EXCLAVE

 

(English text below):

SIGN presenteert op Welcome To The Village 18, 19, 20 juli in natuurpark Groene Ster, Leeuwarden:

EXCLAVE

Exclave is een kolonie van SIGN op het Centrumplein van het festival Welcome To The Village in Leeuwarden. Zij is een overgangsgebied tussen realiteit en gestolde fantasieën met andere wetten, andere mores en ongebreidelde vrijheid, waar het afwijkende zijn referenties vindt, en dat tevens een toevluchtsoord is voor uitzonderingen. Exclave is een eiland in een groene festival-omgeving waar met films, performances, beelden en installaties gereageerd wordt op de eigen status aparte in de sociale omgeving van het pop-event, van recreatie & ‘leisure’ en het massale consumeren. De werken staan vaak in relatie tot de gesteldheid van de mens en een kennismaking kan zelfs louterend werken.

Met films van: Florian Hofnar Krepčik, Toshie Takeuchi, Willehad Eilers, Floris Kaayk

Performances & beelden van: Jasper Griepink, Joël Bonk, Efrat Zehavi, Jorn Heidekamp, Ronnie Kommené, Daan de Boer, Roland Lips, Wonjung Shin & Doohoo Yi, Tjeerd Bosma, Wouter van den Bosch

Openingstijden EXCLAVE: 13.00-23.00 uur

Welcome To the Village prijzen: weekendticket € 65,-/dagticket: € 35,- & za: € 45,-

Meer informatie: www.welcometothevillage.nl

 Performances, beelden en installaties:

Joël Bonk stelt zich de vraag wat is de mens. De zoektocht naar antwoorden vat hij bij “Ousia” in ideeën van groei en verval. Voor de vertaling gebruikt hij natuurlijke en rauwe materialen (deeg), metaforisch voor het leven, die hij omvormt tot delen van het menselijk lichaam en vervolgens blootstelt aan de invloed van tijd. Bonk creeert een enigszins macabere bakkerij, maar de brood-skeletdelen zijn gewoon eetbaar.  Afgestudeerd Willem de Kooning Academie Rotterdam 2011

Op hout gestookt” van Jorn Heidekamp is een project dat gaat over het zelfcreërend vermogen van de mens. Het idee is dat een individu, d.m.v. het gebruik van open source, kennis verzamelt en die inzet om aan zijn/haar persoonlijke behoeften vorm te geven. Zo bouwt hij van oa. oude gastankjes een houtvergassing’s installatie waarmee hij elektriciteit opwekt.

Vanuit een vergelijkbaar idee en een do-it-yourself- attitude maakt Ronnie Kommené ondergrondse hutjes van gras en troep en leem. Beiden zijn zelfvoorzienend, zij werken vanuit de gedachte dat zelf creëren zorgt voor een grotere onafhankelijkheid, een meer persoonlijke leefomgeving, en een duurzame band tussen gebruiker en object. Daarmee stellen zij zich onafhankelijk op van de gangbare maatschappelijke structuren.

-Beiden afgestudeerd Willem de Kooning Academie, Rotterdam 2013

 Daan de Boer: Hemeneks is een monumentaal ontbijt van gebreide speklappen en spiegelei van pur en dooier van glas. Deze immense, monstrueuze, bijna dreigende sculpturen van eten, groter dan de mens zelf, vormen iconische totems van een eetcultuur. In hun verschijning zijn de rollen omgekeerd en lijken zij machtiger of vragen op zijn minst om vereerd te worden in hun nieuwe betekenis.

-Afgestudeerd Academie Minerva, Groningen 2012 Genomineerd Klaas Dijkstra Academie Prijs

Roland Lips: Massagestoel

De obsessie voor het bizarre wordt tot bij Roland Lips tot het uiterste gedreven. In zijn werk transformeert hij bestaande objecten tot zware mechanische constructies. Gedreven door de grootsheid van de industrie en het vernuft van de techniek laat hij zich inspireren tot grootse sculpturen. Veelal maakt hij gebruik van gerecyclede materialen en gebruikt hij bestaande vormen en technieken voor eigen doeleinden. Werkend tussen de zware machines en het smeer ontstaat er om mij heen een wereld die steeds groter wordt. Een eigen manier van leven en beleven buiten de gebaande paden, er bestaat alleen je eigen waarheid.”

