CREW immersive media: inside the image

Crew immersive media
10 t/m 26 Oktober 2012

(english tekst below)

Het Brusselse collectief CREW, met als artistiek leider Eric Joris, beweegt zich op de grens van kunst en wetenschap, van live-art en nieuwe technologie. Gebruik makend van de nieuwste ontwikkelingen in omni-directionele video, sleutelt het gezelschap aan een uniek medium dat de toeschouwer actief laat deelnemen aan een verhaal. Het werk is veelzijdig maar komt steeds voort uit eenzelfde utopie: de zoektocht naar een medium dat onze ervaring ontleedt en tegelijkertijd opentrekt. Door het bespelen van de basiswetten van onze perceptie en het subtiel ontregelen van onze zintuigen worden beelden en omgevingen gecreëerd waarin we als het ware kunnen opgaan. Dat streven naar immersie loopt als een duidelijke lijn doorheen Joris’ oeuvre als tekenaar, ontwerper, beeldend kunstenaar en theatermaker.

Het programma bestaat uit:
Presentatie/tentoonstelling “Crew immersieve media, inside the image”n SIGN (8 t/m 26 oktober 2012)
4-daagse workshop C.A.P.E. (10, 11, 12, 13 oktober 2012)
3- dagen performance C.A.P.E. in openbare/ semi-openbare ruimte (11, 12, 13 oktober 2012)
Lezing & debat: (woensdag 11 oktober 2012)

Expositie “Crew, inside the image”

10 t/m 26 Oktober 2012
location: SIGN, Winschoterkade 10, Groningen
Saturday 13 October 18.00-20.00 uur Publiek Show-moment Bolscan!

Al meer dan tien jaar staan Eric Joris en CREW garant voor baanbrekende performances op de grens van theater, film, beeldende kunst en nieuwe media. SIGN Galerij toont met de interactieve installatie Bolscan en tekeningen van Eric Joris een greep uit dit veelzijdige werk. De Bolscan installatie onthult een nieuw perspectief in een zoektocht naar interactie tussen het beeld en de kijker. Uiteenlopend grafisch werk en zelden getoonde voorstudies leiden je verder door het universum van Eric Joris. Filmisch, technisch, utopisch, poëtisch.

Vincent Jacobs, technologie coördinator, tentoonstellingsopbouw
Koen Goossens, technische assistentie / C.A.P.E operator/tentoonstellingsopbouw
Eric Joris, artistieke leiding / spreker op debatten/ lezing/expositie
Brecht Debackere, tentoonstellingsopbouw
Curator: Crewleden + Sign
Locatie: SIGN, Winschoterkade 10 Groningen
Openingstijden ruim, ivm. bezoeken door scholen, studenten, groepen ed en op afspraak
Informatie, rondleiding, uitleg door jonge assistenten.

Inhoud:
– Films van Crew in loop (registraties / films van immersieve projecten)
– De interactieve installatie “Bolscan”
‘BOLSCAN’ Een schijfje digitale werkelijkheid
Met de CREW installatie Bolscan kan je vrij rondkijken in het gefilmde beeld. De Bolscan is een interactief instrument waarmee je zelf bepaalt welk beeld van de 360° sequensen je wil bekijken. Met behulp van een roterend bolsegment ‘scan’ je de actie. Via een digitale kier kun je zelf rondkijken in een stukje werkelijkheid waar Bolscan zich op dat moment bevindt.
Vergeet dus het flatscreen en de geleide blik. Bolscan is een object dat geeft je de gelegenheid om vrij rond te kijken in rondom aanwezig beeld. Met Bolscan kun je opgenomen beelden rondom in alle richtingen aftasten in je eigen tempo. Bolscan werd voor het eerst gepresenteerd in Kaaitheater Brussel en kunstcentrum Vooruit in Gent 2010. Met dit interactieve apparaat kun je zelf beslissen welk deel van de 306 graden filmsequentie je wilt zien. Het roterend sikkelvormige object kan gebruikt worden om de actie in de omni-directionale film te scannen per segment. Dit apparaat maakt een rondom aanwezige wereld toegankelijk zonder individuele apparatuur Voor Sign maakt Crew een speciale versie van Bolscan die bestaat uit een beeldmontage die het werk van CREW toelicht.
– Ook wordt een selectie getoond van het teken- grafische werk van Eric Joris. Het behelst werk van Eric Joris als tekenaar, dat in directe link staat met ontwikkeling van de technologische kunstprojecten van hem. Het gaat om een 50-tal kleine en grote tekeningen, uiteenlopend grafisch werk en voorstudies die gebruikt zijn in projecten met immersieve media, ook als virtuele omgeving, en als inspiratiebron.
Deze tekeningen tonen hoe je van fantasie naar een rondom aanwezige nieuwe virtuele werkelijkheid kan komen. Niet alleen in beeld maar ook laten ze zien hoe het op een praktische manier uitgevoerd en ervaren kan worden; als stappen naar die andere werkelijkheid. Het betreft beeldend werk dat focust op de manier waarop ons lichaam onbewust vormgeeft aan onze ervaringen.
Getoond worden: kleine schetsen, middelgrote schetsen, grote, langwerpige tekeningen
– Platte vitrine-kasten (waar je dus van boven op neerkijkt): met daarin voorwerpen zoals video-brillen, kostuum onderdelen en ook een aantal openlegde schetsboeken.

Crew immersive media

andere onderdelen van dit project zijn:

Workshop “Performative use of immersive van technology”
10 t/m 13 Oktober 2012
Locatie: Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen
Zaterdag 13 Oktober 18.00-20.00 uur Publiek Show-moment Bolscan resultaten workshop!

