3D : Colien Langerwerf , Anya Janssen en Mitsy Groenendijk

3D : Colien Langerwerf , Anya Janssen en Mitsy Groenendijk

schilderijen, tekeningen, sculpturen

13 januari t/m 5 februari 2006

opening act; Cool Madum Ombre (hiphop)

+ videoscoop

Al lijkt een combinatie tussen het werk van Colien Langerwerf , Anya Janssen en Mitsy Groenendijk niet direct voor de hand te liggen, toch zijn er naast de felgekleurde indringende beelden van de drie kunstenaars, meer overeenkomsten te vinden dan men in de eerste instantie zou verwachten

Colien Langerwerf heeft een serie portretten geschilderd getiteld Nachtvlinders en Dagengelen In deze laatste serie breekt zij met het kakelbont van heftige kleuren uit vorige series en ontwikkelt zij een bijna monochroom, genuanceerd palet. Verf wordt net zolang uitgepoetst tot er een transparante huid ontstaat. De aureolen die in vroegere werken de personen omlijsten, zijn naar beneden verplaatst . Ook worden ze niet meer in contrastkleur geschilderd. waardoor ze hun goddelijke symboliek verliezen en een aardser karakter krijgen. De gespletenheid die zij inhoudelijk vaak in haar werk hanteert, vertaalt zich letterlijk in twee verschillende richtingen. Enerzijds de Nachtvlinders, vrouwen met hun verlangens en hun verleden en anderzijds de Dagengelen, kinderen met hun hoop en hun toekomst.

Anya Janssen zegt over haar werk: ” De tendens om onszelf en het universum te willen regisseren en perfectioneren is een van mijn grote fascinaties en vormt de afgelopen jaren de thematiek van mijn werk. In een tijd waarin we door genetische manipulatie en plastische chirurgie steeds meer macht menen te hebben over ‘moeder natuur’, worden we desondanks geconfronteerd met wat we eigenlijk zijn; dieren met animale driften. Met fysieke en psychische perfectie hoog in het vaandel willen we ons distantiëren van onze basale emoties. Met een kritische knipoog wil ik laten zien dat dit weinig kans van slagen heeft”. Na de tweelingschilderijen waar Anya Janssen drie jaar lang aan heeft gewerkt is zij nu bezig met een serie losstaande portretten van teenagers.

Zo stelt
Mitsy Groenendijk ons de vraag met haar apen – sculpturen :” In hoeverre zijn wij mensen, intrinsiek originele (handelende ) wezens i.p.v. mensen die voorgevormd zijn door traditie, cultuur en afspraken die zich door een herhalend patroon aan ons opdringen en onze gedragscodes bepalen “. Al duizenden jaren vertegenwoordigen apen waardebepalingen en symbolen van de totale menselijke scoop over de gehele wereld Mitsy’s apen communiceren al schrijvend en handelend met de toeschouwer op een persiflerende, spiegelende manier, waarin het lijkt alsof de apen de geheimen van de mensheid beter kennen dan de mensen zelf

Samen leveren Colien Langerwerf, Anya Janssen en Mitsy Groenendijk drie kleurrijke visies op de manieren waarop wij met onszelf en anderen omgaan.

3D: kleurrijke visies op de dubbele bodems van de persoonlijkheid

Catherine Somzé

Bewust of niet, ieder mens speelt een rol in het contact met anderen en uiteindelijk ook voor zichzelf. De theoretische vaststelling van dergelijk gedrag dat zich voortdurend herhaalt werd aan het licht gebracht door mensen die noch bevrediging noch respect konden ontlenen aan zulk gedrag: immigranten, ouderen en vooral vrouwen. Vandaag de dag wordt door sommigen gezegd dat de mate van individuele vrijheid wordt bepaald door het vermogen om deze herhalingen in het gedrag te weerstaan en daar creatief mee om te gaan of zelfs de confrontatie aan te gaan met ons eigen competitief gedrag. 3D laat een aantal mogelijkheden zien om eens anders naar onszelf te kijken en uit onze verschillende gezichten het fundament voor een duurzame overlevingsstrategie te leggen, voor onszelf en anderen.

met haar aapsculpturen geeft Mitsy Groenendijk een stem aan het beest Other en zet daarmee een discours op over hun en ons lot. Door karikaturale versies van menselijke rolmodellen te verwerken lijken haar huisdiergrote apen wraak op ons te nemen en evenzeer ons te attenderen op onze beweegredenen en verlangens. Daardoor dagen ze ons uiteindelijk uit onze dagelijkse gewoontes tegen het licht te houden.

Dankzij haar grote doeken waarop figuren slechts vage sporen hebben achtergelaten, houdt Anya Janssen ons een spiegel voor waarmee zij aanzet tot reflectie op ons tweede ik door het gebruik van de metafoor tweeling. Uiteindelijk beschikken wij allemaal over een vorm van gespleten persoonlijkheid aangezien wij bij iedere gelegenheid een ander gezicht kunnen opzetten. Met de onvermijdelijke zinnelijkheid en het plezier dat het kijken naar de dubbelportretten van diverse aspecten van onze persoonlijkheid oplevert, verleidt Anya Janssen ons om van de tegenstrijdigheden te houden, ze met elkaar te verzoenen en uiteindelijk daarmee in grotere harmonie te leven.

Colien Langerwerf schildert billboardgrote medaillonportretten van eendagswezens of eennachtswezens. Ze zweven als de personages die ze verbeelden en dankzij deze verbeelding transcenderen zij tot hun veronderstelde sociale natuur. Zij staan bij de kruispunten van verschillende leeftijden, seksen en identiteiten. Zij trotseren de blik van de kijker, reflecteren op de mogelijkheid tot zelftransformatie en dagen ons uit hetzelfde te doen.

Soms leveren Colien Langerwerf, Anya Janssen en Mitsy Groenendijk drie kleurrijke visies op de manieren waarop wij met onszelf en anderen omgaan en genieten van de ervaring om te bestaan in deze wereld.

Catherine Somzé, Amsterdam 2005