Er vetrekt een touringcar vanaf CBK Groningen, Trompsingel 27 vanaf 10.00 uur en rijdt de route in bovenstaande volgorde.
Later in december zal in SIGN bij de tentoonstelling “Veenvormige Verhalen” van Ingeborg Entrop, naast de reprise van haar Tracing Walfrides audio-wandeling, ook een presentatie van de verslaglegging van Het Verticale Landschap worden gemaakt in de vorm van een booklet, filmverslag en documentatie. Ook om de resultaten inzichtelijk te maken, om de context vast te leggen en om het geheel te laten beklijven.

Boven het oppervlak:
Anastasia Kubrak benadert het het landschap van bovenaf Haar project Datapool i.s.m. Adam Harvey laat zien hoe gegevens van satellieten onze kijk daarop beinvloeden. Datapool maakt het mogelijk dat men via smartphone, camouflage props en Skylift device’ technisch en visueel verplaats wordt van een plek in het Groninger landschap naar een totaal andere locatie bv. het zwembad van Mark Zuckerberg.
De spoof locatie wordt aangegeven door een grote banner van een satellietopname. Daar kan men op gaan staan en zich laten teleporteren via de Skylift device en de gsm. van je smartphone naar de betreffende locatie. Oftewel van het universitaire wetenschappelijke Zernike Complex met datahotels, start-ups, knooppunten van het fysieke internet naar een vergelijke bare plek in Silicon Valley.
Locatie: Zernike Complex, Zernikelaan Groningen
http://anastasiakubrak.com/

Onder het oppervlak: Leanne Wijnsma doet onderzoek naar de toekomst van het leven ondergronds middels een serie van tunnels ze bedrijft a.h.w. futuristische archeologie.
Leanne Wijnsma gebruik instinct als leidraad voor ontwerp, op zoek naar de relatie tussen vrijheid en technologie door middel van geurontwerp en ondergrondse exploraties. Met focus op (of eigenlijk onder..) de aarde ontwerpt zij nieuwe infrastructuren, brengt het antropoceen in kaart en onderzoekt zij de mogelijkheden van een toekomstig leven onder de grond.
Ze vestigt ook de aandacht op de ondergrondse netwerken die de mens heeft aangebracht, die een enorme invloed hebben op het landschap en de verhouding daarmee.
Haar plannen voor Het Verticale Landschap:
Waar we normaal gesproken met onze blik over de weidse Groningse oppervlaktes dwalen, kijken we dit keer recht naar beneden. Tijdens deze performance zal er een grondboring plaatsvinden waarmee inzicht gegenereerd zal worden over de verschillende aardlagen en haar samensmelting met ondergrondse infrastructuur. Ontdek hoe de ondergrond het heden bepaalt.
Locatie: weiland Dorkwerd ten Noorden van de stad Groningen.

Op het oppervlak maakt Ingeborg Entrop een geluidswerk dat een impressie geeft van het hedendaagse cultuurlandschap in Groningen. In deze zoektocht naar betekenis van een plek neemt zij de historie ervan mee. Ihkv. 100 jaar de Ploeg is er een geluidswandeling Tracing Walfridus #4 van de Walfridus kerk Bedum naar Martinikerk Groningen, een voettocht van10 km.
Het startpunt van de wandeling, de Walfriduskerk in Bedum. Daar worden een routekaartje, apparatuur met daarop de geluidswerken en koptelefoons uitgereikt. Een ieder kan dan beginnen met de wandeling, alleen of in groepjes. De wandeling eindigt bij de Martinikerk.
De geluidswandeling betreft een reconstructie van de voettocht die, zo vertelt ons een legende, de historische figuur Walfridus van Bedum in de 10de eeuw dagelijks aflegde tussen zijn woonplaats, het huidige Bedum, en de Martinikerk in Groningen. Naar men zegt is hij daarmee de eerste geweest die het toen nog onontgonnen hoogveen in deze omgeving begaanbaar heeft gemaakt. De geluidswandeling volgt de route die Walfridus liep door het hedendaagse cultuurlandschap en onderweg kan geluisterd worden naar de geluiden die hij 1000 jaar eerder gehoord moet hebben op het hoogveen.
Het bijbehorende kunstenaarsboek zal de wandelroute, linkjes naar de geluidsfragmenten bevatten en twee teksten: één over het ontstaan, het vergeten en weer in herinnering brengen van de Walfridus-legende en één over het ontstaan, verdwijnen en herstel van hoogveen in Nederland.
Naast dit wandelevenement in het kader van 100 jaar De Ploeg is de geluidsroute ook tijdens haar expositie in SIGN in december 2018 te lopen en te beluisteren. Daarna kan het ook individueel gelopen worden via routekaart uit het bovengenoemde boek.