-Afgestudeerd HKU Utrecht 2011 www.rolandlips.com

 Jasper Griepink:De Hemelse Karavaan
Performance kunstenaars en studenten van de levens-heling Jasper Griepink & Janneke Raaphorst zijn naar het noorden van Nederland toe getrokken om daar een reeks lichaamsbevestigende behandelingen aan te bieden. In hun werk staat het schoonmaken van het (energie) lichaam centraal terwijl hun gasten een korte belevingsreis kunnen maken door hun eigen binnenste. Als mobiele eenheid der zalving werken zij op deze wijze het halve land af. Tijdens
Welcome To The Village hebben zij hun lastdier ingewisseld voor een ballon en staan zij paraat om festival bezoekers met spoed langdradige behandelingen aan te bieden.

Jasper Griepink werkt vanuit een uitgesproken holistisch wereldbeeld: “de relatie tussen het innerlijke en het externe staat zowel in de alchemie als in mijn werk centraal, Er zit een magisch verband tussen onze gedachten, intenties en gevoelens en de wereld waarin wij leven. Wij zijn geen neutrale buitenstaanders maar altijd op een intieme, complexe en sensuele wijze verbonden met het ontstaan en voortbestaan van werkelijkheden.
-Jasper Griepink won de Piet Zwart Institute Fine Arts Jury Promotieprijs 2013
Afgestudeerd Master Piet Zwart Institute Fine Arts. http://www.jaspergriepink.nl/

 Wonjung Shin & Doohoo Yi “Forget the land” Gevouwen papieren maskertjes met ingebouwde speakers met wartaal hangen in de bomen, zodanig geïnstalleerd dat ze bewakers lijken. Griezelig, mysterieus, met een solipsistische aanwezigheid. Alleen geactiveerd door de bezoeker, verkrijgen de maskers een vorm van leven. Dit is geen mindere verschijning aangezien de maskers niet alleen de gezichten verbergen, maar ook worden de woorden van de gebruikers getransformeerd tot onontcijferbare elektronische uitlatingen. Door stem in geluid te veranderen biedt ‘Forget the land’ een middel voor een universitaire taal, die zich eenmaal voorbij de frustratie van de onmogelijkheid om te kunnen spreken, zich ontwikkelt tot iets gemeenschappelijks voorbij het lokale en het individuele.

-Afgestudeerd: Master Sandbergh Institute Dirty Art dept , Amsterdam 2012

Efrat Zehavi (Haifa,1974) is beeldend kunstenaar gevestigd in Rotterdam. Haar werk is een weefsel van figuratieve beelden, korte verhalen, animatiefilms en foto’s, resulterend in theatrale installaties en performances. Natuurrampen, oorlogsgeweld, revoluties, nationale politie, nucleaire dreiging; in de media lijkt angst de regie te voeren. Met haar werk De Angstfabriek nodigt Efrat Zehavi het publiek uit verslag te doen van zijn eigen angsten. Deze korte teksten worden op een prikbord gezet. De kunstenares reconstrueert de angsten en verbeeldt ze in kleurige zachte modelklei. Het resultaat wordt vervolgens gefotografeerd. Daarna mag het publiek, als een ritueel, het beeld vernietigen om de angst te verdrijven. Elke persoon, krijgt na afloop een foto van de verbeelding van zijn angst als souvenir per e-mail toegestuurd. -Afgestudeerd: Master Piet Zwart Institute 2003 Rotterdam/ 2007 EKWC European ceramic work centre, Den Bosch, NL

 Tjeerd Bosma (1987) haal zijn inspiratie voornamelijk uit het gedrag van mensen, hoe zij zich tot elkaar en tot de dingen verhouden. Zijn beelden van mensen ontstaan intuïtief, houdingen worden niet vooraf bedacht. Piepschuim leent zich uitstekend om te spelen met posities en balans en versterkt ook het idee van kwetsbaarheid. Mede door het grote formaat wordt het publiek genoopt zich tot de beelden te verhouden. Ze geven de mogelijkheid tot bewustwording van de eigen plek in een groter geheel met zowel tragische als komische aspecten. Afgestudeerd Academie Minerva, Groningen 2013

Wouter van den Bosch monsterfiets met tractor wiel staat in het Guinness Book of World Records. Hij heeft deze fiets gemaakt van losse onderdelen die hij van vrienden kreeg. Hij begon te knutselen en een half jaar later was de fiets klaar. Als eindproduct van dit proces blijft het iets magisch, en iets hoogmoedigs. Gemaakt van grote, zware stalen buizen, een dikke ketting en een tractorband van 1 meter 90 hoog is dit de grootste, rijdbare fiets ter wereld. Maar tevens absurd en over de top . Afgestudeerd 2010 Artez, Arnhem

