FILLER: Fashion Project.


FILLER:
Fashion Project.

Met Marieke van de Ven, Nikki Duijst en Maartje Janse.
En HAVO leerlingen van het Winkler Prins College uit Veendam.

Drie jonge pas afgestudeerde nationale mode ontwerpers geven een presentatie over hun eigen beroepspraktijk en vervolgens een workshop, waarbij verschillende technieken aan bod komen, zoals smocken, zeefdrukken op stof, patronen maken, moulage, samenstellen etc.
Samen met groepjes leerlingen worden daadwerkelijk ontwerpen en kledingstukken gemaakt, verwant aan hun eigen werk. Van belang hierbij is dat de leerlingen hun eigen ideeën en creativiteit kwijt kunnen in een ontwerp. En een idee krijgen wat mode kan betekenen. 
Na het maken wordt ook aandacht besteed aan presentatie en worden de werkstukken geshowd in een catwalk.

Mode ontwerpers zijn:
Maartje Janse, afgestudeerd 2015 aan Artez, Arnhem
Maakt mode, weefsels van kapotte elektronische apparaten bv. computer onderdelen.
Marieke van de Ven, afgestudeerd 2015 aan Artez, Arnhem is zeer creatief met textiel maakt bijzondere combinaties van stoffen, structuren, kleuren en materialen.
Nikki Duijst, onderzocht voor haar eindexamencollectie haar persoonlijke angst om in het middelpunt van de belangstelling te staan versus de druk vanuit sociale media om jezelf als uitzonderlijk karakter neer te zetten. De bescheiden Duijst wilde kledingstukken maken over anonimiteit, jezelf verhullen of juist onthullen.

Dit project kwam mede tot stand door SIGN’s stagiaires Annegreet Douma en Tamara Mook van de docentenopleiding Academie Minerva te Groningen.