Deathproof

Tentoonstelling 12 mei t/m 10 juni 2012
“Death Proof”
Over de maakbaarheid van het leven, het verlangen naar behoud en bescherming.
Opening zaterdag 12 mei 17.00 uur met performance van Vena Naskrecka

-Jalila Essaïdi toont “2.6g 329m/s”, een kogelwerende huid. Spinnenzijde, sterker dan staal en geproduceerd door transgene geiten, wordt bezaaid met huidcellen die daarna uitgroeien tot een kogelwerende menselijk huid.
-Peter van der Es presenteert ‘Sugar de l’eau’, een panoramische allegorische voorstelling van “De Fontein der Eeuwige Jeugd”
-In DUELL 2010 gaat Philip Bottger een confrontatie aan. Wie vuurt sneller, de kunstenaar met zijn gedachten, via een EEG, of de computer met een mechanische arm?
Vena Naskrecka‘s werk is sterk verbonden aan menselijk welzijn, geneeskunde, medische behandeling en de impact van medische zorg
-Pieter van der Schaaf presenteert levensgrote beelden van bejaarden, voor eeuwig vastgelegd in deze levensfase.
-Metalosis Maligna van Floris Kaayk is een pseudo-documentaire over een ziekte, waarbij metalen implantaten doorwoekeren. Het menselijk weefsel breekt af en het lichaam verandert deels in een metalen skelet (alleen tijdens De Nacht van Kunst & Wetenschap)
-De robotica sculpturen Thijs Wieman stellen menselijke delen voor die een kunstmatig eigen leven lijken te hebben (alleen tijdens de Nacht van Kunst & Wetenschap).
EXTRA:
Zaterdag 2 juni tussen 20.00-02.00 uur op de NACHT VAN KUNST & WETENSCHAP presenteert SIGN
“Death Proof” (inclusief performance Vena Naskrecka) op locatie: Academiegebouw, 1e verdieping, Broerstraat 5 Groningen. Thema van de Nacht van Kunst & Wetenschap is “Healthy Ageing ”

English text
Exhibition from 12th of May till 10th of June 2012
“Death Proof”
About striving for control over your own life, the possibility to shape it likewise.
Opening 12th of May 17.00 hrs. with performance of Vena Naskrecka

-Jalila Essaidi “2.6g 329 m/s” is a laboratory grown, bulletproof, human skin. Spider silk stronger than steel produced by transgenic goats, is sown with human skin cells that afterwards grow to become a bulletproof human skin.
-Peter van der Es: “Sugar de l´eau” a panoramic projection of an allegoric representation of the Fountain of eternal Youth.
-Vena Naskrecka‘s art (performances, objects, video) is strongly connected with human condition, medicine, medical treatment and impact of medical cure and equipment on human life.
– “Duell 2010”, by Philip Böttger, shows mans approach to duel himself with the computer. In a wild west like, quick-draw-stand-off situation you will see which of them will proof to be the best: The artist with his mind, through a EEG, or the computer with his mechanic arm?
Pieter van der Schaaf presents life-size sculptures of elderly people forever captured in this phase of their life.
– “Metalosis Maligna” by Floris Kaayk is a pseudo documentary about a disease that causes metal implants to grow uncontrollable inside a human body. The human tissue is destroyed gradually and the body itself changes into a metal skeleton (only during de Nacht van K&W).
Thijs Wieman makes robotic sculptures, representing human parts, like skin, bones, muscles, organs that seem to have an artificial life of their own (only during de Nacht van K&W).

EXTRA:
SIGN also presents Death Proof on 2nd of June during De Nacht van Kunst & Wetenschap (the Night of Arts and Science) Theme of De Nacht van Kunst & Wetenschap is “Healthy Ageing ”
Location/time: Academiegebouw, 1st Floor, Broerstraat 5, Groningen from 20.00 till 02.00 hrs.