CREW immersive media

Crew immersive media
10 t/m 26 Oktober 2012

Het Brusselse collectief CREW, met als artistiek leider Eric Joris, beweegt zich op de grens van kunst en wetenschap, van live-art en nieuwe technologie. Gebruik makend van de nieuwste ontwikkelingen in omni-directionele video, sleutelt het gezelschap aan een uniek medium dat de toeschouwer actief laat deelnemen aan een verhaal. Het werk is veelzijdig maar komt steeds voort uit eenzelfde utopie: de zoektocht naar een medium dat onze ervaring ontleedt en tegelijkertijd opentrekt. Door het bespelen van de basiswetten van onze perceptie en het subtiel ontregelen van onze zintuigen worden beelden en omgevingen gecreëerd waarin we als het ware kunnen opgaan. Dat streven naar immersie loopt als een duidelijke lijn doorheen Joris’ oeuvre als tekenaar, ontwerper, beeldend kunstenaar en theatermaker.

Het programma bestaat uit:
Presentatie/tentoonstelling “Crew immersieve media, inside the image”n SIGN (8 t/m 26 oktober 2012)
4-daagse workshop C.A.P.E. (10, 11, 12, 13 oktober 2012)
3- dagen performance C.A.P.E. in openbare/ semi-openbare ruimte (11, 12, 13 oktober 2012)
Lezing & debat: (woensdag 11 oktober 2012)

Workshop “Performative use of immersive van technology”
10 t/m 13 Oktober 2012
Locatie: Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen
Zaterdag 13 Oktober 18.00-20.00 uur Publiek Show-moment Bolscan resultaten workshop! In SIGN, Winschoterkade 10, Groningen

Samen met 9 Groningse kunststudenten MFA Scenografie and MFA Interactive Media and Environment of Minerva FMI Masters exploreert CREW vier dagen lang de praktische toepassingen van immersieve technologie in performance. De groep zal focussen op artistieke toepassingen binnen de door CREW ontwikkelde Bolscan-installatie. Bolscan is een interactief object dat je toelaat naar eigen goeddunken rond te kijken in een 360° filmbeeld.

Het gaat om een intensieve workshop waarin men kennis maakt met het nieuwe medium ‘immersieve technologie’. Vooral creativiteit en artistieke exploratie van de mogelijkheden binnen dit concept krijgen de nadruk.
Aan bod zal komen: werken met het computerprogramma, hoe met immersieve media om te gaan m.b.t. regisseren, script, performance, camerawerk (omgaan met omni- directionele camera 360°) , film, montage en theorievorming. Hoe pas je dit alles toe? Wat is de betekenis? Tevens zullen er materiaal/opnames gemaakt worden voor de BOLSCAN.
De deelnemers krijgen de gelegenheid tot creatief exploreren van het medium en moeten zoals gezegd nieuwsgierigheid bezitten naar de creatieve instrumenten van de toekomst.
Crew Coaches : Eric Joris (artistiek en theoretisch), Vincent Jacobs (technologische toepassingen), Chantalla Pleiter (artistieke uitwerking). De workshop wordt beëindigd met een publiek toonmoment, in combinatie met een debat.

Lezing door Eric Joris: The Embodied Perspective
woensdag 10 Oktober 2012 vanaf 19.30 uur.
Location: Groene Zaal, Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen
vrij entree

