Frames from the Golden State

Frames from the Golden State
een 16 mm. filmprogramma uit Californië (USA)
naar Groningen gehaald door Filmwerkplaats Rotterdam, Bernardo Zanotta, Marcy Saude en SIGN
Datum: 8 januari 2015
Tijd: 20.30 uur.
Duur: ongeveer 78 minuten
Locatie: SIGN, Winschoterkade 10, 9711 EA Groningen 050-3132651 www.sign2.nl

Filmmakers: Charles Chadwick, Zach Iannazzi, Tooth Kaminsky, Alee Peoples, Jessica Storm, Inna-Marie Strazhnik, en Marcy Saude.

Dit programma is een onverwachte verzameling van recente 16 mm films bij elkaar geschraapt door filmer Marcy Saude tijdens ontmoetingen met collega filmmakers gedurende een bezoek ‘thuis’ in Californië. Het thematische resultaat omvat de fysieke manipulatie van celluloid, herschikken van afgedankte beelden en culturele clichés, en oorspronkelijke benaderingen die de uiterste grenzen van de documentaire praktijk op de proef stellen. Inbegrepen zijn: Jules Verne en punkrock toegepast als kaderstellende instrumenten om het hedendaagse landschap rond een raketlanceerinstallatie te doorgronden, plantenleven beschouwd, wat gesteldheid en vorm betreft, in het zwart-wit rooster van ongesneden 8 mm film, sporen van randfiguren en bouwkunst uit de tegencultuur van een berggebied in het zuidwesten van de Verenigde Staten, de verbeelding van reizen uit het verleden gepresenteerd als een rijk gelaagde en desoriënterende collage, een vreemde vertelling over een orakelachtige geschiedenis, fragmentarische observatie van het dagelijks leven in Californië en de macht van cirkels.

de FILMWERKPLAATS
is een door kunstenaars beheerde werkplaats gewijd aan film als een artistiek en expressief medium. Het is ingesteld op filmmakers, kunstenaars en kunststudenten die geïnteresseerd zijn in film, niet enkel als een opslagmedium voor hun ideeën, beelden en geluiden maar als een materiaal dat actief deze gedachten, beelden en geluiden vormt en vervormt. Het is gevestigd in het WORM-complex in Rotterdam.

Marcy Saude
is een kunstenaar die voornamelijk met bewegende beelden werkt, zich richtend op onderwerpen als marginale geschiedenissen, het landschap, tegencultuur en taal. Zij haalde een MFA in studiokunst van de Universiteit van Colorado in Boulder, leeft momenteel in Amsterdam en werkt samen met het analoog filmcollectief van de Filmwerkplaats in Rotterdam.

ENGLISH:
Frames from the Golden State

a 16mm film program from California
brought to Groningen by Filmwerkplaats Rotterdam and SIGN Gallery

This program is a serendipitous collection of recent 16mm film prints gleaned from encounters with artist filmmakers during a recent visit “home” to California, by filmmaker Marcy Saude. The resulting thematics encompass the physical manipulation of celluloid, repurposing of discarded images and cultural tropes, and original approaches pushing at the outer margins of documentary practice. Included are Jules Verne and punk rock deployed as framing devices to delve into the contemporary landscape around a rocket launch site, plant life explored as shape and form in the black and white grid of unslit regular 8 film, traces of fringe personalities and counterculture architecture in a mountain range in the south western united states, the fantasy of past travel presented as a richly layered and disorienting collage, a strange narrative of oracular history, fragmentary observation of daily life in California, and the power of circles.

Filmmakers: Charles Chadwick, Zach Iannazzi, Tooth Kaminsky, Alee Peoples, Jessica Storm, Inna-Marie Strazhnik, and Marcy Saude.

Date: 8th of January 2015
Time: 20.30 hrs.
Location: SIGN Gallery (Winschoterkade 10)
Duration: approx. 78 minutes

the FILMWERKPLAATS is an artist run workspace dedicated to motion picture film as an artistic, expressive medium. It’s geared towards filmmakers, artists and art school students interested in film not purely as a storage medium for their ideas, visuals and soundtrack, but as a material that actively shapes and distorts these thoughts, images and sounds. It is based at the WORM complex, in Rotterdam.

Marcy Saude is an artist primarily working with moving images, focusing on subjects such as marginal histories, the landscape, counterculture and language. She received an MFA in studio art from the University of Colorado at Boulder, currently lives in Amsterdam, and works with the Filmwerkplaats analog film collective in Rotterdam.