DISSECTING THE EAR Tao G. V. Sambolec & Bojan Fajfric, 
Rosa Barba & Jan St. Werner, 
Iratxe Jaio & Klaas v Gorkum.

DISSECTING THE EAR

9 June / 8 July 2007

Concept: Tao G. Vrhovec Sambolec & Bojan Fajfric

zie ook video Bojan/ Tao https://sign2.nl/category/video/

Levend in een overwegend geschreven (en beeld) cultuur zijn er bepaalde momenten waar auditieve communicatie cruciaal wordt. Aan de ene kant is dit veel sneller dan de procedure van geschreven communicatie maar aan de andere kant geeft het meer ruimte voor interpretatie. Immers kenmerkend is
dat het geluid altijd snel in de tijd verdwijnt (als het niet geregistreerd wordt).
DISSECTING THE EAR is een groepstentoonstelling waarin de ambiguïteit van het gericht luisteren en horen in verschillende culturele contexten wordt onderzocht en uitgebuit.

Kunstenaars:
Tao G. Vrhovec Sambolec & Bojan Fajfric, 
Rosa Barba & Jan St. Werner, 
Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum.

U bent van harte welkom op de opening zaterdag 9 juni 17.00 uur

You’re welcome at the opening in Sign, Saturday 9th of June 17.00 p.m.

Publicatie volgt in het najaar van 2007. Publication: Autumn 2007

Gelieerd aan dit project vindt in dezelfde periode in het hoekpand aan de overzijde, Voormalig Klein Poortje 1-3, de tentoonstelling Audition plaats met presentaties van
Rik Möhlmann & Mieke Rinket, Jasper Smit, Pascal Petzinger en Chantalla Pleiter.


(english)
While living in predominantly visual/written culture, there are certain moments, in which the audible communication becomes crucial. On one hand it is much faster then the procedure of written communication, and on another hand it lends itself largely to interpretation, since it is bound to vanish in time, if not recorded.
DISSECTING THE EAR is a group exhibition investigating and exploiting ambiguities of intentional listening and hearing in different cultural contexts.
Artists:
Tao G. Vrhovec Sambolec & Bojan Fajfric
Rosa Barba & Jan St. Werner
Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum.
Parallel to this project and in the same period the exhibition Audition will take place at Voormalig Klein Poortje 1-3 (across the street)
Artists: Rik Möhlmann & Mieke Rinket, Jasper Smit, Pascal Petzinger en Chantalla Pleiter.

(uitgebreid)
DISSECTING THE EAR
9 juni tot en met 8 juli 2007
Concept Tao G. Vrhovec Sambolec & Bojan Fajfric

Een groepsexpositie, werkend in koppels, die de ambiguïteit van luister-en hoorprocessen onderzoekt en o.a. uitwerkt in een culturele context.
Levend in een overwegend geschreven cultuur (sms, email, chat, graffiti, magazines, kranten boeken e.d.) zijn er bepaalde momenten waar auditieve communicatie cruciaal wordt. Aan de ene kant is dit veel sneller dan de procedure van geschreven communicatie maar aan de andere kant geeft het meer ruimte voor interpretatie. Immers kenmerkend is dat het geluid altijd snel in de tijd verdwijnt (als het niet geregistreerd wordt).
Het doel van Dissecting the ear in een collaboratief project te ontwikkelen dat zich bezig houdt met audiocommunicatie. Sign wordt getransformeerd in een tijdelijk laboratorium waar deze audiocommunicatie zal worden onderzocht en behandeld op verschillende manieren door 6 kunstenaars werkend in koppels te weten: Tao G. Vrhovec Sambolec & Bojan Fajfric, Rosa Barba & Jan St. Werner and Iratxe Jaio & Klaas van Gorkum.

