FILMS + PERFORMANCE Meiro Koizumi, Shuo Liang, News, Feiko Beckers

FILMS + PERFORMANCE

25 maart t/m 9 april 2006

Meiro Koizumi – Art of Awakening (video)
Shuo Liang – Letter to my wife, letter to my lover (video)
News (Marco Sterk & Orpheu de Jong) – Output 5 (video)
Feiko Beckers – Steamboat Bill (performance)

Opening zaterdag 25 maart 17.00 uur met de performance van Feiko Beckers: Steamboat Bill of een oefening in oprechtheid.

Het moeizaam schrijven vaneen liefdesbrief, een oneindige filmintroductie, het uitvoeren van een vreemde handeling of een performance van een bijna ongeluk… in dit project krijgen deze beladen onderwerpen (of de suggestie daarvan) vanuit het gezichtspunt van de diverse kunstenaars andere ambivalente betekenissen.

Shuo Liang – ‘Letter to my wife and letter to my lover’ 2005 (78:48 min. and 45:51 min.)
performance and video installation
Abandoned Motor, Xuan Paper, Ink, Chinese brush

Liang Shuo schrijft liefdesbrieven aan zijn vrouw en minnares m.b.v. een buitenboordmotor. Het gevecht met de verfijning van het kalligraferen contrasteert met de zware fysieke inspanning van het schrijven met de buitenboordmotor.
In deze absurde komische combinatie benadrukt de inspanning van de handeling de ernst van de brieven. aan de ander kant leidt hij de aandacht ervan af en maakt Liang Shuo er een spel van in hoeverre hij dat schrijven nog kan beheersen. Men kan zich afvragen wat de betekenis nog is van de liefdesbrieven en hoe de inhoud zich verhoudt tot elkaar en de actie.
Liang Shuo studeert aan de Rijksacademie beeldende kunsten, Amsterdam.

Text of two letters.
Letter to My Wife
wife my darling we have been together already for eight years we have been fond of and love each other all the way long together we have lived through poverty and difficulties and also enjoyed success and happiness every time after quarreling we became even more intimate we made love in the mountains we acted wildly on the express way how cheerful as far as possible we have been together having fun our friends all envy us saying that we are fine example of a husband and wife once we were very happy

Letter to My Lover
my loved one the moment I think about you I get excited you make me crazily happy you let me be more myself I really wished I could be with you I truly want to share my life with you share my thoughts with you chat together be able to kiss hug and make love with you at any time comfort each other make you realize what true happiness is give you security let you steadily fall into me I really really want to love you in real life

Meiro Koizumi – ‘Art of Awakening’ 2005 (9:30 min.)
video
Bij ‘Art of Awakening’ krijgen proefpersonen in het kader van een zogenaamd wetenschappelijk experiment, de opdracht om een handeling uit te voeren die uiteindelijk onzinnig blijkt. De personen blijven toch volharden, het doen wordt belangrijker dan het ogenschijnlijke nut ervan. In eerste instantie zijn alleen de gezichten in beeld waarop allerlei emoties af te lezen vallen. voor de kijker suggereert dit van alles maar gaandeweg blijkt dit toch steeds anders te zijn dan verwacht. Meiro Koizumi lijkt te spelen met zowel proefpersonen als de kijker.
Meiro Koizumi studeert aan de rijksacademie beeldende kunsten te Amsterdam.

News (Orpheu de Jong & marco Sterk) – Output 5
News (opgericht in 2004) is een interdisciplinaire kunst- en designstudio van Marco Sterk en Orpheu de Jong. ze werken samen vanuit verschillende achtergronden zoals grafische vormgeving, ‘motiongraphics’, VJ-ing en video. een aspect van hun werk is een serie van video-installaties, genaamd Output 1,2,3,4. Output 1 is bijvoorbeeld een video-installatie als een oneindige filmintroductie. De geïntroduceerde karakters en de filmbeelden worden willekeurig gegenereerd zodat er altijd een unieke combinatie van namen en beelden te zien is. News zal Output 5 voor het eerst presenteren in Sign. Net als zijn voorgangers creëert Output 5 een niet-lineair verhaal in een associatieve context geconstrueerd uit tekst en beeldelementen.
Orpheu de Jong is in 2005 afgestudeerd aan de Rietveld academie Amsterdam.

Feiko Beckers (eindexamenjaar Academie Minerva Groningen) is volgens zijn eigen zeggen onbekend met pijn. In zijn performances en video’s onderzoekt hij wanneer hij iets als pijn kan classificeren. Echter, hij regisseert het verloop van deze onderzoeken zo, dat de daadwerkelijke kans daarop al bij voorbaat uitgesloten is. Zo tapet hij zichzelf vast aan de wand of staat hij met om zijn handen twee gipsblokken te wachten tot hij pijn voelt. Zijn performances zijn sober droog-komisch.
Bij de opening op zaterdag 25 maart vanaf 17 uur toont hij de performance “Steamboat Bill of Een oefening in oprechtheid”. Deze is gebaseerd op en scene uit de film ‘Steamboat Bill’ van Buster Keaton.

(english)

FILMS & PERFORMANCE

Feiko Beckers performance “Steamboat Bill of Een oefening in oprechtheid” (an exercise in sincerity) . Saturday 25th of March.
According to himself Feiko Beckers is not familiar with pain. In his performances he investigates when he is able to qualify anything as pain. In this way he tapes himself on the wall or he stands waiting with his hands in plaster blocks until he experiences pain. His performances are austere and dry comical.

Shuo LIang video “Letter to my wife and Letter to my lover“.
Shuo Liang writes love letters to his wife and lover with the aid of an outboard motor. The battle between the refinement of calligraphic has a huge contrast with the tough physical effort of writing with an outboard motor.
This is an absurd comic combination that he emphasizes by the effort and the act and the seriousness of the letters, on the other hand he distracts attention and makes a game out of the question whether he still is capable of writing. In that case one might wonder what the meaning of a love letter is?

Meiro Koizumi: In ‘Art of Awakening’ test people are asked ‘due to a so-called scientific experiment’ to perform an act that in the end appears nonsensical. Yet the test people are persisting, doing the act gets more important then the apparent usefulness. at first only faces are seen in the film on which all kinds of emotions are to be seen. for the viewer this suggests a lot but along the way this appears different as expected. Meiro Koizumi seems to be playing with both the test persons and the viewers.

News – Output 5, 2006.
News is an interdisciplinary art and design studio run by Orpheu de Jong & Mark Sterk. Coming from a variety of backgrounds like graphic design, motion graphics, VJ-ing and video art, sterk and de Jong worked on numerous projects in the broad spectrum between art and design since they formed News in 2004.
One aspect of their work is a continuing series of video-installations called “Output”. After having completed Output 1,2,3 and 4, News will present Output 5 for the first time at Sign. Like it’s predecessors Output 5 creates a non-linear story in a new associatively created context constructed by elements of text and image.