Darkroom Chronicles : Bernardo Zanotta & Carlijn Franssen

Darkroom Chronicles workshop “Extreme DIY 16mm film bonanza!”
door Bernardo Zanotta & Carlijn Franssen

Deze workshop bood uit de eerste hand een verkenning aan van de wereld van fotochemische, bewegende beelden en hun tactiele karakter. Deelnemers werkten in kleine groepjes en kwamen in aanraking met verschillende technieken van z/w 16 mm. film
In de cursus van 3 dagen, heeft men gezamenlijk een pop-up darkroom en open ruimte opgezet, bestemd voor nieuwe experimenten en gesprekken omtrent filmische creatie. Van opnames binnen de camera tot het gebruik van onbelichte 16 mm filmstrips; een plek voor het maken van beeld door gebruik te maken van licht, voorwerpen en een spel met schaduw; deelnemers maakten kennis met en raakten betrokken bij een geheel nieuwe wereld van mogelijkheden.

Dag 1. 9 sept 
Overzicht van context waarin kunst van het analoge filmmaken plaatsvindt
, hands-on gebruik met hand bediening  16 mm cameras,
 belichte negatieve film ontwikkelen in  emmer

Dag 2. 10 sept
de kunst van fotogrammen, rayogrammen, optisch geluid en ander lichtgevoelig materiaal 
-proces van ontwikkelen

Dag 3. 11 sept
-guerilla editing 
-om 20.00 uur Screening van de resultaten van de Darkroom Chronicles workshop “Extreme DIY 16mm film bonanza!”
Toon het aan je trotse ouders en maak indruk op je vrienden. Incl. reflectief Q & A door Bernardo Zanotta & Carlijn Franssen

(engels)
It was a first-hand exploration into the world of photochemical moving-images and their tactile nature.
Participants worked in small groups with several different techniques on black & white 16mm film.

In this course of three days, they collectively set-up a pop up darkroom and open space for new experiments and debates around filmic creation.
From in-camera shots to the use of unexposed 16mm filmstrips; A site for image making using light, objects and shadow play; participants learned and engaged with a whole new world of possibilities.

By Bernardo Zanotta & Carlijn Fransen in collaboration with Filmwerkplaats Rotterdam

DAY 1 – 9th of September
• contextual overview of the art of analog filmmaking 
• hands-on use of hand-crank 16mm cameras (Bolex H16 and Krasnogork K3) 
• bucket developing of the exposed negative film

DAY 2 – 10th of September
• the art of flatbed printing, photograms, rayograms, optical sound and other light sensitive stuff 
• processing the film prints

DAY 3 – 11th of September
• guerrilla film editing
• screening of the results at 20:00 (invite your friends and proud parents)