GREG QUE: RUIMTE EN PLAATS-parallel

15 mei – 6 juni 2004

GREG QUE
RUIMTE EN PLAATS-parallel
beelden en beelden in installatie

Mijn beelden vertellen geen verhalen. Ze geven aan hoe je ruimte en tijd kunt ervaren. Veel van wat ik zie en ervaar, structureer ik in parallellen. Deze zijn niet altijd even makkelijk te herkennen.
De letterlijke betekenis van parallel is gelijklopend, evenwijdig. Het betekent ook gelijk en in aard overeenkomend (Koenen 1969). Ik gebruik het vooral in deze betekenis. Ik geef het wel een ruime invulling. Voorwerpen en ruimten kunnen parallel zijn, zonder dat zij alle gebruikelijke dimensies van ruimte delen.
Een beeld en zijn kopie vormen een parallel. Hetzelfde beeld en zijn mal vormen een parallel. Het beeld en de ruimte die door zijn mal wordt omsloten, vormen een parallel. Het beeld en zijn schaduw vormen een parallel. Het beeld nu en het beeld tien jaar geleden vormen een parallel.En al deze beeld-parallellen vormen onderling parallellen.
Zo zijn in Sign parallellen van mijn hal thuis te zien. De hal thuis is eerder gevuld met verhuisdozen. Deze dozen zijn als volume en zo mogelijk in onderling verband, verplaatst naar Sign. Van de dozen is een positieve kopie van mijn hal gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat de hal is verhuisd.Bij het vullen van de hal zijn reststukken ontstaan. Hiervan is een negatieve kopie van mijn hal gemaakt. Positief- negatief lijkt te werken als een dimensie. In deze dimensie kunnen voorwerpen en volumen verschillen. Beide kopieën vormen parallellen met de hal thuis.Ook de vloerbedekking uit mijn hal is naar Sign gebracht. Met tape zijn de onderste traptreden aangegeven. Dit vormt met de vloerbedekking een groter 
vlak. Het grotere vlak in Sign vormt een parallel met het volume hal thuis.Mijn hal en haar parallellen delen niet alle dimensies. Maar in de gemeenschappelijke dimensies zijn zij gelijk en in aard overeenkomend.
Door deze invulling aan parallelliteit, verwijst het voor mij naar andere werelden. Deze wereld en die andere werelden bestaan naast en in/door elkaar.Meer specifiek verwijst parallelliteit naar mogelijkheden en onmogelijkheden. Naar echt en onecht. Naar aanwezig en afwezig. Naar hier en naar daar. Naar dingen die zijn en dingen die geweest zijn.Naar mijn leven en het leven van anderen.
De grote beelden in Sign gaan in eerste opzet over ruimte en tijd. Twee beelden zijn in relatie gebracht met Sign als plaats.