HET PROJECT 
Bestaat uit een combinatie van event en tentoonstelling en magazine en 
handelt over de ambiguïteit van de conceptie van het horen. Tevens zal dit fenomeen gebruikt worden voor het creëren van poëtische momenten. Er komt een overkoepelende geluidsomgeving met kleine psycho-akoestische audio en audiovisuele testen, en een paar projecten die het onderwerp onder handen nemen met het doel het fenomeen te positioneren in een sociaal culturele context
Zoals de titel aangeeft zal dit onderzoek zich bezighouden met het ontleden van de werking van het gehoor. (Met andere woorden hoe men geluiden interpreteert en ervaart). Dit is context afhankelijk zeker in combinatie met andere zintuigelijke waarnemingen, maar het geluid zelf kan ook de andere zintuigen beïnvloeden (v.v.)
Zo kan de visuele beeld ervaring beïnvloed worden, of de tastzin, of reuk etc.

1. Katalytische gebeurtenis – het vliegtuigverhaal: Tao G. Vhrovec Sambolec. 
In de galerie wordt de installatie “Burning Mouth” geplaatst. Die installatie is gebaseerd op een recente gebeurtenis dat plaatsvond in een geparkeerd vliegtuig. Deze gebeurtenis kan gezien worden als een katalytische gebeurtenis voor de rest van de expositie en functioneert als een aanjager voor de verbeelding en schepping van de overige werken.
De gebeurtenis:
Een persoon liep nerveus op en neer door het gangpad en riep iets.
Later nagevraagd, zeiden de passagiers dat ze hem hoorden schreeuwen:
“Ik moet eruit”.
Terwijl twee ‘air-marshalls’ hem hoorden roepen:
“Ik heb een bom!”
De man werd doodgeschoten nadat hij het vliegtuig had verlaten. Hij had geen bom bij zich.

De installatie bestaat uit twee videoschermen, waarop “Burning Mouth” is te zien. Een zegt: “Ik moet eruit” (I have to go out) en de ander zeg: “Ik heb een bom” (I have a bomb). Ze zeggen het tegelijkertijd gevolgd door intervallen stilte. Daaraan toegevoegd is een ‘soundtrack’ met geluid van nerveus heen-en-weer wandelen en perifere menselijke geluiden.
De videoschermen staan tegenover elkaar zodat de bezoekers er tussendoor moeten lopen om de expositie te bezoeken.
2. Ontleding van het fenomeen Intentioneel (opzettelijk) horen – Audiovisueel laboratorium
. Dit gedeelte van de expositie bestaat uit een ‘sound environment’ dat over de hele galerie is 
verspreid. Het bestaat uit korte en schaarse perifere psychoakoestische audio en audiovisuele testjes die een deconstructie van het proces van luisteren en zien zullen representeren. Alsof het deel tussen het binnenoor en het centrale hoorcentrum in de hersens, de ‘zwarte doos’ in het brein waar we nog zo weinig van weten, chirurgisch wordt opengelegd. 
Ieder psychoakoestisch experiment wordt uitgevoerd met een enkel luidsprekertje vergezeld van een korte beschrijving.
Bijvoorbeeld:
Het McGurk-effect – visuele waarneming domineert het luisteren (video met geluid)
(genoemd naar Harry McGurk van McGurk en McDonald, 1976) is een overtuigende demonstratie hoe wij gebruik van visuele informatie voor spraak. Het effect laat zien dat wij visuele informatie integreren met wat we horen zelfs als de visuele en auditieve informatie strijdig met elkaar zijn. 
Liplezen punten – lichtpunt gezichtsexperiment (video met geluid)
We zijn in staat om een gezicht en de mond te identificeren als we de lichtpunten zien bewegen.
Hoorillusies
Dit is een groep zeer klinische geluidsexperimenten voornamelijk bestaand uit korte, sinustonen en ‘noise’geluiden maar ook spraak.
3. Synthesekunst project :Tao G. Vrhovec Sambolec. 
POELITICS is een geluidsgedicht gebaseerd op poltieke/poëtische auditieve ambiguïteit gelezen door door de computer gesynthetiseerde stemmen en menselijke stemmen, gecombineerd met geanimeerde teksten, getoond op een kleine monitor.
(het is mogelijk het woord zodanig ambigu uit te spreken dat men zowel ‘politics’ als ‘poetics’ kan verstaan.

