Eduard Bezembinder

Eduard Bezembinder

eind juli t/m 30 augustus 2003

Raamexpositie

Al sinds vroeg op de Academie St. Joost in Breda is de collage de rode draad in het werk van Eduard Bezembinder (Breda 1963), het arrangeren van (al dan niet) bestaande afbeeldingen, woorden, kleuren en geometrische vormen tot nieuw beeld. Een eerherstel voor ‘grafisch afval’.
Het werk lijkt cryptisch en uit te dagen tot verklaring, woorden en beelden worden uit hun context gelicht en verbonden aan wezensvreemde elementen. Deze elementen lenen zich tot associatieve bespiegelingen.
Dit spanningsveld tussen het goede en kwade, goed en fout, komt zeker terug in het soms heftige kleurgebruik, het gebruik van puur decoratieve effecten, betekenisloosheid, inhoud of ronduit oppervlakkigheid. Bij elkaar vertoonde schilderijen hebben een encyclopedisch karakter wat doet vermoeden dat het getoonde, het universum zelf als schijnbaar geordend onderwerp heeft.
de laatste jaren is het karakter van het werk echter steeds poëtischer geworden, mede door het gebruik van uitsluitend aan de natuur onttrokken elementen (silhouetten van o.a. planten, bloemen & dieren).
Het ‘grafisch’ afval heeft plaats gemaakt voor beelden uit het collectief bewustzijn, woorden zijn vervangen door beeldiconen die sinds mensenheugenis deel uitmaken van de vanzelfsprekendheid van de menselijke oriëntatie en haar overlevings-arsenaal.
Deze ‘vertrouwde’ beelden met hun soms tegengestelde emoties, het vrolijke onheil, treurig geluk, doen recht aan de zoektocht naar het volmaakte equilibrium dat Bezembinder hoopt te vinden in dit instabiele en kwetsbare bestaan.

speciaal voor Sign heeft Bezembinder het witte doek tijdelijk verruild voor twee etalageruiten waarin elke nacht tot 30 augustus tussen 21.30 en 02.00 uur elke 5 seconden, zich een eenvoudig, maar onverwacht schouwspel zal voltrekken. Voorbijgangers opgelet!!