Heilige Huisjes 2013

SIGN presenteert op Welcome to the Village 26, 27, 28 juli, in natuur recreatie park de Groene Ster te Leeuwarden:

Heilige Huisjes
een project met performance, beelden, films en installaties op de grens van het betamelijke!

Demiurgische kunstenaars Philip Wolthuis & Alban Karsten bouwen, naast hun eigen installatie, de Heilige Huisjes. Daarbinnen en in de naaste omgeving krijgen kunstenaars Niek Audenaerd, Reinier Kranendonk Hans Runge, Sane van der Horst, Mari Stoel een plek voor hun verkenningen van de zelfkant van het menselijk bestaan. Zo kan men geconfronteerd worden met illegale slaapplekken, vogelhuisjes met verrassende bewoners, treurige kelderobjecten voor gekwetste zielen, clowneske lach-of-ik-schiet-beelden en mechanisch tot leven gewekt slachtafval.

Erik Trip nodigt in ‘Slice of heaven’ bezoekers uit om te participeren in een gewelddadig en tevens dorstlessend en vruchtbaar ritueel.

Het filmprogramma behelst korte absurdistische, wrange, tragikomische video’s van:

Sina Khani, (‘Inhalal exhalal’) Willehad Eilers (‘Elefant boy’), Erkka Nissinen (”Vantaa’) Erik Trip(“Zondagochtend” en “It giet oan”).

Het festival Welcome to the Village wordt georganiseerd door Podium Asteriks uit Leeuwarden. De programmering bestaat uit diverse genres pop muziek en beeldende kunst, publiek kan er kamperen in tentjes.

Open:
Vrijdag 14.00 – 03.00 uur
Zaterdag 11.00 – 03.00 uur
Zondag 11.00 – 21.00 uur
www.welcometothevillage.nl
Dagkaart vr. & zo: € 25,- /za: € 35,-/weekendkaart € 50,-

 

— english version —

Sign presents at Welcome to the Village, 26, 27, 28 July in nature leisure park de Groene Ster in Leeuwarden:

Heilige Huisjes (Holy houses)
a project with performance, sculptures, films and installations on the edge of decency!

Demiurgical artists Philip Wolthuis & Alban Karsten, build, apart from their own installation, the Holy Houses. Inside and vicinity thereof artists Niek Audenaerd, Reinier Kranendonk, Hans Runge, Sane van der Horst and Mari Stoel have a spot for their explorations of the seamy side margins of human existence. In this way one can be confronted with illegal places to sleep, bird-boxes with surprising inhabitants, sad basement objects for offended souls, clownish laugh-or-I’ll-shoot imagery and slaughter waste brought to life mechanically.

Erik Trip invites visitors in ‘Slice of heaven’ to participate in a violent and both thirst-quenching and fruitful ritual.

The filmprogram includes short absurd, bitter, tragic comic videos by: Sina Khani (‘Inhalal exhalal’), Willehad Eilers (‘Elefant boy’), Erkka Nissinen (‘Vantaa’)and Erik Trip (‘Zondagochtend’ and ‘It giet oan’).

The festival Welcome to the Village is organised by Podium Asteriks from Leeuwarden. The program schedules several genres of pop music and visual arts. Audience can camp in tents.

Open:
Friday 14.00 – 03.00 uur
Saturday 11.00 – 03.00 uur
Sunday 11.00 – 21.00 uur
www.welcometothevillage.nl
Dayticket Fr. & Sun: € 25,- /Sat: € 35,-/weekendticket € 50,-