FILLER IV
 settings , 
Sophie Lee, Sophia Löwe en Victor CrepsleyFILLER IV


17/1 – 16/ 2 2020


Sophie Lee, Sophia Löwe en Victor CrepsleyOPENING 18-1 om 15.00 uurSophie Lee, Victor Crepsley en Sophia Löwe creëren. drie autonome ‘stages’; installaties die een eigen omgeving vormen in SIGN. 
Voorzie sterk visuele, prikkelende settings die spelen met verwachtingen en bestemd zijn voor eigen interdisciplinaire performances, (inter)acties, gigs en die van anderen.

Zoals op 17 januari  ‘Noise, Soup & Knowledge” van 16.00-19.30 uur i.s.m. Academie Minerva Pop cultuur met o.a. Jesse Joel, LAAR en Pauper Poezie e.a.

De presentaties hebben een relatie tot hedendaagse populaire beeldcultuur en het ‘exposure’ element daarbij.  Reacties, commentaren en bespiegelingen  op (populaire) cultuur worden fysiek uitgedragen met stem, optreden, 2d & 3d props, decors, kostuums, make-up.

OPENING FILLER IV zaterdag 18 januari vanaf 15.00 uur met werk en interacties, (muziek) optredens van Sophie Lee, Victor Crepsley en Sophia Löwe e.a. 
-Houd onze website en sociale media in de gaten voor pop-up acties in deze periode! 
 

english

Sophie Lee, Victor Crepsley and Sophia Löwe create three autonomous stages; installations that shape an environment of its own in SIGN. Expect strong visual enticing settings that play with expectations and are meant to be for interdisciplinary performances of the artists, (inter)action, gigs but also by others.

Like on the 17th of January when ‘Noise, Soup & Knowledge’ takes place from 16-19.30 hrs. in joint collaboration with Academie Minerva Popcultuur 
with a.o. Jesse Joel, LAAR and Papuer Poëzie.

The presentations are related to contemporary popular visual culture and the element of exposure in it. Reactions, comments and reflections  on (popular) culture 
will be physically addressed with voice, performance, 2D & 3D props, scene decoration, costumes, make-up.

OPENING FILLER IV: Saturday 18th January 2020 from 15.00 hrs. with works and interactions, (music) performances by Sophie Lee, Sophia Löwe & Victor Crepsley and others.
-Check regularly our website and social media during the exhibition period for pop-up actions!