E.E.G. KISS Karen Lancel & Hermen Maat

SIGN presenteert op de Nacht van Kunst & Wetenschap in het Groninger Museum :
E.E.G. KISS
Karen Lancel & Hermen Maat

Zaterdag 4 juni van 20.00-23.00 uur in de hal van het Groninger Museum

Kan ik jou online kussen?

Kunnen we een kus en haar intimiteit versturen via het net? Kunnen we een kus meten en wat kussers samen voelen? Willen we onze private kussen bewaren in een database – te gebruiken door anderen?

Met E.E.G.KISS onderzoeken de kunstenaars hoe een kus kan worden vertaald naar bio-feedback data. Ze deconstrueren de kus, om zo een nieuwe constructie te maken: een digitaal synthetisch kus ritueel voor een Wereldwijde Kiss-in, waar in alle deelnemers voelen, zien, horen aanraken en zo de gemeenschappelijke kus ervaren.

E.E.G. KISS is mede mogelijk gemaakt door: 
Tijs Ham interactive soundscape STEIM Amsterdam/ Mondriaan Fonds / TU Delft- Participatory Systems Initiative/ Baltan Laboratories & Holst Centre Eindhoven / Fourtress Eindhoven / TASML artist in residency Tsinghua University Beijing / Neuroaesthetics and Neurocultures Research Group UvA / Digital Synesthesia Research Group, University Vienna / TNO

 SIGN presents at “De Nacht van Kunst & Wetenschap” in the Groninger Museum:

E.E.G. KISS
Karen Lancel & Hermen Maat

Saturday 4th of June from 20.00 untill 23.00 hrs. In the hall of the Groninger Museum

Can I kiss you online?
Can we transfer a kiss and it’s intimacy online? Can we measure a kiss and what kissers feel together? Do we want to save our private kisses in a transparent database – to be used by others?

In E.E.G. KISS the artists investigate how a kiss can be translated into bio-feedback data. They deconstruct the kiss, to reconstruct a new, digital synesthetic kissing ritual for a Global Kiss-In, in which all participants feel, see, hear, touch and experience a communal kiss.

E.E.G. KISS is supported by: 
Tijs Ham interactive soundscape STEIM Amsterdam/ Mondriaan Fonds / TU Delft- Participatory Systems Initiative/ Baltan Laboratories & Holst Centre Eindhoven / Fourtress Eindhoven / TASML artist in residency Tsinghua University Beijing / Neuroaesthetics and Neurocultures Research Group UvA / Digital Synesthesia Research Group, University Vienna / TNO

NL algemeen:
Karen Lancel en Hermen Maat ontwerpen ‘ontmoetingsplekken’ voor de publieke ruimte. Deze ‘ontmoetingsplekken’ zijn performances en installaties, die zij ontwerpen als verleidelijke, visuele omgevingen. Elke ‘ontmoetingsplek’ of sociaal sculptuur functioneert als een ‘artistiek sociaal lab’ waarin het publiek deelneemt als ‘co-researcher’. Hier nodigen de kunstenaars het publiek uit om te experimenteren en spelen met sociale technologieën; om zo te reflecteren op hun eigen perceptie en ervaring van de stedelijke omgeving; op de thema’s lichaam, privacy identiteit, presence, community.
Lancel en Maat onderzoeken sociale systemen in een gemediatiseerde samenleving; in smart cities en augmented / immersive spaces. Voor elke ‘ontmoetingsplek’ deconstrueren zij bestaande communicatie technologieën en strategieën; en ontwerpen een nieuwe, innovative montage en proces van fysieke en virtuele interactie.

De ‘ontmoetingsplekken’ tonen sociale portretten van leven in een gemediatiseerde, stedelijke omgeving.
De ‘ontmoetingsplekken’ vinden internationaal plaats in dynamische urbane ruimtes zoals museums, pleinen, theater halls, trein stations; van onder andere Seoul, New York, Melbourne, London, Istanbul, Parijs, Amsterdam, Shanghai.

ENG
Karen Lancel and Hermen Maat
 design objects, projections and digital networks to create reflective ‘Meeting Places’ in city public spaces and the digital domain. These Meeting Places are designed as seductive, visual performances
and installations. Each Meeting Place or social sculpture functions as an ‘artistic social lab’ (or living lab) in which the artists invite their audience as ‘co-researchers’.
In carefully hosted, techno-social Presence Rituals, the audience experiments with social technologies designed by the artists; to reflect on their perception of the city, and their experience of body, intimacy, presence, identity, privacy and social cohesion. Through their artworks Lancel and Maat research contemporary social systems in the merging realities of our networked society.
How do we trust each other as networking bodies?
Through participating in the Meeting Places of Lancel/Maat, participants create Social Portraits. Live In performance, video, print, as objects and in networked databases, these portraits show, scan and trace public emotional interaction in the Meeting Places of our networked society.

The Meeting Places are shown internationally in dynamic urban public spaces and smart cities, (museums, squares, theater halls, train stations) among others in the cities of Seoul, New York, Melbourne, Shanghai, Beijing, Stockholm, Istanbul, Paris, London, Amsterdam.