HEARDROPS María Mazzanti
, Beatriz Luz, 
Alex Murray,
Merve KılıçerHeardrops


18-10  t/m 15-11 2020

Opening 18 oktober om 15.30 uur. (Corona omstandigheden, zie hieronder.)María Mazzanti, Beatriz Luz, Alex Murray en Merve KılıçerBij de werken in Heardrops is er een sterke link tussen verhalen, beeld en geluid. 
Ze verbeelden een wisselwerking en communicatie tussen ruimte, plekken en tijd in het heden of het recente verleden.María Mazzanti is architect en onderzoeker. Met On the verge? Call (+31) 505690321 maakt ze via een telefoonmenu verbinding tussen plekken in de stad op de grens van privaat en publiek en de beller. Het inbelnummer voor deze stadswandeling is overal in Groningen te vinden!  

Beatriz Luz onderzoekt het geluid van onschuld en vraagt zich af hoe dat klinkt met Innocent Sounds. Uit verschillende interpretaties van allerlei mensen destilleert ze, al of niet, een gemeenschappelijke noemer wat leidt tot een LP vol onschuldige songs.Alex Murray toont Ultra-Face, een geprogrammeerde filmvertoning in realtime. In een verzameling van live streams in beeld en geluid laat hij een hoog frequentie geschiedenis zien van onze huidige wereld op dit exacte moment. 

Bij Volitional Volutions of the Volatile Waters van Merve Kılıçer komen beelden, teksten en geluiden samen  met als doel in contact te komen met kennis uit het verleden en deze te transformeren door middel van huidige stemmen, materialen en technieken. Het werk is een doorlopend project en de inhoud ontwikkelt zich voortdurend. Tijdens Sounds of Music zal Merve Kılıçer een liveset uit voeren met de gesamplede geluiden die deel zijn van de installatie. 

SIGN is ook vertegenwoordigd op het Sounds of Music Festival van 3 t/m 6 november: in SIGN zijn er dan korte optredens. Zie voor details: onze website en socials!
Open: di – za: 12-17 uur. & zo: 14-17 uur of op afspraak.
 Wij volgen de voorschriften van het RIVM en de overheid met betrekking tot COVID-19.

Over de kunstenaars
 In haar werk onderzoekt architect en onderzoeker María Mazzanti (Colombia, 1988) de interactie tussen communicatie en ruimte. Door middel van grenzen, classificaties en ruimtelijke interfaces die hiërarchieën en ‘framing’-mechanismen blootleggen, vertaalt ze haar bevindingen in materiaal, tekst en installaties. Ze studeerde dit jaar af aan het Sandberg Instituut Amsterdam. Woont en werkt in Amsterdam. 
https://mariamazzanti.myportfolio.com/ Beatriz Luz (Brazilië, 1998) houdt zich bezig met (artistieke) onschuld en de impact hiervan op de samenleving. Ze studeerde dit jaar af aan Academie Minerva met een onderzoek naar de ‘uitbuiting’ van eigen jeugdtekeningen, waarmee de onschuld van de kunstenaar en moraliteit werd bevraagd. Luz is geïnteresseerd in het ‘bewapenen’ van onschuld en zal zich tijdens Heardrops buigen over de relatie tussen onschuld en geluid. Ze woont en werkt in Den Haag. https://www.beatrizluz.me/
Met video, geluidscomposities en programmeerwerk onderzoekt Alex Murray (Australië, 1987) het huidige historische bewustzijn zoals die door computers, nieuwe media en technologie is beïnvloed. Daarin wil hij uitdrukking geven aan het desoriënterende van de menselijke ervaring van de moderniteit. In zijn werken worden verleden, heden en verleden tot een nieuwe stroom van informatie vertaald. Murray studeerde in 2019 af aan het Sandberg Instituut, Amsterdam. Hij woont en werkt in Belgrado.https://alexmurray.info/                                                                                                                       Merve Kılıçer
Merve Kılıçer (Turkije, 1987) werkt met kennis uit het verleden en vertaalt deze naar hedendaagse ervaringen. In een constant veranderend landschap van identiteiten, ideologieen en geloofssystemen probeert zij contact te maken met de creatieve krachten van de aarde, het universum en ons eigen individuele bestaan. Kılıçer brengt dit tot uiting in installaties, performances, video’s, objecten, geluid, kunstenaarsboeken en drukwerk. Ze studeerde in 2019 af aan het Piet Zwart Instituut, Rotterdam. De kunstenaar woont en werkt in Rotterdam. http://mervekilicer.com/

Opening Heardrops
Zondag 18 oktober 15.30 – 18.30
Corona style

Op zondag 18 oktober opent de tentoonstelling ‘Heardrops’ met werken van María Mazzanti, Beatriz Luz, Alex Murray en Merve Kılıçer in SIGN. In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus is er bij deze activiteit een beperkte capaciteit. Om kunstenaars en publiek de mogelijkheid te geven samen de tentoonstelling te openen, hanteren we het volgende deurbeleid:
– Je kunt de opening alleen per inschrijving bezoeken. Tussen 15.30 en 18.30 uur heb je 30 minuten om de kunstenaars te ontmoeten en hun kunstwerken te bekijken. 10 Bezoekers kunnen per tijdslot 30 minuten langskomen (15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30)
– Wil je deelnemen aan de opening? Schrijf je in door een bericht met jouw tijdsvoorkeur te sturen naar SIGN via Whatsapp 0623631796 of door een e-mail te sturen signnl@gmail.com. Let op: je kunt alleen langskomen als je je hebt aangemeld!
– Neem je eigen mondkapje mee als je naar SIGN komt. Binnen SIGN is een mondkapje dragen verplicht. 
- Houd 1,5 afstand van elkaar.
- Bij binnenkomst worden contactgegevens geregistreerd.
– De tentoonstelling is tot en met 15 november geopend, di t/m za 12.00 – 17.00 uur & zo 14.00 – 17.00 uur. Er mogen dan maximaal 4 personen per keer in SIGN zijn. Dan geldt ook: houd afstand, draag een mondkapje, registreer je bij binnenkomst en blijf bij ziekte thuis. Blijf gezond iedereen 🙂