Bojan Fajfric. 
Bijna iedere dag zie ik het nieuws. Onlangs realiseerde ik me dat ik nauwelijks enige emotie vertoon als ik beelden zie van oorlog en vernietiging. I denk dat ik verzadigd ben geraakt met dat soort beelden dus besloot ik dit nieuwe fenomeen te onderzoeken. Auditieve, woordelijke beschrijving heb ik daarvoor ontdekt. Een techniek die blinde mensen helpt om films, nieuws en televisieprogramma’s te kunnen volgen.
Ik nam een stuk papier en begon op te schrijven wat ik zag, met alle details. Ik lees de beschrijvingen en neem de voorgelezen teksten op. Na het meermaals beluisteren van de opnames werd ik me bewust van de suprematie van het visuele boven het auditieve maar ook van het belang van de verhouding tussen inhoud/context en geluid. Het werd daardoor allemaal erg gecompliceerd maar opende ook een heel nieuw podium voor het analyseren van de beelden.
Mijn voorstel is een installatie op te zetten dat geheel bestaat uit audiobeschrijvingen die continu worden ‘uitgezonden’ door megafoons/radio’s op verschillende locaties in en buiten het gebouw. Het geluid moet zo intens zijn dat het gebouw begint te ‘vibreren’ van de stroom aan ‘beelden’. Niet hard maar wel overal aanwezig. Wandelend door het gebouw wordt je geconfronteerd met het feit dat het gemakkelijk is de ogen te sluiten dan de oren.
De beschrijvingen zullen opnames zijn van de meest belangwekkende beelden van het nieuws uit de vorige week of de vorige dag. Bijvoorbeeld: “..Een grote, bruinige gang met veel deuren aan beide kanten. De dichtstbijzijnde deur, links is open. In het midden van de gang staan een vrouw en man alsof ze elkaar knuffelen. Zij dragen groen, chirurgische handschoenen en houden hun duimen omhoog. Hij is veel langer dan zij. Voor hen ligt een stapel naakte lichamen waarvan het lijkt dat ze nog in leven zijn. Hun gezichten zijn niet te zien, wel de achterwerken. Ze verbergen hun genitaliën. Zij lijken zich in een oncomfortabele positie te bevinden…..”

Klaas van Gorkum en Iratxae Jaio. 
In antwoord op het veelbelovende samenwerkingsproject zoals voorgesteld door Bojan en Tao willen wij ons concentreren op het wezenlijke apparaat voor communicatie: de telefoon.
Wij zijn zeer geïnteresseerd in de rol van de telefoon in de hedendaagse cultuur. Als een machine bemiddelt het niet alleen tussen twee mensen die proberen te communiceren maar ook tussen verleden en toekomst. Het verandert snel in een artefact van het informatietijdperk en van onze toenemende overwegende technologische omgeving.
Het is daarom wellicht niet zo vreemd dat inmiddels veel nostalgie aan de telefoon kleeft. Het is een cultureel object geworden, een fetisj, een rekwisiet dat, van film noir tot soapserie, zich verzekerd heeft van een plek in ons collectief bewustzijn. In zekere zin is de telefoon een paradoxaal instrument van verlangen dat aangeboden als een publieke service zowel intimiteit als anonimiteit verschaft.
In dit project willen wij werken met het telefoongesprek als performance, een ervaring die bepaalde regels volgt en waarvoor men specialistische training kan krijgen. We willen de protocollen onderzoeken die bedieners van diverse servicenummers gebruiken and dat gebruiken als script voor het opzetten van een simulatie van menselijke interactie.


Jan St. Werner en Rosa Barba:
Drum & Answer
 Is een samenwerking tussen filmmaakster Rosa Barba en geluidskunstenaar/muzikant Jan St. Werner waarbij geluid en beeld een dialoog aangaan van vraag en antwoord (als Afrikaanse “pratende” drumritmes). De hierarchie van beeld boven geluid wordt ontkent en ze worden nu naast elkaar geplaatst. Belangrijke informatie over context en vertelling wordt door het geluid gegeven terwijl het beeld tekstcommentaren, stills, overbenadrukte onderdelen, en onscherpe observaties toont. De twee disciplines reageren op elkaar en werpen vragen op over hun eigen authenticiteit en funkties en tevens hun impact op de context waarin ze geplaatst zijn.