Filmprogramma

Florian Hofnar Krepčik De film Is it real love? Of course not! is volledig opgenomen in een computerspel waarin een haast poëtische choreografie ontstaat door de vele ongelukken en botsingen die er in voorkomen. Aan de hand van zeven muzikale thema’s wordt de virtuele wereld van het computerspel tot een cinematografische film doorspekt met filosofische en poëtische betekenis getransformeerd. De logica ontstaat net als een muziekstuk: laag op laag. Hij vertrek vanuit verschillende tradities zoals film, muziek, toneel, opera en zoekt naar mogelijkheden dit in cinematografisch perspectief te plaatsen. Florian Hofnar Krepčik is in 2013 afgestudeerd aan St. Joost, Den Bosch en is winnaar van Tent Award ’13

 De sprookjesachtige narratieve en romantische beelden van de vervreemdende fictiefilm Tampopo Head and the Name of the Dogs” van Toshie Takeuchi )zijn geïnspireerd door ervaringen met de buren, Hilko en Ed, en Hilko’s 6 vrouwtjeshonden. De film onderzoekt het melancholisch handelen van mensen zoals dat zichtbaar wordt door emoties te projecteren op honden. Het is een weerspiegeling van en beschouwing over liefde in menselijke relaties. (http://www.toshietakeuchi.com -Afgestudeerd Rietveld Academie Amsterdam 2011

Kunstenaar/animator Floris Kaayk, kenmerkt zijn korte film ‘The Order Electrus’ als een fictieve voorlichtingsfilm. Hij combineerde hiervoor ‘live action’ met 3D-animatie. De voice-over en de muziekkeuze zorgen voor een realistisch beeld: als bij een natuurdocumentaire.
In
The Order Electrus maken we kennis met een recent ontdekte insectensoort. De soort leeft voornamelijk op oude, verlaten industrieterreinen. De elektronische insecten zijn voortgekomen uit de evolutie en veroveren nu een eens door de mens beheerst gebied. We zien hoe ze aan voedsel komen en de wijze waarop ze zich voortplanten.
Kaayk heeft voor
The Order Electrus gefilmd in het industriele Duitse Rurhgebied. De insecten stelde hij samen uit oude onderdelen die hij vond op het fabrieksterrein.
The Order Electrus heeft in 2007 gedraaid op het IDFA. Kaayk is winnaar Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2014 http://www.floriskaayk.com/

Willehad Eilers (Peine,1981 Dld.) toont “Elefantos” een zwart/wit film van 10:00 min. De acteurs dragen allen door Eilers ontworpen kleding en maskers die de verschillende rollen verbeelden. Ze verworden daardoor tot strip-achtige figuren die in de dagelijkse werkelijkheid leven. Door de maskerades veranderen de mogelijkheden tot expressie. Deze komen nu tot uiting in aangedikt gedrag en lichaamstaal en de maskers zelf. Ook de simpele, gesproken woorden klinken ‘gemaskeerd’ en de ondertiteling verschijnt in passende typografie. Dreigende getekende patronen woekeren door de filmbeelden heen. De personages kunnen de werkelijkheid maar met moeite aan, wat zich weerspiegelt in hun karikaturale gedrag en uiterlijk.
http://www.waynehorse.com/ Winnaar One minute Award 2005/ Volkskrant Beeldende kunst nominatie 2007/ afgestudeerd 2010 Rijksacademie Amsterdam

 ENGELS:

SIGN presents at Welcome to the Village 18, 19 & 20th of July at nature park Groene Ster, Leeuwarden.

EXCLAVE

EXCLAVE is a colony created by SIGN at Centrumplein (central square) of the festival Welcome To The Village in Leeuwarden. It is a transition area between reality and frozen fantasy with other laws, other moral and unlimited freedom; where abnormality finds its references and besides that will be a safe haven for exceptions.

EXCLAVE is an island in a green festival-environment. With performances, sculptures, installations, film drawings etc. will be reacted on the status aparte within the social environment of the pop-event, of recreation and leisure and the mass consumption. The works are often in relation to the state of the human being and an acquaintance can even work out purifying.

