CREW immersive media C.A.P.E.

Crew immersive media
10 t/m 26 Oktober 2012

C.A.P.E. 11,12 en 13 oktober 2012

Het Brusselse collectief CREW, met als artistiek leider Eric Joris, beweegt zich op de grens van kunst en wetenschap, van live-art en nieuwe technologie. Gebruik makend van de nieuwste ontwikkelingen in omni-directionele video, sleutelt het gezelschap aan een uniek medium dat de toeschouwer actief laat deelnemen aan een verhaal. Het werk is veelzijdig maar komt steeds voort uit eenzelfde utopie: de zoektocht naar een medium dat onze ervaring ontleedt en tegelijkertijd opentrekt. Door het bespelen van de basiswetten van onze perceptie en het subtiel ontregelen van onze zintuigen worden beelden en omgevingen gecreëerd waarin we als het ware kunnen opgaan. Dat streven naar immersie loopt als een duidelijke lijn doorheen Joris’ oeuvre als tekenaar, ontwerper, beeldend kunstenaar en theatermaker.

Het programma bestaat uit:
Presentatie/tentoonstelling “Crew immersieve media, inside the image”n SIGN (8 t/m 26 oktober 2012)
4-daagse workshop (10, 11, 12, 13 oktober 2012)
3- dagen performance C.A.P.E. in openbare/ semi-openbare ruimte (11, 12, 13 oktober 2012)
Lezing & debat: (woensdag 11 of donderdag 12 oktober 2012)

C.A.P.E. 3-day performances in semi-public space
Locaties
donderdag 11 Oktober: Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen 12.00 tot 17.00 uur
vrijdag 12 Oktober: Grand Theatre, Grote Markt 35 Groningen 12.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag 13 Oktober: Groninger Forum/ Forum Image, Hereplein 73, Groningen 13.00 tot 18.00 uur.
Vrij entree

Coordinator/ coach: Chantalla Pleiter
techniek: Vincent Jacobs
productie: Vicky Vermoezen

C.a.p.e Brussels, C.a.p.e Tohoku and C.a.p.e Horror
CREW presenteert drie korte maar krachtige immersieve performances. C.a.p.e is een 20’ durende belevenis die je, dankzij de nieuwste ontwikkelingen in omni-directionele cinema, midden in het gefilmde beeld zet en je erin laat rondwandelen. De bezoeker, uitgerust met videobril, trackers, hoofdtelefoon en rugzakcomputer, maakt een immersieve uitstap die hem radicaal weghaalt uit de realiteit en hem in geen tijd transporteert naar een ander oord. C.a.p.e Brussels leidt je op een heel bijzondere manier door Brussel, C.a.p.e Horror brengt je in een wereld die je versteld doet staan van jezelf…
CAPE is een interactieve performance voor 3 personen op hetzelfde moment. Crew presenteert een serie van deze performances achter elkaar. 3 personen per sessie, 3 sessies per uur. 3 presentatie dagen wo/do/vrij. gedurende maximum 5 uren per dag.

C.A.P.E. staat voor: Computer Automatisch Persoonlijke Omgeving ( Computer Automatic Personal Environment).
Het medium, speciaal ontwikkeld voor de publieke ruimte, stelt gebruikers in staat om historische plekken, steden, verhalen, gebeurtenissen op een volledig nieuwe manier te ervaren. Ook in artistieke zin biedt het veel mogelijkheden. Terwijl ze nauwelijks van de plaats komen waar wij ze verwelkomen, kunnen bezoekers van C.A.P.E. wandelen in verre steden of in onverwachte hoeken en gaten van een historische omgeving of ze zelfs laten meedoen in een evenement dat in het verleden heeft plaatsgevonden……

Hoe werkt het? Toeschouwers (‘immersants’ genoemd) worden uitgerust met lichtgewicht oriëntatiegevoelige hoofdgedragen schermen (HMD), hoofdgedragen miniatuurcamera’s plus rondom-aanwezig-geluid-hoofdtelefoons oftewel video-ogen, koptelefoons en een draagbare computer. Directe videobeelden van de camera’s, tevoren opgenomen rondom-aanwezige beeldreeksen of live van voor de gelegenheid aangepaste rondom-aanwezige (omni-directional) camera’s worden samengevoegd.
Het onderdompelende (immersive) apparaat stelt ze in staat een andere realiteit binnen te gaan. Dankzij de 360 graden filmbeelden in hun video-ogen en het rondom-aanwezig geluid, bevinden ze zich letterlijk in het brandpunt van het beeld. Ze kunnen niet alleen vrijelijk rondkijken in de gefilmde omgeving, ze zijn ook in staat rond te lopen in de virtuele ruimte (o.l.v. een acteur). Ze zijn zogezegd geteleporteerd van de ene plek naar de andere. Subtiel getimede audioterugkoppelingen en tactiele ingrepen versterken het gevoel van onderdompeling en verrijken de ervaring van de ‘immersants’.
Op de laptop op de rug van de bezoeker die CAPE ondergaat zijn de beelden te zien die deze 3D en direct waarneemt. De assistent, begeleider stelt zijn performance af op deze beelden.
Voor deze presentaties zijn plaatselijke assistenten gecoached en ingezet: Marcel de Vries, Ilse Donker, Daan de boer, Liselot ten Damme.

Bij deze performances is tevens aanwezig een mobiele informatie hoek en welkomdesk, waar publiek zich kan inschrijven. Op flatscreens worden informatieve films en een promotiefilm van CREW getoond.

