FILLER

FILLER
13 januari t/m 19 februari 2017

Filler vult zich met visies en reacties op aspecten van de populaire cultuur. Aan bod komen engagement, beïnvloeding, reclame, schijn en werkelijkheid, mode verschijnselen, idolen, (sociale) identiteit. Binnen Filler vinden meer activiteiten plaats die geassocieerd kunnen worden met dit onderwerp, die daardoor elkaars context vormen en elkaar aanvullen. U bent welkom bij al onze activiteiten!

13-1 t/m 19-2:
Belushi Metaal, Joost Wierenga, Casper Braat, Bente Wilms
muur constellaties met ‘murals’, teksten, objecten, collages
+ 17-1 t/m 19-2:
Eirik Ronneberg, Adrian Bridget, Roel van Heesch, Kiki Nickel

+ + + +
-13-1 Noise Soup & Knowledge 16-20 uur.
soep, bandjes, kennis & bier (ism. Academie Pop Cultuur LWRD)
-14-1 Subbacultcha Dayparty! 13-17 uur
Bandjes, kunst & bier (ism. Subbacultcha! & Wham, wham rec.)
-25-1 (of 26-1) Mode project met o.a. mode ontwerpers Maartje Janse, Marieke van de Ven, Nikki Duijst het v.o.
Winkler Prins College, Veendam & stagiaires Annegreet Douma & Tamara Mook.
-18-2 “FRAME BURSTING” ; 16 mm. filmprogramma door Bernardo Zanotta & SIGN: 20-22 uur
Films o.a: Bea Haut, Deborah Phillips, Ojoboca, Esther Urlus….

English:

FILLER
13 January till 19 February 2017
Wall constellations with murals, texts, objects…
Belushi Metaal, Joost Wierenga, Casper Braat, Bente Wilms

In ‘Filler’ the artists Belushi Metaal, Joost Wierenga, Casper Braat, Bente Wilms, create their own world on the walls of SIGN and connect it with popular culture, or make comments about it, commitment, appearance and reality, hypes, icons, idols, (social) identity, quotes…..
They make huge 2d-installations, big composed pieces on the wall, collages, wall paintings & drawings, sculptures/reliefs, banners, poster-like textual expressions and all possible combinations.
Within this exhibition Filler several activities take place that can be associated with the mentioned characteristics above; the exhibition is so to speak the entourage for it.
All the activities have as far as we are concerned a connection with the exposed works;

FILLER
13 January till 19 February 2017
wall constellations with murals, texts, objects…
Belushi Metaal, Joost Wierenga, Casper Braat, Bente Wilms
+ From 17-1 till 19-2 FILLER films:
Eirik Ronneberg, Adrian Bridget, Roel van Heesch, Kiki Nickel.

+ + + +
-13-1 Noise Soup & Knowledge! from 16-20 hrs
-14-1 Subbacultcha Dayparty! From 13-17 hrs
-25-1 (of 26-1) Fashion project with designers Maartje Janse, Marieke van de Ven, Nikki Duijst het v.o.
Winkler Prins College, Veendam & trainees Annegreet Douma & Tamara Mook.
-18-2 ‘Frame Bursting’; 16 mm filmprogramme by Bernardo Zanotta & SIGN from 20.00-22.30 hrs.

 

Meer over de FILLER, de kunstenaars & andere activiteiten:

Muur constellaties van 13-1 t/m 19-2:
Bente Wilms, Joost Wierenga, Casper Braat, Belushi Metaal
De kunstenaars brengen op de wanden van SIGN muur constellaties aan: grote samengestelde werkstukken, collages, muurschilderingen & tekeningen, banners, prints, affiches, tekstuele uitingen en allerlei combinaties hiervan.

Bente Wilms (1994), is een tekentalent vol eigenzinnige en rauwe randjes. Denk aan comics zoals Robert Crump, de energie van Erik van Lieshout met een vleugje van de Pop Art met zijn blik op het alledaagse. Het alledaagse in de mix, met veel stripinvloeden. Visueel, inhoudelijk en op persoonlijke wijze actueel – alle tekeningen blijken te zijn gemaakt van haar whatsapp communicatie. De foto’s die zij en vrienden elkaar sturen.
Zijzelf vat het samen als volgt: 
Hedendaags. Alledaags. Beeldcultuur. Identiteit. Vastleggen. Foto. Digitalisering. Internet. Sociale. Media. Vluchtigheid. Massa. Pop. Cultuur. Maatschappelijk. Herkenning. Persoonlijk. Publiek. Privé. Mislukt. Perfect. Echt. Nep. Contrast. Verandering. Realiteit. Kritisch. Observeren. Reflecteren. Tekenen. Installatie. Eenmalig. Collage. Direct. Imperfect. Eerlijk. Rauw. Energiek. Boem. Pats.’
-Bente Wilms is in 2016 afgestudeerd aan de HKU Utrecht, autonoom.