With films by: Florian Hofnar Krepcik, Toshie Takeuchi, Willehad Eilers, Floris Kaayk

Performances and sculptures by: Jasper Griepink, Joël Bonk, Efrat Zehavi, Jorn Heidekamp, Ronnie Kommenée, Daan de Boer, Roland Lips, Wonjung Shin & Doohoo Yi, Tjeerd Bosma, Wouter van der Bosch

 Opening hours EXCLAVE: 13.00-23.00 hrs. Welcome To the Village entrance fees: weekendticket à € 65,-/day ticket: à € 35,- & Sat.: € 45,- More information: www.welcometothevillage.nl

Performances, sculptures and installations:

Joël Bonk asks himself what is the human-being. He captures the search for answers in his work “Ousia” in ideas on growth and deterioration. For the translation of this he uses natural and raw materials (dough), metaphorically for the life he reshapes in parts of the human body and next exposes this to the influences of time. Bonk creates a macabre bakery to some extent but the bread-skeleton-parts are eatable. Graduated Willem de Kooning Academie Rotterdam 2011

 “Op hout gestookt” (wood-fired) by Jorn Heidekamp is a project that deals with the self-creating ability of man. The idea is that an individual by using open source acquires knowledge and uses this to shape his/her personal needs. In this way he builds a wood digesting installation to produce electricity by using old gas-tanks . Starting from a similar idea and do-it-yourself attitude Ronnie Kommené creates subterranean huts built with grass, trash and cob. Both are autarkic, working from the thought that creating provides a more independent, more personal environment and a sustainable relation between user and object. Doing so they operate independently with regards to common structures in society. -Both graduated Willem de Kooning Academie Rotterdam, 2013.

 Daan de Boer: Hemeneks (pronounced in Dutch it sounds like: ham-and-eggs) is a monumental breakfast of knitted bacon slices and a fried egg, sunny side up of polyurethane and the yolk out of glass. These immense, monstrous, almost menacing sculptures of food, bigger than man himself, are iconic totems of a culture of eating. In their appearance the tables are turned and they look more powerful or at least are asking to be esteemed highly in their new meaning. Graduated Academie Minerva, Groningen 2012. Nominated for Klaas Dijkstra Academie award.

Roland Lips: Massagestoel (massage chair) The obsession with the bizarre is pushed to the limits by Roland Lips. In his work he transforms existing objects into heavy mechanical constructions. Driven by the magnitude of industry and the ingenuity of technology he is inspired to make grand sculptures. He uses recycled materials mainly and utilises existing forms and techniques for his own purposes. “Working in between heavy machinery and smear, around me a world emerges that becomes bigger and bigger. A personal way of living and experiencing out of the usual scope, only your own truth exists”. Graduated HKU Utrecht 2011 www.rolandllips.com

 Jasper Griepink: De Hemelse Karavaan (The heavenly caravan) Performace-artists and scholars of life-healing Jasper Griepink & Janneke Raaphorst have come to the north of the Netherlands to offer a series of body-affirming treatments. Central in their work is cleaning the (energetic) body while their guests make a short perceptive trip inside their inner self. Like a special mobile task-force of ointment they travel and work around half the country. During Welcome to the Village they’ve changed their beast of burden for a balloon and are ready to apply with speed, verbosely treatments for the festival attendants.

 Jasper Grieping works from an outspoken holistic view of the world: “the relation between the internal and the external is both central in alchemy as in my work. There is a magical relation between our thoughts, intentions and feelings and the world we live in. We are not neutral outsiders but always connected in an intimate, complex and sensual way with coming into and the continued existence of realities. Jasper Griepink won the Piet Zwart Institute Fine Arts Jury Promotieprijs (award) 2013. Graduated Master Piet Zwart Institue Fine Arts. www.jaspergriepink.nl

 Wonjung Shin & Doohoo Yi Forget the land”, Folded paper masks with built-in speakers producing gibberish hang in the trees, installed in such a way they look like guards. Creepy, mysterious, with a solipsist presence. Only activated by the visitor, the masks obtain a form of life. This is not a minor appearance because the masks not only hide the faces, they also transform the words of the users to undecipherable electronic expressions. By changing voice into sound ‘Forget the land’ offers a tool for a universal language that, once overcoming the frustration of the impossibility to speak, develops into something common beyond the local and the individual. -Graduated Master Sandberg Institute Dirty Art Dept, Amsterdam 2012

