FILLER II

FILLER II
19 januari t/m 3 maart 2018

Filler II vult zich met visies en reacties op aspecten van de populaire cultuur. Allerlei activiteiten en kunstuitingen vinden plaats; zij vormen elkaars context en vullen elkaar aan.
Filler vangt aan met 2 events: ‘Noise, Soup & Knowledge’ op 19-1 en ‘Subbacultcha Dayparty’ op 20-1. Zij zijn een goede match tussen jonge beeldende kunst en de niet mainstream popmuziek.
Filler toont muurconstellaties van Waynehorse & Anan Striker, Willem Holtrop, Joris Strouken & Kristel Geerts. Op de muren van SIGN scheppen zij ter plekke een wereld die connecties heeft met huidige populaire cultuur en zich hiertoe verhoudt op een beschouwende kritische manier. Vanuit een specialistische individuele kijk van de kunstenaars naar de wereld om hun heen wordt er zo een breder perspectief getoond.
Aan bod komen engagement, media-invloed, schijn en werkelijkheid, trends, sociale identiteit …
Vanaf 23-1 completeren de films van Takeshi Ikeda, Bing Bin, Timna Tomiša het project Filler en bieden zo een nog rijkere blik.

Filler II bestaat uit:
Muurconstellaties: van 19-1 t/m 3-3.
Films: van 23-1 t/m 3-3.
& tijdens Eurosonic/Noorderslag weekend:
‘Noise, Soup & Knowledge’ op 19-1 van 16.30-20.00 uur (i.s.m. Academie voor Popcultuur, Lwrd.)
‘Subbacultcha, Dayparty’ op 20-1 van 13.00-18.00 uur (i.s.m. Wham wham rec. & Subbacultcha!)

MUURCONSTELLATIES
Kunstenaars: Wayne Horse & Anan Striker, Willem Holtrop, Joris Strouken & Kristel Geerts.

Duo Joris Strouken (1993, Dieren NL) & Kristel Geerts (1993, Deventer NL) houden zich bezig met vragen omtrent (sociale) media en de spanning tussen realiteit en illusie. In hun muurschilderingen collages, objecten, projecties geven zij de wereld weer door er een eigen filter overheen te leggen. In deze beeldende bespiegelingen belichten zij o.a. verandering van zelfbeeld door sociale media, overprikkeling door een teveel aan beelden, eenzaamheid binnen de massa.

Anan Striker & Willehad Eilers (Wayne Horse)
In een inmense muurschildering tonen zij een gezamenlijke beschouwing op het schaamtevolle rand gebeuren in de maatschappij. Belangrijk element hierbij is het hiphop nummer ‘The message’ van Grandmaster Flash.

Anan Striker (NL 1998)
Anan Striker’s werk, dat bestaat uit schilderijen, tekeningen, foto’s en installaties etc. , vertaalt zichzelf naar een collectie referenties. Soms autobiografisch, gefragmenteerd, vaak werkend met muses, met liefde voor hip-hop in z’n volle spectrum. Dit alles verbeeldt in visueel rijmende elementen. Alle delen hebben een eigen verhaal, vaak met dubbele betekenis. Daarbij ontsnappen ze uit een orginele context en worden universeel. Het werk remixed het dagelijks leven.

Willehad Eilers (Dld. 1981) werkt ook onder het pseudoniem Wayne Horse, begon z’n carriere in de Duitse graffiti scene. Zijn eclectische verzameling van werk behelst video, tekening, performance and installaties en onderscheidt zich in z’n lyrische kwaliteit, speelse humor en expressiviteit. De terugkomende narratieven in zijn oeuvre draait om bizarre, soms lelijke maar altijd hartroerende aspecten van de mens.

Willem Holtrop (Amsterdam, 1990 NL)
In zijn werk gebruikt Willem Holtrop als tegenhanger van schilderen reproductie en manipulatie van het digitaal verspreidbare beeld.
Hij zoekt verbanden tussen deze twee verschillende belevingswerelden. Vakmanschap v.s. massaproductie en persoonlijke mythology v.s. digitale beeldenstorm, bepalen daarbij zijn onderzoek en geven richting. Zo brengt hij bijvoorbeeld droombeelden, voortkomend uit het verlangen van de kunstenaar zelf en onwerkelijke beelden verzameld op online platformen samen.