Joost Wierenga (1990)
Zijn mensen verslaafd aan ideologie, trekken wij onze realiteit überhaupt in twijfel?
De Sloveense filosoof en cultuurcriticus Slavoj Žižek stelt “Het doet pijn om afstand te nemen van ideologie. Dit is een pijnlijke ervaring; je moet jezelf er toe zetten om deze stap te nemen”. De realiteit is pijnlijk, er is een grote verleiding om de realiteit af te wijzen. Bij Joost Wierenga wordt de aanschouwer deze probleemstelling opgelegd. Hij gebruikt de middelen die bij reclame en propaganda gehanteerd worden en zoekt een methode om daar doorheen te kijken.
-Joost Wierenga is afgestudeerd Autonome Beeldende Kunst (BFA), Academie Minerva, Groningen, 2016

Casper Braat (1991)
Justin Bieber toont: “The new devotion”
Justin Bieber is een van de grootste popsterren van dit moment. Hij blijft vriend en vijand verrassen met zijn muziek, zijn opvallende voorkomen en tal van incidenten. Zijn imago van spontane, knappe en talentvolle zanger wordt in stand gehouden door meer dan honderd medewerkers, in dienst van het bedrijf Justin Bieber. Alles wordt zorgvuldig uitgedacht en geregisseerd.
o is bij elk optreden is een moment ingebouwd waarop Bieber ontroerd raakt. Op de beelden van een rechtszaak over het gewelddadige gedrag van zijn bewakers is te zien hoe Justin Bieber zich onverschillig voordoet en alle vragen beantwoordt met “I don’t recall”. In 2015 en 2016 lekte er tweemaal naaktfoto’s naar buiten. Maar wat is echt? En wat is in scene gezet?
asper Braat onderzoekt de intrigerende wereld van de celebrity Justin Bieber. Er bestaat een duidelijke relatie tussen roem en macht. Wat zou er gebeuren als Justin Bieber zijn macht en invloed voor politieke doeleinden zou aanwenden en zichzelf tot koning zou kronen? Het werk van Casper Braat toont ons een glimp van een gedroomd koninkrijk.
-Casper Braat is in 2015 afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, Design LAB.

Belushi Metaal (1986)
Belushi Metaal is opgegroeid in Rotterdam west in de jaren 90, ook wel het ‘het wilde westen’ genoemd. Vanuit die beleving is zijn laatste serie ontstaan waarbij schone en vieze kanten van het opgroeien in een achterstandswijk in beeld zijn gebracht. Hij gebruikt afbeeldingen uit zijn fotografie of filmstills van online videoclips, als ondersteuning van zijn figuratieve beeldtaal voor zijn schilderwerk. Als een mixed media compilatie, vertaald in zijn schilderhandschrift, brengt hij vele fragmenten samen. De kijker krijgt een intieme blik op menselijke interactie bepaald door de levenswijze van de gekozen subcultuur. Een spottend eerbetoon waar belachelijk maken gepaard gaat met verheerlijken. Om verbeelde verhalen te vergaren gaat Belushi om met de mensen die terugkomen in zijn werk. De werken spreken voor zich zonder een standpunt in te nemen en gaan een dialoog met elkaar aan. Door vrije associatie onstaat er voor ieder een eigen beleving.
-Belushi Metaal is in 2016 afgestudeerd aan de KABK Den Haag, autonoom.

