‘De smaak van het Suikerunie terrein’ met De Onkruidenier

 Van 1 april t/m 17 juni a.s. organiseren SIGN en Landscape Labs het project ‘De smaak van het Suikerunie terrein’ met De Onkruidenier (Jonmar van Vlijmen en Ronald Boer).
Het project bestaat uit een residentie met onderzoek naar plaatselijke vegetatie, expedities en proeverijen, gedurende april/mei in de PAIR (Portable Artist In Residence) op het Suikerunie terrein te Groningen, gevolgd door een eindpresentatie in juni in SIGN.
Voor dit project heeft het Mondriaan Fonds een subsidie voor ‘Tijdelijke binnenlandateliers’ toegekend.

-De PAIR, Portable Artist In Residence, is ontwikkeld door theatermaker/kunstenaar Henry Alles van Landscapelabs. De PAIR is opgebouwd uit 2 zeecontainers, is zelfvoorzienend en ingenieus ingericht. De bovenverdieping bestaat uit woonruimte/slaapplek. Beneden is werkruimte en bibliotheek. PAIR heeft inmiddels op vele rurale plekken gestaan o.a. in de Noordelijk provincies zo ook Zuid Holland.
Voor de komende jaren is de PAIR op het voormalig Suikerunie terrein te Groningen gestationeerd.

LANDSCAPE LABS

SIGN: Naast presentaties in haar eigen ruimte organiseert SIGN regelmatig projecten op andere locaties of in de openbare/publieke ruimte. Er is vaak een link naar onderzoek, sociale factoren en verschillende omgevingen, inclusief residenties met werkperiodes.
Vandaar deze samenwerking met Landscape Labs/ PAIR, een logisch gevolg op onze activiteiten.

‘De smaak van het Suikerunie terrein’
DE ONKRUIDENIER (on tour)

Vanaf het voorjaar van 2017 gaat de Onkruidenier op Tournee door Nederland. De Onkruidenier is een initiatief van Jonmar van Vlijmen (grafisch ontwerper/social designer) en Ronald Boer (landschapsarchitect/kunstenaar).
In april en mei reizen zij naar het voormalige terrein van de Suikerunie te Groningen. Gedurende een residentie bij PAIR, wil de Onkruidenier het plantendistrict van de industrie centraal stellen. Het gaat hierbij om planten die groeien op bodems van steen, beton en asfalt.
In de afgelopen tijd is het Suikerunie terrein heel levendig gebleken, met diverse initiatieven en het is soms amper bij te houden wat er allemaal verandert. Hoe is de vegetatie nu op het Suikerunie terrein, welk verhaal vertelt de veranderende plantensamenstelling over dit stedelijke landschap? En kun je dit proeven?
Om het nieuwe verhaal te vertellen, creëert de Onkruidenier een smakenpalet dat leidt tot het Suikerunie-Menu en legt deze veranderingen op je tong.

Sinds 2014 zet de Onkruidenier zich in voor kennisdeling over bruikbare planten van Nederlandse bodem en een ontwikkeling daarvan tot lokale duurzame producten die een eigen verhaal vertellen over onze eigen leefomgeving. Door artistiek onderzoek te doen naar de toepassingsmogelijkheden van urbane vegetatie biedt de Onkruidenier een geheel nieuw perspectief op de Nederlandse flora in de stad.
Voor hen bestaat onkruid niet, veel ‘ongewenste’ planten als Brandnetel, Daslook, Hondsdraf, Paardenbloem, Madeliefje, Look-zonder-look, kleefkruid e.v.a. blijken waardevolle kruiden die we kunnen gebruiken als levensmiddelen. Ook andere toepasissingen zijn mogelijk; zo blijkt bv. in wilgentakken een medicinale stof te zitten en een bereklauw elixer lustopwekkend te zijn.
De Onkruidenier heeft als doel om onkruid een waardevolle betekenis te geven door nieuwe toepassingen van onkruid te ontwerpen en te implementeren is ons dagelijks leven.