Samen met 9 Groningse kunststudenten MFA Scenografie and MFA Interactive Media and Environment of Minerva FMI Masters exploreert CREW vier dagen lang de praktische toepassingen van immersieve technologie in performance. De groep zal focussen op artistieke toepassingen binnen de door CREW ontwikkelde Bolscan-installatie. Bolscan is een interactief object dat je toelaat naar eigen goeddunken rond te kijken in een 360° filmbeeld.

3-day performances C.A.P.E. in semi-public space
Locaties
donderdag 11 Oktober: Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen 12.00 tot 17.00 uur
vrijdag 12 Oktober: Grand Theatre, Grote Markt 35 Groningen 12.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag 13 Oktober: Groninger Forum/ Forum Image, Hereplein 73, Groningen 13.00 tot 18.00 uur.
Vrij entree

C.a.p.e Brussels, C.a.p.e Tohoku and C.a.p.e Horror
CREW presenteert drie korte maar krachtige immersieve performances. C.a.p.e is een 20’ durende belevenis die je, dankzij de nieuwste ontwikkelingen in omni-directionele cinema, midden in het gefilmde beeld zet en je erin laat rondwandelen. De bezoeker, uitgerust met videobril, trackers, hoofdtelefoon en rugzakcomputer, maakt een immersieve uitstap die hem radicaal weghaalt uit de realiteit en hem in geen tijd transporteert naar een ander oord. C.a.p.e Brussels leidt je op een heel bijzondere manier door Brussel, C.a.p.e Horror brengt je in een wereld die je versteld doet staan van jezelf…

Lezing door Eric Joris: The Embodied Perspective
woensdag 10 Oktober 2012 vanaf 19.30 uur.
Location: Groene Zaal, Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen
vrij entree

Eric Joris, tekenaar, regisseur en artistiek leider van het Brusselse kunstcollectief CREW houdt een lezingover zijn artistieke experimenten, die op dit ogenblik gericht zijn op de plaats van de toeschouwer in het perspectief. Hij praat over de creaties van CREW waarin toegepaste ‘immersieve’ technologie centraal staat, en hij licht zijn visie toe over de impact ervan op het publiek.”

English

Crew immersive media 10th thru 26th of October 2012

The collective CREW from Brussels, with artistic leader Eric Joris, operates on the border between art and science, between live-art and new technology. With the latest developments in omni-directional video, the company is tinkering on an unique medium which enables the spectator to participate actively. The multi-faceted work originates from the utopian quest for a medium that parses and tears apart our experiences. By playing with our basic laws of perception and subtly disordering our senses images and surroundings are created in which we can be absorbed completely. This striving for immersion runs like a clear line through the oeuvre of Eric Joris as a draughtsman, designer, visual artist and theatrical producer.

Exhibition “Crew, inside the image”
10th thru 26th of October 2012
location: SIGN, Winschoterkade 10, Groningen
open: Tu. thru Sat. 12.00 – 17.00 hrs. & Sun. 14.00 – 17.00 hrs, and by appointment.

Saturday 13th of October 18.00-20.00 hrs. Publicly Show-moment Bolscan!

For over 10 years Eric Joris and CREW are a guarantee for pioneering performances on the border of theatre, film, visual arts and new media. With the interactive installation Bolscan and drawings by Eric Joris, SIGN shows some areas from this multi-faceted work. The Bolscan reveals a new perspective in a search for interaction between image and viewer. Diverse graphical works and seldom shown pre-studies leads you through the universe of Eric Joris. Filmic, technical, utopian, poetic.
Workshop “Performative use of immersive van technology”
10th thru 13th of October 2012
Location: Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen
Together with 9 students MFA Scenografie and MFA Interactive Media and Environment of Minerva FMI Masters CREW explores for 4 days the practical use of immersive technology in performanmce. The group will focus on artistic use within the by CREW developed Bolscan-installation which allows you to look around as you like in a 360° film image.
Saturday 13th of October 18.00-20.00 hrs. Publicly Show-moment Bolscan results workshop!

3-day performances C.A.P.E. in semi-public space
Locations:
Thursday 11th of October: Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen 12.00 till 17.00 hrs.
Friday 12th of October: Grand Theatre, Grote Markt 35 Groningen 12.00 till 17.00 hrs.
Saturday 13th of October: Groninger Forum/ Forum Image, Hereplein 73, Groningen 13.00 till 18.00 hrs.
All locations entrance for free, 3 persons per session, 3 sessions an hour.
Sign up in advance recommended by phone 0630939710 or at the venue!

C.a.p.e Brussels, C.a.p.e Tohoku and C.a.p.e Horror
CREW presents three short but powerful immersive performances. C.a.p.e is a 20′ lasting adventure that, due to the latest developments in omni-directional cinema, puts you in the middle of a filmed image and lets you wander around in it. The visitor, equipped with videoglasses, trackers, headphones and backpack-computer, makes an immersive tour that takes him out reality radically and transports him in no-time to another place. C.a.p.e Brussels leads you through Brussels in a very special way, C.a.p.e Horror takes you to a world that will dumbfound you yourself…..

Lecture by Eric Joris: “The Embodied Perspective”
Wednesday 10th of October 2012 from 19.30 hrs.
Location: Groene Zaal, Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen
Admission for free!

Eric Joris talks about his artistic experiments that are directed at the position of the spectator in the perspective and about the creations by CREW in which applied ‘immersive’ technology is in the centre. Also he will share his views considering the impact on the audience.