FMI in SIGN signs of graduation

FMI in SIGN
signs of graduation
23 juni t/m 9 juli 2006

Xinjian Lu -Martini Tower

Marieke Küttscheutter – still performance

Karl Klomp – modified video tools on Ebay.com

Siebe de Boer – 3D computer generated environment

 

Siebe de Boer:
Bright Light, Black Out 4:30 min.

In deze animatie reist de kijker door een nachtelijk landschap, waarin de technologie een grote rol speelt. De techniek verandert de natuur in een constructie, die in deze film door de computer opnieuw werd geconstrueerd d.m.v. de computer en daarin opgeslagen tekenmaterialen. Het licht als schilderachtig medium en als symbool van de rol van de elektriciteit in onze leefomgeving is zowel in zijn technologische als in zijn natuurlijke verschijningsvorm een belangrijke factor in het verloop van de film.

Karl Klomp;
presenteert zijn gemodificeerde apparaten op www.glitchism.org

Tweedehands video apparatuur haalt hij open om nieuwe connecties te kunnen leggen binnen bestaande circuits. De fouten en imperfecties die normaliter door technologie wordt weggewerkt krijgen in zijn ‘tools’ de hoofdrol. Door de tools wederom op tweedehands site zoals www.ebay.com aan te bieden ontstaat er een circulatie.

Marieke Küttschreutter:
Still-performance”, Blaak Rotterdam op 1 mei 2006 tussen 17.00-17.09 uur.

In mijn werk als theatermaker leg ik mij toe op veranderingen in wat Schabracq ‘de inrichting van situaties’ noemt. Dit doe ik door in te grijpen in het karakter cq in de structuur en betekenis van bepaalde situaties in de openbare ruimte; ondermeer door individuele of persoonlijke, alledaagse, vaak willekeurige en kleine handelingen zichtbaar te maken in de stroom van ritmes en bewegingen om ons heen. Met de still-performance Blaak, Rotterdam heb ik op 1 mei Dag van de Arbeid om 17.00 uur s’middags de Blaak verandert, door de beweging van de mensen, die zich een weg naar huis snellen, stil te zetten. Ik ben op zoek gegaan naar mensen die daadwerkelijk in het Blaakgebied in Rotterdam werkzaam zijn en die bereid waren mee te werken aan deze performance. Het resultaat is een ruimtelijke choreografie, weliswaar onder mijn regie maar nadrukkelijk ontwikkeld in dialoog met de verschillende performers, die op de Dag van de Arbeid gedurende een periode van 9 minuten het zogenaamde woon-werkverkeer op de Blaak een andere cadans heeft gegeven.

(…)”In het dagelijks leven delen we de ons omringende wereld in op afzonderlijke gebeurtenissen om deze vervolgens één voor één tegemoet te treden. Ons leven valt hiermee uiteen in een reeks afzonderlijke situaties. Deze situaties hebben ons over het algemeen iets te bieden. Het ons in een situatie begeven levert een bepaalde winst op: de situatie stelt ons in staat bepaalde behoeftes te bevredigen. de inrichting van deze situaties berust hierop. Situaties zijn functioneel en hun inrichting is toegesneden op het bereikbaar maken van bepaalde doeleinden.

Situaties hebben meestal een gestandaardiseerd karakter. Hun structuur ligt in grote lijnen bij voorbaat vast. Ook is er binnen situaties sprake van een afgeperkt domein van vaste betekenissen. Dit gestandaardiseerde karakter maakt dat we er op een vaste wijze, namelijk via vaste schema’s, mee om kunnen gaan.

Door hun gestandaardiseerde karakter zijn de vorm en inhoud van situaties slechts zeer gedeeltelijk een individuele aangelegenheid. Individuele personen vullen weliswaar hun eigen situatie in, maar maken daarbij over het algemeen gebruik van vaste structuren en betekenissen” (…)

Uit:Marc Schabracq, “De inrichting van de werkelijkheid”.

Xinjian Lu :Myself and the Monument”
”

I wanted to make a series of projections on the Martini tower (Groningen) to show its history; and to change the perspective from absence to presence by showing parts of almost forgotten important history. I selected important events from the middle ages untill now and developed a series of stories; and then created ten illustrations to represent the chosen stories. The drawings are organized by different patterns which I partly collected from the decoration of the tower and the graves in the church.The meaning is to show the essence from inside and
outside. I made a 3-D VR model in the Centre of High Performance ~Computing & Visualisazion to convince myself. And it happened. I hope to execute theproject on the tower on August 28th 2006