FILMS
Kunstenaars: Timna Tomiša, Takeshi Ikeda, Bing Bin

Timna Tomiša (HR,1994) video ‘The Graveyard Slot’ is een bloemlezing die een 3-tal nachtelijke mythologische creaturen portretteerd en hun tegenhangers uit de echte ‘wereld’. In 3 vignettes krijgt men een inzicht in de wereld van Zandman, de Tandenfee en de Vampier, die gevolgd worden bij hun nachtelijke ondernemingen. De film streeft ernaar om een ander licht te werpen op “outcasts” door ze een mythologische status mee te geven. Zij worden daardoor meer acceptabel, en de mythologische figuren juist menselijker.

Takeshi Ikeda (1984 JP), is geinspireerd door experimentele muziek en hardcore punk; deze twee types muziek delen de kenmerken dat ze gestructureerd en monotoon zijn, zelf saai.
Verveling heeft geen negatieve connotatie hier, Ikeda beschouwt dit als een significante kwaliteit van muziek en tijd. Volgens hem bestaat het leven niet uit een serie climaxen maar uit verveling. Door te luisteren nodigt hij ons uit met z’n werk om meer te leren over de verveling en het meer te appreciëren.
-Video ”One-attack songs and amplified preface much longer than them” (2016)
Is een remake van Saburo Murakami’s gescheurde papier performance en Napalm Death’ 1 seconde song.
-Video “Lyric will not reach anyone & anywhere” (2014) 1 channel video installation, Duration of video: 17min.
Waarbij de kunstenaar onder water met zwarte inkt in z’n mond daadwerkelijk schreeuwend woorden uitspreekt. Dit werk gaat over de relatie tussen vervormde stemmen en doom-metal.

Bing Bin (1991, CN)
Film ‘A Fibonacci Brunch” & “Ceromancy” de hoofpersoon in deze film heeft insomnia sinds ze astrologie heeft gestudeerd, misschien door het waanidee van de tijd die de toekomst verslind. Het heden en verleden zijn verdwenen alleen de toekomst blijft over. Maar het inzicht in de toekomst konden haar voorspellingen niet juist maken. Nu ligt ze op bed en de slaap overmand haar; een gedachte kwam bij haar op toen ze ze bijna in slaap viel. De geheimen van goud verborgen in kandelaars? Bing’s interesses liggen in dichtkunst, speculatief realisme, accelerationisme, waarzeggerij.

2 EVENTS tijdens ES/NS:
19-1: Noise, Soup & Knowledge’van 16.00-20.00 uur
Muziek: Jelle Mulder, Steven Prins, Abdomen, Het Kanaal en Dieuwertje, DJ Nique. 
Video: Jonathan Sipkema & Pieter-Frans Flameling
Kennis: Melanie Esther
Kunst: Wayne Horse & Anan Striker, Willem Holtrop, Joris Strouken & Kristel Geerts
Soep plus veganistische catering: Saonah Viane.

20-1 Subbacultcha Dayparty van 13.00-18.00 uur
Muziek oa: The Mauskovic Dance Band, LYZZA, Pardans, Coals, Bonne Aparte, Lomboy, Dinamarca, Karel.
Free beer till it’s up!
Kunst: Wayne Horse & Anan Striker, Willem Holtrop, Joris Strouken & Kristel Geerts.

ENGLISH:

FILLER II
January 19th thru March 3rd 2018

Filler II fills itself with visions and reactions on aspects of popular culture. Different activities and artistic exhibits take place; they form each others context and top up.
Filler starts off with two events: ‘Noise, Soup & Knowledge’ on 19-1 ‘Subbacultcha Dayparty’ on 20-1. They are a good match of young visual arts and non-mainstream popmusic. Filler will show wall-constellations by Waynehorse & Anan Striker, Willem Holtrop, Joris Strouken & Kristel Geerts. On the walls of SIGN they will create on the spot a world that is connected with current popular culture and relates to it in a reflexive, critical way. From a specific individual vision of the world around them the artists will show a broader perspective.
Social engagement, media-inlfuences, pretence and reality, trends, social identity will be handled….
From 23-1 films by Takeshi Ikeda, Bing Bin, Timna Tomiša will complete the Filler project and offer an even richer view.

Filler II consists of:
-Wall-constellations: from 19-1 thru 3-3 (workingperiode 3-17th of January )
-Films from 23-1 thru 3-3
& during Eurosonic/Noorderslag weekend:
-‘Noise, Soup & Knowledge’ on 19-1 from 16.30-20.00 hours (in collaboration with Academie voor Popcultuur, Leeuwarden)
-‘Subbacultcha, Dayparty’ on 20-1 from 13.00-18.00 hours (in collaboration with Wham wham rec. & Subbacultcha!)