GUNVER HELBO, ARJAN VAN ES, RENE BLITS

GUNVER HELBO, ARJAN VAN ES, RENE BLITS

22 december 2001 t/m 26 januari 2002

tekeningen

Gunver Helbo (1964 Kopenhagen, Denemarken), thans studerend aan de 2e fase opleiding van het Sandber Instituut Amsterdam, presenteert monumentale tekeningen met een grote intensiteit in materiaalgebruik. De tekeningen tonen allerlei aan de mens verwante fabelwezens.
Arjan van Es (1969 Sneek), afgestudeerd aan Academie Minerva 1996, benadert zijn ‘zelfportretten’ op een bijna abstracte manier, waarbij het karakter van de lijn van groot belang is. Het beeld valt uiteen in fragmenten, die tijdens het kijken een geheel kunnen vormen.
Rene Blits (Amsterdam 1974), afgestudeerd aan Academie St. Joost te Breda, brengt allegorische, verhalende lijntekeningen. Op grote horizontale vellen papier zijn allerlei taferelen te zien van vaak ironische en erotische aard.

Gunver Helbo
“My work contains mainly from drawings, photography, text and objects that I build. very often the medias are mixed and it takes the form of a room installation. My word is self reflective and deals with my different emotional fears. The subject is serious, but it is always presented in a self ironical way. Humor and irony are important for my work and often the drawings have some cartoon influence.
I am inspired by fairy tales and old Nordic tales. in my work I try to tell always a small story for the viewer to interpret in his own way. I find it important to choose the media that I want, depending of the idea, it gives me the freedom to work with all media and therefore have constant challenge and never get bored. But still drawing is my preferable medium. my drawing are often very dark and filled up…”

Arjan van Es
“Ik maak tekeningen naar aanleiding van zelfportretten. De zelfportretten ontstaan vanuit vorm, ruimte, ritme, licht. De handeling van het moment, mijn handschrift, is een directe reactie op de zichtbare en de zintuigelijke waarneembare werkelijkheid (een vitaal verband tussen oog, hand en verbeelding).
Mijn werkwijze is een alledaags handelen. ik teken vrijwel iedere dag een zelfportret. Er ontstaat en serie van momentopnamen, vergelijkbaar met het bijhouden van een dagboek.”

Van Rene Blits zijn drie grote potloodtekeningen te zien. Bij alle drie tekeningen is men toeschouwer van een bizarre, erotische voorstelling, uitgevoerd louter in lijn. Eén daarvan valt op door zijn afwijkende formaat; 6 bij 1,25 meter. Hierop heeft hij zijn voornamelijk vrouwelijke personages zonder een van te voren uitgedacht script neergezet. De maker zelf treedt ook ten tonele in deze ondeugende blijspelen.
Rene blits heeft daar waar nodig een hoge mate van detaillering aangebracht, waardoor het ook de moeite waard wordt om de kleine gebeurtenissen binnen het geheel aandachtig te bekijken.