GRASLAND Ezinge: Wim Warrink

GRASLAND Ezinge: Wim Warrink

vanaf 21 oktober 2023 – voorjaar 2024

GRASLAND Ezinge is een samenwerkingsproject van SIGN en Koos Buist. In 2023-2024 zullen vier kunstenaars (waarvan één duo) na elkaar aan de slag te gaan op het Grasland. Ieder zal vanuit eigen perspectief bezig gaan in een eigen residentie/werkperiode.

December 2023
Wim Warrink zijn onderzoeksperiode in het natte seizoen is bijna voorbij. Het tweede deel en de uitvoering van zijn ideeen volgen in 2024. Welke natuurkundige fenomenen beinvloeden de landschappelijke ervaring. Wim deed experimenten met ruimte en tijd, met de elementen lucht, water en aarde. Altijd vanuit het perspectief hoe de mens zich tot de omgeving verhoudt. Hij deed diverse acties om hierop grip te krijgen. Hij maakte bv. letterlijk impressies van het landschap , zocht verbindingen met grond en omgeving en contact met gras en klei. Zelfgemaakte (meet) instrumenten van gereedschappen, materialen en tweedehands spullen gaf hij een andere functie en betekenis. Zo heeft hij een plan om de tijd en licht te vangen in grote zandlopers van flessen en blokken hout. Wordt vervolgd!

Wim Warrink’s research period in the wet season is almost over. The second part and the implementation of his ideas will follow in 2024. Which physical phenomena influence the landscape experience. Wim did experiments with space and time, with the elements air, water and earth. Always from the perspective of how humans relate to the environment. He took various actions to get a grip on this. For example, he literally made impressions of the landscape, sought connections with the soil and environment and contact with grass and clay.
He gave handmade (measuring) instruments from tools, materials and second-hand items a different function and meaning. He has a plan to capture time and light in large hourglasses made of bottles and blocks of wood. To be continued!