Veel onkruiden stellen specifieke eisen aan hun leefomgeving, bijvoorbeeld van de zuurtegraad van het grondwater, aanwezigheid van zout, vochtigheid, voedselrijkdom tot de aanwezigheid van verstoring, verstuiving en vertrapping. De biodiversiteit in een gebied verandert door de jaren heen. Een landschap transformeert door het ingrijpen van de mens. Planten veranderen mee. Zo ook op het voormalige terrein van de Suikerunie, een dynamische plek die symbool staat voor transformatie. Waar voorheen de belangrijkste functie gekenmerkt werd door industrie, is het overgegaan in industrieel erfgoed en getransformeerd tot een culturele waarde.
Met de onkruiden doet de Onkruidenier ook hier onderzoek naar de relatie tussen ‘ongewenste’ natuur, de mens, cultuur, economie en landschap.
Door expedities, proeverijen en presentaties maken zij dit deelbaar en ervaarbaar voor een breed publiek.
Programma:
Tijdens dit project vinden er meerdere publieke momenten plaats, voor data kijk online.
De Onkruidenier is te bezoeken bij de PAIR op afspraak!
Contact met De Onkruidenier; mail: contact@onkruidenier.nl of bel 0655121393.

Residentie met expedities en proeverijen:
1 april t/m 27 mei: PAIR, Suikerunie terrein, Energieweg 10, Groningen met meerdere publieke expedities, vooral te verwachten in de maand mei. Let op aankondigingen! We houden u sowieso op de hoogte.
Een proeverij en een laatste expeditie is er op zaterdag 27 mei, 14.00 – 17.00 uur.

Eindpresentatie
3 t/m 17 juni 2017: Presentatie in SIGN met opening op zaterdag 3 juni om 17.00 uur.
De producten met het verhaal erachter, inclusief het onderzoek, zullen deel van de presentatie bij Sign vormen. Er komt een shop. Meerdere zintuigen worden aangesproken; zien, smaak en geur. Ook zullen er n.a.w. lezingen zijn.

De bevindingen worden vastgelegd via www.facebook.com/onkruidenier en www.onkruidenier.nl
Locatie PAIR:
PAIR / Landscape Labs: Energieweg 10, 9743 AN Groningen, http://www.landscapelabs.nl

ENGLISH:
DE ONKRUIDENIER (on tour) 
April 1st – June 17th 2017

‘De smaak van het Suikerunie terrein’ (Tasting the Suikerunie terrain)

Starting in spring 2017 De Onkruidenier (Jonmar van Vlijmen and Ronald Boer) will be on a tour crossing the Netherlands. In April and May they will travel to the former site of the Suikerunie (sugar company) in Groningen. During a residency at PAIR Landscape Labs, De Onkruidenier will push the district of plants of the industry in the forefront. Plants that grow in surfaces like stone, concrete and asphalt will be dealt with.
In recent time the Suikerunie terrain appeared to be very lively with several initiatives and sometimes it’s hard to keep up with the changes. What is the vegetation like on the Suikerunie terrain, what story is the changing combination of plants telling about this urban landscape? And can you taste it?
To tell the new story, De Onkruidenier creates a palette of tastes that will result in the Suikerunie-Menu and puts these changes on your tongue.

Programm: The research of the artists will be finished on May 27th with an expedition and a tasting. June 3rd they will open the final presentation of this research in SIGN.

Expeditions and tasting:
1 April until 27 May: PAIR, Suikerunie terrain, Energieweg 10, Groningen with several public expeditions (see announcements). A tasting and a last expedition is on Saturday 27 May, 14.00 – 17.00 hrs.

Final presentation 3 until 17 June 2017:  Presentation in SIGN with opening on Saturday 3 June at 17.00 hrs.

The findings will be noted through www.facebook.com/onkruidenier and www.onkruidenier.nl
During this project more public events take places. For dates check on-line. 
De Onkruidenier can be visited by appointment, mail: contact@onkruidenier.nl or call (00)31(0)655121393

Address:
PAIR / Landscape Labs: Energieweg 10, 9743 AN Groningen, http://www.landscapelabs.nl

This project is organised by Landscape Labs and SIGN and is supported by a grant ‘Tijdelijke binnenlandateliers’(Temporary Domestic Studios) of Mondriaan Foundation.