FILLER FILMS vanaf 17-1 t/m 19-2 2-17:

Films van Kiki Nickel, Eirik Rønneberg, Adrian Bridget, Roel van Heesch
De kunstenaars tonen de volgende 4 films passend in de context van de muurconstellaties.
Eirik Rønneberg: ‘Thinkhat versions’ serie korte films 2016
Adrian Bridget: ‘Did you like cutting chicken with scissors’ 14:34 min. 2014
Kiki Nickel: ‘I can touch this’, 5:13 min. 2016
Roel van Heesch: ‘The addict’ (3.03 min.), ‘The mother’ (1:37 min.), ‘The killer ‘ 9:58 min. 2016

Kiki Nickel (1991) zegt over haar werk:
“Mijn werk ontstaat uit converstatie en keert terug tot conversatie.
Als kijker ben je getuige van een situtatie of ervaring van mij of iemand anders.
Ik ben hierin geinteresseerd omdat je elke situatie in 2 apecten kan verdelen: het vertrouwde en het vreemde. Waarom zijn we op ons gemak bij het bekijken van het ene en voelen we ons ongemakkelijk bij het andere?
De vertaling in performance is cruciaal in mijn werk, het maakt van de kijker een getuige. Ik creëer bepaalde voorwaarden en ga in dialoog met de performer. De uitvoering ontwikkeld zich samen met en vaak met de performers en heeft veelal een confronterend, uitdagend effect op hen en met publiek.
Wat kan ik delen? Ik ben niet ambitieus; in die zin dat ik geen positie inneem, waarin ik wil overtuigen. Ik wil spelen met houding schaamte, melancholie en eenzaamheid op een humoristische manier”
In SIGN toont ze haar film: ‘I can touch this’ (5:13 minuten 2016).
Een dansje tussen verveling en opwinding, onderzoekt de creatieve actie.
-Kiki Nickel is in 2016 afgestudeerd aan MAFAD, Fine Art, Maastricht

Eirik Rønneberg (1989) zegt over zijn werk:
“Mijn kunst redt de wereld niet maar doet daar wel een vage poging toe. Het werk is een reactie op mijzelf en de wereld. Ik vind het belangrijk om over het maatschappelijke en het individuele te denken. Het zou onjuist voelen als ik het alleen maar over een van de twee zou hebben. De manifesten die ik schrijf zijn allemaal tegenstrijdig omdat ik mensen in verschillende richtingen wil leiden. Alles wat ik schrijf is waar, maar tegelijkertijd is het moeilijk om alles te geloven. Ik zie niet in waarom ik me tot één ding zou moeten beperken. Als ik iets interessant vind ga ik ervoor. Ook mijn werkproces is gedecentraliseerd”
IN SIGN toont hij versies van ‘Thinking hat’, een ‘promotional selfie’; hij verkondigt in een stortvloed aan woorden zijn soms tegenstrijdige meningen, terwijl hij door de stad loopt.
-Eirik Rønneberg is in 2016 afgestudeerd aan Academie Minerva, Groningen.

Adrian Bridget (1991)
Zijn film “Did you like cutting chicken with scissors?” (14:34 min. 2014) is een filmische uitwerking over gewone liefde en scheiding. De korte film gebruikt de wisselwerking van geluid, animatie, graphics en filmgeschiedenisinvloeden om een vertelling van 2 geliefden te ontleden. Het toont een verzameling van hun mislukte pogingen tot intimiteit en de paradox van solitaire, geestelijke voldoening, middels de unieke beeldtaal van film. “Did you like cutting chicken with scissors?” was Adrian Bridget’s eindexamenwerk aan de KABK, Den Haag, waarvoor hij gehonoreerd werd met de Overduin Prize.
-Adrian Bridget is in 2014 afgestudeerd aan de KABK, Den Haag.

Roel van Heesch (1991)
Toont ”The addict’ (3.03 min.), ‘The mother’ (1:37 min.), ‘The killer ‘ (9:58 min.) 2016.
Roel van Heesch deconstrueert films om te achterhalen hoe ze zijn gemaakt, hoe ze stemmingen, empathie en identificatie opwekken. Hij mengt origineel en niet-origineel materiaal. Geschiedenis heeft invloed op zijn werk, zo ook technologie, spiritualiteit en in het bijzonder de menselijke geest. Door films te maken probeert hij de leemtes te vullen in zijn eigen verhaal, en onderzoekt hij het verleden en mogelijke scenarios. Zijn films kruisen fictie en documentaire. Hij houdt ervan om karakters te creeren, hen een stem te geven, verhalen te verzinnen en ideeën uit te dragen middels deze fictieve karakters.
-Roel van Heesch is in 2014 afgestudeerd aan de KABK Den Haag.

Over de andere activiteiten binnen FILLER: zie andere events