 Efrat Zehavi (Haifa, 1974) is an artist residing in Rotterdam. Her work is
a mix of figurative sculptures, short stories, animation and photos,
resulting in theatrical installations and performances.
Natural catastrophes, violence of war, revolutions, national police,
nuclear threat; fear seems to rule as you witness the media. With her work
De Angstfabriek (Fear Factory) Efrat Zehavi invites the audience to report
their own anxieties. These short texts will be put up on an announcement
board.
The artist reconstructs the anxieties and depicts them in colourful clay.
The result is being photographed. Afterwards the audience is invited, as
in a ritual, to destroy the sculpture to ban the fear.
Every participant will receive a photo by email like a souvenir of the
depiction of his fear.

-Graduated: Master Piet Zwart Institute 2003 Rotterdam/ 2007 EKWC European ceramic work centre, Den Bosch, NL

Tjeerd Bosma (1987) finds his inspiration mainly in the behaviour of
people, how they relate to eachother and to things.
His sculptures of human-beings come into being intuitively, poses are not
preconceived. Expanded polystyrene suits very well to play with positions
and balance and enhances the idea of vulnerability.
Also by the larger-than-life size the audience is forced to relate to the
sculptures. They hand out the possibility to become aware of the personal
place in a bigger whole both with tragical and comical aspects.
Graduated Academie Minerva, Groningen 2013

 The monster-bike with tractor-wheel by Wouter van den Bosch is listed in
the Guinness Book of World Records. He constructed this bicycle from loose
parts given by friends. He started tinkering and half a year later the
bicycle was ready. As the final product of this process it remains a
little magic and haughty.
Made out of big, heavy steel pipes, a heavy chain and a tractor tyre of
over 6 feet high this is the biggest bicycle in the world that can
actually ride. But also it’s absurd and over the top.
-Graduated 2010 Artez, Arnhem

FILMS:
Florian Hofnar Krepčik

Is it real love? Of course not! HD shortfilm 22:22min 2012-2013

Florian Hofnar Krepčik regards himself as a film-composer. His films have a musical, poetic logic, they emerge like a music piece: layer by layer. He starts from different traditions like film, music, drama, opera and looks for possibilities to put all this in a cinematographic perspective. Doing so he gives the subject different identities by confronting it with a variety of forms. As in music the subject is less important than the experience of the form itself.

The film Is it real love? Of course not! is recorded completely in a computer-game in which an almost poetical choreography appears because of the many accidents and collisions in the game. By means of seven musical themes the virtual world of the computer-game is transformed into a cinematographic film larded with philosophic and poetic meaning.

-Florian Hofnar Krepčik is in 2013 graduated at St. Joost Den Bosch & winner Tent Award ’13

 The Fairytale-like narrative and romantic images of the fictional estranging film “Tampopo Head and the Name of the Dogs” of Toshie Takeuchi are inspired by the experiences with neighbours, Hilko and Ed, and Hilko’s six female dogs. The film explores the melancholic acts of human beings to project their emotions onto dogs and reflects on love in relationships.

-Graduated Rietveld Academie Amsterdam 2011

 Artist-animator Floris Kaayk characterizes his short movie The Order Electrus, as a fictitious informative film. For this he combined ‘live-action’ and 3 D-animation. The voice-over and the choice of music provide a realistic presentation: as in a natural documentary.

In The Order Electrus we become acquainted with a newly discovered insect species. The species lives mainly on old, deserted industrial areas. The electronic insects are the result of a recent evolution and now occupy an area formerly controlled by man. We see how they find their food and the way they reproduce.

Kaayk has filmed in the German industrial Ruhrgebiet for The Order Electrus. The insects were assembled by old electronic parts he found on the premises of a factory.

-The Order Electrus was shown in 2007 at IDFA documentary festival. Kaayk is winner of the Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2014. www.floridskaayk.com

 Willehad Eilers (Peine,1981 Ger.) show “Elefantos”, a black and white film of 10 minutes. The actors wear clothing and masks, designed by Eilers, that represent the various characters. Therefore they become comic-like figures living in everyday reality. Because of the masquerades the possibilities of expression change. Also the simple, spoken words sound mask-like and sub-titles appear in a compatible typography. Menacing drawn patterns sway through the imagery. The characters can barely cope with reality which is reflected in their caricatural behaviour and looks.

www.waynehorse.com

-Winner One Minute Award 2005; Nomination Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2007; graduated 2010 Rijksacademie Amsterdam