Eric Joris, tekenaar, regisseur en artistiek leider van het Brusselse kunstcollectief CREW houdt een lezingover zijn artistieke experimenten, die op dit ogenblik gericht zijn op de plaats van de toeschouwer in het perspectief. Hij praat over de creaties van CREW waarin toegepaste ‘immersieve’ technologie centraal staat, en hij licht zijn visie toe over de impact ervan op het publiek.”
Eric Joris besprak de ontwikkeling van het artistieke perspectief door de eeuwen heen. Dit aan de hand van o.a afbeeldingen van kunst uit de Middeleeuwen en Renaissance, zoals de annunciatie van Maria, en van de experimenten die CREW met betrekking tot dit onderwerp de laatste jaren heeft gedaan. Hij sprak in dit kader over de opvattingen, uitgangspunten , onderzoek, de plaats van de toeschouwer en de veranderingen van inzicht die plaatsvonden t.a.v. het weergeven van perspectief.
Dit begon bij de middeleeuwse opvatting om zoveel mogelijk van een bepaalde gebeurtenis in een afbeelding te vangen, in een kader. Daarna volgden de experimenten met een steeds verdergaand lineair perspectief, met vluchtpunten, voor- en achtergrond, gezien vanuit het gezichtspunt van de enkele beschouwer, die zich in feite buiten het beeld bevindt. De zienswijze om alles in een frame te plaatsen waar de toeschouwer in feite buiten staat heeft zich in de eeuwen daarna doorgezet en ontwikkeld.
De experimenten van CREW leggen zich toe op een verandering van inzicht hierin van recente datum, waarbij de toeschouwer eigenlijk middenin het beeld wordt geplaatst. Zij doen dit door middel van immersieve technologie, waarbij de beschouwer a.h.w. “ondergedompeld” wordt in het beeld. De kijker wordt geheel omgeven door het werk, en speel er eigenlijk een rol in. Een goed voorbeeld was het werk waarin de beschouwer zich middenin een driedimensionaal gepixeld beeld kon begeven.
Dit vergt een andere benadering van perspectivisch denken, van regievoering, Eric Joris sprak over het onderzoek en de verschillende experimenten van CREW hierin om dit te bewerkstelligen, waarbij meervoudige zintuigelijke indrukken meespelen. Ook gaf hij zijn visie over de impact die dit kan hebben de beleving en ervaringen van op het publiek.

Onder het publiek de studenten van Margo Slomp en Linda ivm hun collegereeks aRt&D (Research and Development in New Media Art Practices ) waar het bestuderen en formuleren van onderzoek, waar nieuwe media kunst, performatieve kunsten en wetenschap elkaar raken, centraal staat. Het is een samenwerkingsverband tussen de opleiding Kunsten, Cultuur en Media, de opleiding Kunstgeschiedenis, beide van de Rijksuniversiteit Groningen en het MFA programma van FMI Masters van de Hanzehogeschool). Onderdeel was het verrichten van onderzoek waarin kunst, technologie en wetenschap een plaats hebben. Het streven is gesprekken te voeren met de artistiek leiders van het Belgische theatergezelschap Crew en het Engelse Blast Theory en met hieraan gelieerde wetenschappers.

andere onderdelen van het project CREW immersive media:

Expositie”Crew, inside the image”
10 t/m 26 Oktober 2012
location: SIGN, Winschoterkade 10, Groningen
Saturday 13 October 18.00-20.00 uur Publiek Show-moment Bolscan!

Al meer dan tien jaar staan Eric Joris en CREW garant voor baanbrekende performances op de grens van theater, film, beeldende kunst en nieuwe media. SIGN Galerij toont met de interactieve installatie Bolscan en tekeningen van Eric Joris een greep uit dit veelzijdige werk. De Bolscan installatie onthult een nieuw perspectief in een zoektocht naar interactie tussen het beeld en de kijker. Uiteenlopend grafisch werk en zelden getoonde voorstudies leiden je verder door het universum van Eric Joris. Filmisch, technisch, utopisch, poëtisch.