Opening Heardrops
Sunday 18 October 3.30 pm – 6.30 pm
Corona style

On Sunday, October 18, the exhibition “Heardrops” opens with works by María Mazzanti, Beatriz Luz, Alex Murray and Merve Kılıçer in SIGN. Due to the latest developments regarding the coronavirus, this activity has limited capacity. To give artists and the public the opportunity to open the exhibition together, we apply the following door policy:

– You can only visit the opening by registration. Between 3:30 PM and 6:30 PM you have 30 minutes to meet the artists and view their artworks. 10 Visitors can come by for 30 minutes per time slot (3.30 pm, 4 pm, 4.30 pm, 5 pm, 5.30 pm, 6 pm, 6.30 pm)
– Do you want to participate in the opening? Sign up by sending a message with your time preference to SIGN via Whatsapp 0623631796 or by sending an e-mail signnl@gmail.com. Note: you can only come by if you have registered!
– Bring your own face mask when you come to SIGN. Wearing a face mask is mandatory within SIGN.
– Keep 1.5 m. apart.
– Contact details are registered upon arrival.
– The exhibition is open until November 15, Tue to Sat 12 noon – 5 pm & Sun 2 pm – 5 pm. There may then be a maximum of 4 people at a time in SIGN. Then the following also applies: keep your distance, wear a mouth mask, register upon arrival and stay at home when you’re sick. Stay safe everyone 🙂

——

(english)

HEARDROPS

18-10 to 15-11 2020

Opening October 18 at 15.30 hrs.

María Mazzanti
, Beatriz Luz, 
Alex Murray,
Merve KılıçerThe works in Heardrops have a strong link between stories, images and sound.
 They depict an interaction and communication between space, places and time in the present or the recent past.

María Mazzanti is an architect and researcher. Via a telephone menu, she connects places in the city on the border of private and public and the caller. The dial-in number for this city walk can be found everywhere in Groningen! On the verge? Call (+31) 505690321.Beatriz Luz examines the sound of innocence and wonders what it sounds like. From different interpretations of all kinds of people she distills, whether or not, a common factor, which leads to an LP full of innocent songs.

Alex Murray shows ‘Ultra-Face‘, a programmed real-time movie screening. In a collection of live streams in image and sound, he shows a high frequency history of our current world at this exact moment.

In ‘Volitional Volutions of the Volatile Waters’ by Merve Kılıçer, images, texts and sounds come together with the aim of contacting and transforming knowledge from the past through current voices, materials and techniques. The work is an ongoing project and the content is constantly evolving. During Sounds of Music, Merve Kılıçer will perform a live set with the sampled sounds that are part of the installation.

SIGN is also represented at the Sounds of Music Festival from 3-6 November: there are short performances in SIGN.
See for details: our website and socials!

Ps: We follow the regulations of the RIVM and the government concerning Covid 19.

 
Heardrops 


18-10  t/m 15-11 2020

Opening 18 oktober om 15.30 uur

María Mazzanti
, Beatriz Luz, 
Alex Murray, 
Merve Kılıçer

.

Bij de werken in ‘Heardrops’ is er een sterke link tussen verhalen, beeld en geluid.
Ze verbeelden een wisselwerking en communicatie tussen ruimte, plekken en tijd in het heden of het recente verleden.

María Mazzanti is architect en onderzoeker. Via een telefoonmenu maakt  ze verbinding tussen plekken in de stad op de grens van privaat en publiek en de beller. Het inbelnummer voor deze stadswandeling is overal in Groningen te vinden! On the verge? Call (+31) 505690321Beatriz Luz onderzoekt het geluid van onschuld en vraagt zich af hoe dat klinkt. Uit verschillende interpretaties van allerlei mensen destilleert ze, al of niet, een gemeenschappelijke noemer wat leidt tot een LP vol onschuldige songs.Alex Murray toont ‘Ultra-Face’ , een geprogrammeerde filmvertoning in realtime.  In een verzameling van live streams in beeld en geluid laat hij een hoog frequentie geschiedenis zien van onze huidige wereld op dit exacte moment.

Bij ‘Volitional Volutions of the Volatile Waters’ van Merve Kılıçer komen beelden, teksten en geluiden samen  met als doel in contact te komen met kennis uit het verleden en deze te transformeren door middel van huidige stemmen, materialen en technieken. Het werk is een doorlopend project en de inhoud ontwikkelt zich voortdurend. Tijdens Sounds of Music zal Merve Kılıçer een liveset uit voeren met de gesamplede geluiden die deel zijn van de installatie.

SIGN is ook vertegenwoordigd op het Sounds of Music Festival van 3 t/m 6 november: in SIGN zijn er dan korte optredens. 
Zie voor details: onze website en socials!

Nb. SIGN volgt de voorschriften van het RIVM en de overheid met betrekking tot Covid 19