Andere onderdelen van het project Crew immersive media zijn:

Expositie”Crew, inside the image”
10 t/m 26 Oktober 2012
location: SIGN, Winschoterkade 10, Groningen
Saturday 13 October 18.00-20.00 uur Publiek Show-moment Bolscan!

Al meer dan tien jaar staan Eric Joris en CREW garant voor baanbrekende performances op de grens van theater, film, beeldende kunst en nieuwe media. SIGN Galerij toont met de interactieve installatie Bolscan en tekeningen van Eric Joris een greep uit dit veelzijdige werk. De Bolscan installatie onthult een nieuw perspectief in een zoektocht naar interactie tussen het beeld en de kijker. Uiteenlopend grafisch werk en zelden getoonde voorstudies leiden je verder door het universum van Eric Joris. Filmisch, technisch, utopisch, poëtisch.

Workshop “Performative use of immersive van technology”
10 t/m 13 Oktober 2012
Locatie: Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen
Zaterdag 13 Oktober 18.00-20.00 uur Publiek Show-moment Bolscan resultaten workshop!

Samen met 9 Groningse kunststudenten MFA Scenografie and MFA Interactive Media and Environment of Minerva FMI Masters exploreert CREW vier dagen lang de praktische toepassingen van immersieve technologie in performance. De groep zal focussen op artistieke toepassingen binnen de door CREW ontwikkelde Bolscan-installatie. Bolscan is een interactief object dat je toelaat naar eigen goeddunken rond te kijken in een 360° filmbeeld.

Lezing door Eric Joris: The Embodied Perspective
woensdag 10 Oktober 2012 vanaf 19.30 uur.
Location: Groene Zaal, Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen
vrij entree

Eric Joris, tekenaar, regisseur en artistiek leider van het Brusselse kunstcollectief CREW houdt een lezingover zijn artistieke experimenten, die op dit ogenblik gericht zijn op de plaats van de toeschouwer in het perspectief. Hij praat over de creaties van CREW waarin toegepaste ‘immersieve’ technologie centraal staat, en hij licht zijn visie toe over de impact ervan op het publiek.”

 

English

Crew immersive media 10th thru 26th of October 2012

The collective CREW from Brussels, with artistic leader Eric Joris, operates on the border between art and science, between live-art and new technology. With the latest developments in omni-directional video, the company is tinkering on an unique medium which enables the spectator to participate actively. The multi-faceted work originates from the utopian quest for a medium that parses and tears apart our experiences. By playing with our basic laws of perception and subtly disordering our senses images and surroundings are created in which we can be absorbed completely. This striving for immersion runs like a clear line through the oeuvre of Eric Joris as a draughtsman, designer, visual artist and theatrical producer.

3-day performances C.A.P.E. in semi-public space
Locations:
Thursday 11th of October: Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen 12.00 till 17.00 hrs.
Friday 12th of October: Grand Theatre, Grote Markt 35 Groningen 12.00 till 17.00 hrs.
Saturday 13th of October: Groninger Forum/ Forum Image, Hereplein 73, Groningen 13.00 till 18.00 hrs.
All locations entrance for free, 3 persons per session, 3 sessions an hour.

C.a.p.e Brussels, C.a.p.e Tohoku and C.a.p.e Horror
CREW presents three short but powerful immersive performances. C.a.p.e is a 20′ lasting adventure that, due to the latest developments in omni-directional cinema, puts you in the middle of a filmed image and lets you wander around in it. The visitor, equipped with videoglasses, trackers, headphones and backpack-computer, makes an immersive tour that takes him out reality radically and transports him in no-time to another place. C.a.p.e Brussels leads you through Brussels in a very special way, C.a.p.e Horror takes you to a world that will dumbfound you yourself…..

Exhibition “Crew, inside the image”
10th thru 26th of October 2012
location: SIGN, Winschoterkade 10, Groningen
open: Tu. thru Sat. 12.00 – 17.00 hrs. & Sun. 14.00 – 17.00 hrs, and by appointment.

Saturday 13th of October 18.00-20.00 hrs. Publicly Show-moment Bolscan!

For over 10 years Eric Joris and CREW are a guarantee for pioneering performances on the border of theatre, film, visual arts and new media. With the interactive installation Bolscan and drawings by Eric Joris, SIGN shows some areas from this multi-faceted work. The Bolscan reveals a new perspective in a search for interaction between image and viewer. Diverse graphical works and seldom shown pre-studies leads you through the universe of Eric Joris. Filmic, technical, utopian, poetic.

Workshop “Performative use of immersive van technology”
10th thru 13th of October 2012
Location: Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen
Together with 9 students MFA Scenografie and MFA Interactive Media and Environment of Minerva FMI Masters CREW explores for 4 days the practical use of immersive technology in performanmce. The group will focus on artistic use within the by CREW developed Bolscan-installation which allows you to look around as you like in a 360° film image.
Saturday 13th of October 18.00-20.00 hrs. Publicly Show-moment Bolscan results workshop!

Lecture by Eric Joris: “The Embodied Perspective”
Wednesday 10th of October 2012 from 19.30 hrs.
Location: Groene Zaal, Academie Minerva, Praediniussingel 59, Groningen
Admission for free!

Eric Joris talks about his artistic experiments that are directed at the position of the spectator in the perspective and about the creations by CREW in which applied ‘immersive’ technology is in the centre. Also he will share his views considering the impact on the audience.