FILMPROJECT Willehad Eilers, Sebastian Christoffel, Sije Kingma

Filmproject
12 november t/m 27 november 2005

Tijdens dit filmproject zijn er films te zien van drie pas afgestudeerde beeldende kunstenaars. De films zijn allen absurdistisch en non-conformistisch van karakter. Dat blijkt uit vrijheid van de structuur, gelaagd gebruik van humor, fragmentarische verhaalopbouw, dubbelzinnig gebruik van cliche’s en over-de-top-acteren, waarbij de kunstenaars zich bedienen van typeringen tot aan maskerades toe.

Willehad Eilers (Peine,1981 Duitsland afgestudeerd Rietveld Academie Amsterdam 2005) toont “Elefantos” een zwart/wit film van 10:00 min.

De acteurs dragen allen door Eilers ontworpen kleding en maskers die de verschillende rollen verbeelden. Ze verworden daardoor strip-achtige figuren die in de dagelijkse werkelijkheid leven. Door de maskerades veranderen de mogelijkheden tot expressie. Deze komen nu tot uiting in aangedikt gedrag en lichaamstaal en de maskers zelf. Ook de simpele, gesproken woorden klinken ‘gemaskeerd’ en de ondertiteling verschijnt in passende typografie. Dreigende getekende patronen woekeren door de filmbeelden heen.
De kunstenaar zelf zegt over zijn film: ‘Elefantos heeft een goede vriend; een zorgzame vader een auto en nog een vriend, ook al gedraagt die zich licht verontrustend. Soms is hij dagenlang in een roes van vreugde en geluk, verwonderd over de kleine veranderingen die de wereld in petto heeft. Op andere momenten is hij in een staat van desperate hulpeloosheid als de schoonheid hem te veel wordt’.

Sebastian Christoffel (Freiburg 1976, Duitsland, afgestudeerd Rietveld Academie Amsterdam 2005)

“It´s all there” videoportretten regie, acting, editing: Sebastian Christoffel. 
Op een installatie van 3 LCD schermen is een selectie te zien van videoportretten gespeeld door Christoffel zelf, gemaakt van 2002 tot nu. Het is een continu proces; nieuwe portretten worden steeds toegevoegd. De kunstenaar ontkracht op spottende wijze het belang wat mensen toekennen aan bepaald gedrag en houding. In zijn videoportretten speelt hij zelf op overtuigende manier typetjes als vandaal, hooligan, softie e.d. De tentoongespreide heftigheid blijkt niet meer te zijn dan een ridicule zeepbel.

“Come into my world” ( korte film 7:00 min.) regie, acting, editing : Sebastian Christoffel. 
Een korte film waarin je meegzogen wordt in een steeds vreemder wordende wereld van Sebastian Christoffel. Binnen die wereld is alles van belang maar van buiten af gezien is dit schijn. Op uitgebalanceerde wijze weet Christoffel deze paradox gestalte te geven. In deze film relativeert hij o.a. het belang van kunstenaarschap. De film begint met eendjes in de vijver. Via het benoemen van dieren in het park en personen op straat introduceert de hoofdpersoon (Sebastiaan Christoffel) de kijker in zijn wereld. Deze bestaat uit bezigheden die de hoofdpersoon met overgave vervult b.v. als kunstenaar, danser, muzikant of als arische turner. Voor een buitenstaander komt dit alles lachwekkend over maar ondanks dat wordt men toch in deze wereld meegevoerd.

Sije Kingma (1981, Leeuwarden NL, afgestudeerd Minerva Groningen 2005)

Sije Kingsma creëert in zijn film “Arsenicum” (17:35 min. ) een surrealistische wereld waarbij macht en onmacht een belangrijk thema is. Kingma biedt de toeschouwer een gefragmenteerd verhaal waarbij de beeldende kwaliteit van de opnames sfeerbepalend is. In de film wordt niet gesproken maar de omgevingsgeluiden (van voorwerpen, machines) wekken onrust op. Opvallend is dat voorwerpen vaak op symbolische wijze worden gebruikt. Zij staan voor aspecten uit de maatschappij en het menselijk bestaan zoals klepperend gebit voor microfoon, vallende klokken, op gezichten geplakte fototoestellen e.d. Zo lijkt een wereldvreemde wetenschapper/alchemist vanuit een ondergronds laboratorium macht te krijgen over de mens.

Ook is er gedurende het hele filmproject verkrijgbaar: 
Entremets continu:
SNACKS, DUCKS & KOOK LOL. 
Bij elke film heeft Elles Kiers (EllesKookt) toepasselijke artistieke smakelijke snacks gecreëerd 
die men tijdens het kijken kan nuttigen.

Bezoek ook de videoskoop: de video’s kunt u bekijken in de speciaal ontworpen videounit van Arjen Boerstra