3-day performances C.A.P.E. in semi-public space
Locaties
donderdag 11 Oktober: Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen 12.00 tot 17.00 uur
vrijdag 12 Oktober: Grand Theatre, Grote Markt 35 Groningen 12.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag 13 Oktober: Groninger Forum/ Forum Image, Hereplein 73, Groningen 13.00 tot 18.00 uur.
Vrij entree

C.a.p.e Brussels, C.a.p.e Tohoku and C.a.p.e Horror
CREW presenteert drie korte maar krachtige immersieve performances. C.a.p.e is een 20’ durende belevenis die je, dankzij de nieuwste ontwikkelingen in omni-directionele cinema, midden in het gefilmde beeld zet en je erin laat rondwandelen. De bezoeker, uitgerust met videobril, trackers, hoofdtelefoon en rugzakcomputer, maakt een immersieve uitstap die hem radicaal weghaalt uit de realiteit en hem in geen tijd transporteert naar een ander oord. C.a.p.e Brussels leidt je op een heel bijzondere manier door Brussel, C.a.p.e Horror brengt je in een wereld die je versteld doet staan van jezelf…

english

Crew immersive media

10th thru 26th of October 2012

The collective CREW from Brussels, with artistic leader Eric Joris, operates on the border between art and science, between live-art and new technology. With the latest developments in omni-directional video, the company is tinkering on an unique medium which enables the spectator to participate actively. The multi-faceted work originates from the utopian quest for a medium that parses and tears apart our experiences. By playing with our basic laws of perception and subtly disordering our senses images and surroundings are created in which we can be absorbed completely. This striving for immersion runs like a clear line through the oeuvre of Eric Joris as a draughtsman, designer, visual artist and theatrical producer.

Exhibition “Crew, inside the image”
10th thru 26th of October 2012
location: SIGN, Winschoterkade 10, Groningen
open: Tu. thru Sat. 12.00 – 17.00 hrs. & Sun. 14.00 – 17.00 hrs, and by appointment.

Saturday 13th of October 18.00-20.00 hrs. Publicly Show-moment Bolscan!

For over 10 years Eric Joris and CREW are a guarantee for pioneering performances on the border of theatre, film, visual arts and new media. With the interactive installation Bolscan and drawings by Eric Joris, SIGN shows some areas from this multi-faceted work. The Bolscan reveals a new perspective in a search for interaction between image and viewer. Diverse graphical works and seldom shown pre-studies leads you through the universe of Eric Joris. Filmic, technical, utopian, poetic.
Workshop “Performative use of immersive van technology”
10th thru 13th of October 2012
Location: Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen
Together with 9 students MFA Scenografie and MFA Interactive Media and Environment of Minerva FMI Masters CREW explores for 4 days the practical use of immersive technology in performanmce. The group will focus on artistic use within the by CREW developed Bolscan-installation which allows you to look around as you like in a 360° film image.
Saturday 13th of October 18.00-20.00 hrs. Publicly Show-moment Bolscan results workshop!

3-day performances C.A.P.E. in semi-public space
Locations:
Thursday 11th of October: Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen 12.00 till 17.00 hrs.
Friday 12th of October: Grand Theatre, Grote Markt 35 Groningen 12.00 till 17.00 hrs.
Saturday 13th of October: Groninger Forum/ Forum Image, Hereplein 73, Groningen 13.00 till 18.00 hrs.
All locations entrance for free, 3 persons per session, 3 sessions an hour.
Sign up in advance recommended by phone 0630939710 or at the venue!

C.a.p.e Brussels, C.a.p.e Tohoku and C.a.p.e Horror
CREW presents three short but powerful immersive performances. C.a.p.e is a 20′ lasting adventure that, due to the latest developments in omni-directional cinema, puts you in the middle of a filmed image and lets you wander around in it. The visitor, equipped with videoglasses, trackers, headphones and backpack-computer, makes an immersive tour that takes him out reality radically and transports him in no-time to another place. C.a.p.e Brussels leads you through Brussels in a very special way, C.a.p.e Horror takes you to a world that will dumbfound you yourself…..

Lecture by Eric Joris: “The Embodied Perspective”
Wednesday 10th of October 2012 from 19.30 hrs.
Location: Groene Zaal, Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen
Admission for free!

Eric Joris talks about his artistic experiments that are directed at the position of the spectator in the perspective and about the creations by CREW in which applied ‘immersive’ technology is in the centre. Also he will share his views considering the impact on the audience.